Навчально-методичний відділ

Основні задачі:

 • створення і впровадження елементів системи електронної підтримки навчального процесу на базі MS Офіс 365
 • організація навчального процесу з використанням технологій дистанційного та змішаного навчаннях, забезпечення відповідністі вимогам щодо інклюзивного освітнього середовища
 • впровадження систем електронного оцінювання та електронних журналів оцінки досягнень
 • розробки та впровадження комп’ютерних навчальних програм і віртуальних тренажерів та систем тестування як форм контролю знань.
 • контроль за дотриманням нормативних вимог на всіх етапах реалізації електронного навчання
 • аналіз новітніх методик в галузі технологій електронного навчання, апробація та аналітичні порівняння нових методів взаємодії між студентами і викладачами, пошук та дослідження шляхів підвищення ефективності електронного навчання, а також пошук нових програмно-технічних рішень щодо створення навчального контенту тощо
 • проведення навчально-методичних семінарів щодо нових методів створення електронного навчального контенту;
 • методичне забезпечення підвищення кваліфікації НПП методам роботи з автоматизованою системою електронного навчання, технологіям використання програмно-технічних засобів в мультимедійних аудиторіях та комп’ютерних класах;
 • методична та інформаційна підтримка вступної кампанії.
 • забезпечення прозорості та публічності освітнього процесу
 • інтеграція з навчальним процесом ІОЦцентру, бібліотеки
 • методичний та організаційний супровід роботи в базі ЄДЕБО
 • координація анкетування та опитування з питань організації та якості навчального процесу

Успішна реалізації вищевказаних напрямів сприяє створенню сучасного інформаційного освітньопрофесійного середовища академії.

Начальниця відділу кімн. 424  

Телефони    3-46      (056) 756-33-46

Електронна адреса: miroshnychenko.olena@pdaba.edu.ua

Методисти кімн. 424 

Телефони :  3-46      (056) 756-33-46

Адреса: 49005, м. Дніпро, вул. архітектора Олега Петрова, 24А, кімн. 424

Телефон для довідок: 3-46 +38 (056) 756-33-46

Електронна адреса: metod@pdaba.edu.ua

Мірошниченко Олена Артурівна

Начальниця навчально-методичного відділу

Наказ від 13.09.2023 №81 Про призначення відповідальних осіб за використання інформ ресурсів в освітній діяльності


Положення про Навчально-методичний відділ 2021


Положення Про загальні вимоги щодо порядку планування і видання навчально-методичної літератури з грифом академії (№34 від 26.04.2023 р.)


Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни


РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо впровадження змішаного навчання


Рекомендації щодо внесення до ЄДЕБО відомостей про досягнення у професійній діяльності НПП


Нові СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ


Інструкція щодо розміщення дисциплін вільного вибору на сайті


Правила оформлення та подання матеріалів для розміщення на сайті pdaba.edu.ua


?>
вверх