ПРОФЕСІЙНА АТЕСТАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ НАМІР ПРОВАДИТИ ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ОБСТЕЖЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» проводить професійну підготовку та атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем.

Наказом ректора ДВНЗ ПДАБА № 446 від 13 грудня 2018 року створена атестаційна комісія з проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель, та затверджений її персональний склад.

Особа, що має намір пройти професійну атестацію, подає атестаційній комісії заяву на проведення професійної атестації у сфері забезпечення енергетичної ефективності/обстеження інженерних систем будівель за встановленою формою.

До заяви додаються:

– копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку у паспорті);

– копія документа про фахову (відповідну) вищу освіту (диплом та додаток до нього);

– копія трудової книжки;

– стислий звіт про професійну діяльність та інші досягнення кандидата у довільній формі;

– інші документи (за бажанням кандидата), що підтверджують його професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань (зокрема, державні нагороди, звання, дипломи конкурсів у сфері енергетичної ефективності будівель, документи про наукові досягнення, відгуки від замовників робіт у сфері енергетичної ефективності будівель).

До професійної атестації допускаються особи, які відповідають одночасно таким вимогам:

1) здобули відповідну вищу освіту не нижче другого (спеціаліст/магістр) рівня вищої освіти (для осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності);

2) здобули відповідну вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (для осіб, які мають намір проводити обстеження інженерних систем);

3) мають стаж роботи не менше трьох років у сфері енергетики, енергоефективності та енергозбереження, будівництва та архітектури або житлово-комунального господарства.

Відповідна вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, професійних якостей, інших компетентностей, здобутих у закладах вищої освіти у сферах енергетики, електроенергетики, електротехніки, електромеханіки, теплоенергетики, енергетичного менеджменту, тепло-, газопостачання, вентиляції, теплофізики, будівництва, архітектури та цивільної інженерії, сертифікації енергетичної ефективності будівель, обстеження інженерних систем будівель.

Кандидат може подавати документи особисто або надсилати їх поштою, зокрема електронною поштою. Під час створення електронних документів, які надсилаються електронною поштою, накладається електронний цифровий підпис кандидата відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»

Контакти:

 Голова атестаційної комісії: к.т.н., с.н.с., член-кореспондент Академії будівництва України Коваль Олена Олександрівна
Тел. +38(050) 929-99-55 viber
Тел. +38 (098) 091-15-65
E-mail: 13koval@gmail.com
Адреса: 49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а, каб. 256а

Секретар атестаційної комісії: к.т.н. Ляховецька-Токарєва Марина Марківна
E-mail: marin2004.2017@gmail.com
Тел. +38 (097) 923-47-73 viber
Тел. +38 (095) 380-34-95
Адреса: 49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а, каб. 1209

Інформаційні матеріали

Закон України про енергетичну ефективність


Порядок проведення професійної атестації


Порядок обміну інформацією


Положення про атестаційну комісію


Наказ про затвердження складу атестаційної комісії


Положення про атестаційну комісію


Методики визначення економічно доцільного рівня ефективності будівель


Порядок ведення звітів з обстеження інженерних систем


Порядок проведення сертифікації


Методика обстеження інженерних систем


Методика визначення енергетичної ефективності


Порядок застосування ПО


Постанова КМУ №265 від 11.04.2018


Заява


Освітня програма


Освітня програма


Освітня програма


Освітня програма


?>
вверх