Спеціальність: 263. Цивільна безпека

Спеціалізація: Охорона праці

Спеціалізація «Охорона праці» займається підготовкою спеціалістів, , які мають оволодіти знаннями, уміннями, навичками спрямованими на створення і підтримання здорових та безпечних умов праці, життєдіяльності людини, забезпечення цивільного захисту, техногенної безпеки, а також реагування на надзвичайні ситуації та ліквідацію їх наслідків. Кваліфікація: «Викладач вищого навчального закладу» надає право працювати в наукових та вищих навчальних закладах, в різних сферах виробництва, державних органах управління цивільним захистом, органах виконавчої влади.

Перелік документів для вступу на освітню програму

Диплом 1

Копія паспорта та довідки про реєстрацію місця проживання2

Реєстраційний номер облікової картки платника податків3

Сертифікат4

Фотокартки

Квиток 5

1 Диплом бакалавра (або спеціаліста або магістра) з додатком

2 Дві копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) + дві копії довідки про реєстрацію місця проживання

3 Дві копії Реєстраційного номеру облікової картки платника податків

4 Сертифікат Магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК)

5 Копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних)

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Безпека при ліквідації надзвичайних ситуацій;
 • Охорона праці в будівельній галузі;
 • Організаційно-технічне забезпечення атестації та паспортизації робочих місць в галузі;
 • Система управління охороною праці у галузі;
 • Судова інженерно-технічна експертиза;
 • Методика та організація наукових досліджень;
 • Економіка охорони праці та техногенної безпеки;
 • Пожежна профілактика;
 • Психологія безпеки в екстремальних ситуаціях;
 • Цивільний захист.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Володіти основами проектування, експертно-аналітичної оцінки та виконання досліджень;
 • Розробляти системи управління цивільним захистом, охороною праці, техногенною безпекою підприємств, установ, організацій;
 • Проводити обстеження технічного стану, стану забезпечення цивільного захисту, техногенної та виробничої безпеки об’єктів, будівель, споруд, інженерних мереж та їх паспортизацію;
 • Доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців аварійно-рятувальних служб та формувань і широкого загалу.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Командир загону (сфера цивільного захисту);
 • Командир (начальник) підрозділу (сфера цивільного захисту);
 • Командир (начальник) частини (сфера цивільного захисту);
 • Командир загону аварійно-рятувального;
 • Інженер з профілактичних робіт;
 • Експерт з умов праці;
 • Науковий співробітник;
 • Начальник оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;
 • Науковий співробітник.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Науково-дослідні заклади;
 • Вищі навчальні заклади;
 • Підприємства та установи незалежно від їх форми власності, де згідно чинного законодавства має бути інженер з охорони праці;
 • Територіальні відділення ДЕРЖПРАЦІ України;
 • Територіальні відділення Фонду Соціального Страхування від нещасних випадків;
 • Головне управління ДСНС України;
 • Інститут судової експертизи;
 • Обласні та міські адміністрації.
?>
вверх