Спеціальність: 192. Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма: Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Майбутні магістри вивчають науково-дослідний підхід до визначення складу, властивостей та використання таких будівельних матеріалів як бетон, кераміка, скло, оздоблювальні, тепло-, гідроізоляційні матеріали і пластмаси, дорожньо-будівельні матеріали та ін.. Програма включає фізико-хімічні основи та наукові дослідження в області вдосконалення процесів і апаратів, обладнання та інноваційні технології виробництва будівельних матеріалів на основі сучасних досягнень науки та техніки. Також програма включає освоєння технологій проектування підприємств, основи економіки, менеджменту і маркетингу виробництва будівельних матеріалів.

Перелік документів для вступу на освітню програму

Диплом 1

Копія паспорта та довідки про реєстрацію місця проживання2

Реєстраційний номер облікової картки платника податків3

Сертифікат4

Фотокартки

Квиток 5

1 Диплом бакалавра (або спеціаліста або магістра) з додатком

2 Дві копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) + дві копії довідки про реєстрацію місця проживання

3 Дві копії Реєстраційного номеру облікової картки платника податків

4 Сертифікат Магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК)

5 Копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних)

Конкурсний бал = середній бал додатка до диплому+ЗНО з іноземної мови+фахове випробовування
Для тих, хто вступає з неспоріднених спеціальностей, додатковий іспит є обов'язковим.

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Поглиблене вивчення інформатики та обчислювальної техніки, програмування в області технології, організації та управління виробництвом будівельних матеріалів і виробів;
 • Глибоке ознайомлення з питаннями оцінки якості будівельних матеріалів і виробів (стандартизація, метрологія, сертифікація та ліцензування);
 • Придбання спеціальних знань по конкретних завданнях виробничих організацій, фірм, акціонерних товариств;
 • Вивчення нанопроцесів і наноматеріалів, будівельних композитів з використанням наносистем;
 • Технологія виробництва стінових, оздоблювальних та ізоляційних матеріалів.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Організація і вдосконалення виробничого процесу на підприємстві або ділянці, контроль за дотриманням технологічної дисципліни, обслуговування технологічного обладнання та машин;
 • Вдосконалення та освоєння нових технологічних процесів виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
 • Розробка документації по організації роботи по менеджменту якості технологічних процесів на підприємстві і виробничих ділянках;
 • Розробка і організація заходів екологічної безпеки, контроль за їх дотриманням.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Директор підприємства / заводу / по виробництву будівельних матеріалів;
 • Головний інженер підприємства по виробництву будівельних матеріалів;
 • Головний технолог підприємства по виробництву будівельних матеріалів;
 • Начальник науково-дослідного підрозділу підприємства ;
 • Начальник відділу технічного контролю (ВТК) підприємства по виробництву будівельних матеріалів.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • На заводах з виробництва цементу;
 • На заводах з виробництва вапна;
 • На заводах з виробництва гіпсу;
 • На заводах з виробництва гіпсокартону;
 • На підприємствах, що виробляють товарний бетон і розчин;
 • На заводах з виробництва газобетону;
 • На будівництвах, що зводять будівлі з монолітного залізобетону;
 • В супер- і гіпермаркетах, магазинах, що реалізують будівельні матеріали.

Інформаційні матеріали по спеціалізації

Відеоконтент зі спеціальності

Буклет зі спеціальності

?>
вверх