Спеціальність: 263. Цивільна безпека

Спеціалізація: Охорона праці


Спеціалізація «Охорона праці» займається підготовкою спеціалістів, , які мають оволодіти знаннями, уміннями, навичками спрямованими на створення і підтримання здорових та безпечних умов праці, життєдіяльності людини, забезпечення цивільного захисту, техногенної безпеки, а також реагування на надзвичайні ситуації та ліквідацію їх наслідків. Кваліфікація: «Викладач вищого навчального закладу» надає право працювати в наукових та вищих навчальних закладах, в різних сферах виробництва, державних органах управління цивільним захистом, органах виконавчої влади.

ЄВІ, ЄФВВ, фахові іспити

Бюджет/контракт

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

  • Безпека при ліквідації надзвичайних ситуацій;
  • Охорона праці в будівельній галузі;
  • Організаційно-технічне забезпечення атестації та паспортизації робочих місць в галузі;
  • Система управління охороною праці у галузі;
  • Судова інженерно-технічна експертиза;
  • Методика та організація наукових досліджень;
  • Економіка охорони праці та техногенної безпеки;
  • Пожежна профілактика;
  • Психологія безпеки в екстремальних ситуаціях;
  • Цивільний захист.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

  • Володіти основами проектування, експертно-аналітичної оцінки та виконання досліджень;
  • Розробляти системи управління цивільним захистом, охороною праці, техногенною безпекою підприємств, установ, організацій;
  • Проводити обстеження технічного стану, стану забезпечення цивільного захисту, техногенної та виробничої безпеки об’єктів, будівель, споруд, інженерних мереж та їх паспортизацію;
  • Доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців аварійно-рятувальних служб та формувань і широкого загалу.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

  • Командир загону (сфера цивільного захисту);
  • Командир (начальник) підрозділу (сфера цивільного захисту);
  • Командир (начальник) частини (сфера цивільного захисту);
  • Командир загону аварійно-рятувального;
  • Інженер з профілактичних робіт;
  • Експерт з умов праці;
  • Науковий співробітник;
  • Начальник оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;
  • Науковий співробітник.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

  • Науково-дослідні заклади;
  • Вищі навчальні заклади;
  • Підприємства та установи незалежно від їх форми власності, де згідно чинного законодавства має бути інженер з охорони праці;
  • Територіальні відділення ДЕРЖПРАЦІ України;
  • Територіальні відділення Фонду Соціального Страхування від нещасних випадків;
  • Головне управління ДСНС України;
  • Інститут судової експертизи;
  • Обласні та міські адміністрації.
?>
вверх