Перелік документів, що необхідно надати під час вступу до ВСП «Науковий ліцей цифрових технологій та дизайну» ПДАБА:

копія документа, що підтверджує отримання базової середньої освіти (за наявності оригіналу) або копія табеля, що містить рішення Педагогічної ради про переведення учня до 8-го класу;
– копія свідоцтва про народження або документа, що посвідчує особу здобувача освіти;
– оригінал або копія медичної довідки № 086-1/о;
– копія паспорта одного з батьків (або іншого документа, що посвідчує особу);
– 4 кольорові фотокартки 3*4;
– заява від одного з батьків (для зарахування до 8 класу, для зарахування до 10 класу) (можна заповнити безпосередньо у закладі або заздалегідь);
згода на обробку персональних даних (можна заповнити безпосередньо у закладі або заздалегідь).

 

?>
вверх