Юридична служба

Юридична служба ПДАБА діє згідно з Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації державного, установи та організації , затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року №1040 (п. 11).

Юридична служба – є самостійним  структурним підрозділом Академії, який безпосередньо підпорядковується ректору.

Основним завданням юридичної служби Академії є організація правової роботи спрямованої на правильне застосування, дотримання вимог законодавства  та  інших нормативних актів керівниками структурних підрозділів і працівниками Академії під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків. А також представлення інтересів Академії в судах виконавчих службах всіх юрисдикцій, в державних органах, органах місцевого самоврядування, перед юридичними особами всіх форм власності, фізичних-осіб підприємців.

Юридична служба Академії відповідно до покладених на неї завдань:

  • забезпечує правильне застосування в Академії нормативно правових актів та інших документів;
  • проводить юридичну експертизу проектів, актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами;
  • бере участь в роботі, пов’язаної з укладанням договорів (контрактів). Їх проекти візуються (погоджуються) юридичною службою за наявності віз керівника заінтересованих структурних підрозділів;
  • організує правову та юридичну роботу, проводить аналіз їх результатів;
  • сприяє дотриманню вимог законодавства у реалізації прав трудового колективу Академії під час вирішення виробничих та соціальних питань;
  • надає правову допомогу працівникам Академії за їх зверненням;
  • забезпечує правильне застосування чинного законодавства, що стосується прав і законних інтересів працівників Академії, надає ректору Академії пропозиції щодо поновлення порушених прав працівників;
  • Організовує і проводить роботу спрямовану на підвищення рівня правових знань працівників Академії, роз’яснює застосування законодавства, надає консультації з правових питань;
  • Надає правову допомогу в процесі створення, освоєння та введення науково-технічних розроблень, новітніх технологій, а також у здійсненні заходів щодо покращення якості процесів, робіт, послуг.

Покладання на юридичну службу обов’язків, що не належать або виходять за межі її компетенції, не допускається.

Адреса: 49005, м. Дніпро, вул. Архітектора Олега Петрова, 24-а, к. 215

Телефон для довідок: 38 (098) 423 28 34

Електронна адреса:

Іванова Таїса Михайлівна

Керівник юридичної служби

Про порядок роботи зі зверненнями громадян


ПОРЯДОК процедури врегулювання конфліктних ситуацій та розгляду скарг, пов'язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією серед учасників освітнього процесу ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"


?>
вверх