Разова спеціалізована вчена рада ДФ 08.085.001

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 08.085.001

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бордун Марини В’ячеславівни на здобуття ступеня доктора філософії

з галузі знань 19 Архітектура та будівництво

за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія

 

Голова ради: д.т.н., професор Нікіфорова Тетяна Дмитрівна

E-mail: nikiforova.tetiana@pgasa.dp.ua

Номер телефону: (056) 756-34-66

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Дисертацію прийнято до захисту: 27.01.2021

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія

Назва дисертаційної роботи: Конструкції енергоефективних споруд закритого грунту

Автор дисертації: Бордун Марина В’ячеславівна

Науковий керівник: д.т.н., проф., Савицький Микола Васильович

Дата захисту: 16.03.2021 – 12:00

Адреса: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24А, ауд. 203)

Телефон для довідок: (056) 756-34-66

Електронна адреса: nikiforova.tetiana@pgasa.dp.ua

Бордун Марина В’ячеславівна

здобуття ступеня доктора філософії

Анотація дисертації


?>
вверх