Юридичний відділ

Юридичний відділ ДВНЗ ПДАБА діє згідно з Загальним положенням про юридичну службу державного підприємства, установи та організації , затвердженого постановою кабінету Міністрів України №1040 від 26 листопада 2008 року.

Юридичний відділ – є самостійним  структурним підрозділом Академії, який безпосередньо підпорядковується ректору.

Основним завданням юридичної служби академії є організація правової роботи спрямованої на правильне застосування, дотримання вимог законодавства  і  інших нормативних актів керівниками структурних підрозділів і працівниками академії під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків. А також представлення інтересів академії в судах.

Юридична служба академії відповідно до покладених на неї завдань:

  • забезпечує правильне застосування в академії нормативно правових актів та інших документів.
  • проводить юридичну експертизу проектів, актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами
  • бере участь в роботі, пов’язаної з укладанням договорів (контрактів). Їх проекти візуються ( погоджуються )юридичною службою за наявності віз керівника заінтересованих структурних підрозділів.
  • організує правову та юридичну роботу, проводить аналіз їх результатів.
  • сприяє дотриманню законних у реалізації прав трудового колективу академії під час вирішення виробничих та соціальних питань.
  • надає правову допомогу працівникам академії, які потребують соціального захисту.
  • забезпечує правильне застосування робіт трудового, житлового та іншого законодавства,що стосується прав і законних інтересів працівників академії, надає захист ректору академії щодо поновлення поновлених прав.
  • Організовує і проводить роботу спрямовану на підвищення рівня правових знань працівників академії, роз’яснює застосування законодавства, надає консультацію з правових питань.
  • Надає правову допомогу в процесі створення, освоєння та виведення науково- технічних розроблень, новітніх технологій, а також у здійсненні заходів щодо покращення якості процесів, робіт, послуг.

Покладання на юридичну службу обов’язків, що не полягають або виходять за межі її компетенції не допускається.

Адреса: 49600, м.Дніпро, вул. Чернишевського, 24А, к. 466

Телефон для довідок: 38 (0562) 47-03-71, 098 34 68 701

Електронна адреса:

Аністрат В'ячеслав Дмитрович

Начальник юридичного відділу

Наказ про призначення радником ректора ДВНЗ ПДАБА


Про порядок роботи зі зверненнями громадян


ПОРЯДОК процедури врегулювання конфліктних ситуацій та розгляду скарг, пов'язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією серед учасників освітнього процесу ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"


?>
вверх