II ФОРУМ АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ
"ОСВІТА В УМОВАХ ВІЙНИ: РЕАЛІЇ, ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ"

20, 23 та 24 червня 2022 року відбувся II Форумі академічної спільноти «Освіта в умовах війни: реалії, виклики та шляхи подолання».

Мета проведення форуму – об’єктивне, інформаційне відображення стану й динаміки якості надання освітніх послуг, ефективності управління, якості підготовки здобувачів вищої освіти в умовах війни.

Основні тематичні напрями роботи Форуму:
– виклики і реалії організації освітнього процесу в умовах війни;
– дистанційна освіта: пошук ефективних шляхів навчання;
– психолого-педагогічні аспекти викладання: досвід і здобутки;
– теорія і практика науково-педагогічних підходів в освіті.

Початку роботи Форуму передували: Цикли науково-популярних лекцій «Врятувати життя» та «Незламність української нації: історія і сьогодення», Цикл науково-практичних лекцій «Переможемо! Відбудуємо!» в яких брали участь 37 викладачів нашої академії та було проведено 43 цікаві лекції, які можна переглянути на каналі YouTube.

Робота Форуму проводилася у подвійному форматі: оффлайн в залі Вченої ради та онлайн з використанням дистанційних технологій на платформі Teams MS Office365. Форум відкрили вітальними словами ректор академії Микола Савицький, проректорка з навчально-виховної роботи Галина Євсєєва та проректор з наукової роботи Владислав Данішевський.

До нашого Форуму приєдналися представники освітніх закладів України, а саме: Львівський державний університет внутрішніх справ, Луганський державний медичний університет, Сумський державний університет, Херсонський національний технічний університет, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Придніпровський державний металургійний коледж, Дніпровський фаховий педагогічний коледж, Український державний університет науки і технологій.

В рамках Форуму проводилися пленарне та секційне засідання, робота науково-педагогічної майстерні на тему: «Теорія та практика науково-педагогічних підходів у вищій школі: вивчаймо європейський досвід». Модератор – Галина Лисенко, доцентка кафедри УДІД. А також психологічний тренінг «Методи самодопомоги під час війни», який провела практикуючий психолог, гештальт-терапевт Лілія Корчевська.

Актуальність і особливо злободенність – ці характерні особливості Форуму поєдналися ще з однією. Це сполука теорії та практики в роботі викладача. Протягом всіх засідань істотне місце посідало саме це об’єднання.

По закінченню форуму до присутніх звернувся завідувач навчально-наукового центру освітньої діяльності Павло Нажа, який активно надавав інформацію про кожний день заходу, а також брав безпосередню участь в організації та підготовці Форуму. Павло Миколайович подякував всім учасникам за змістовну 3-х денну працю і надав слово проректорці, професорці Галині Євсєєвій, яка підвела підсумки Форуму. Вона зосередила увагу на таких питаннях: щорічний перегляд освітніх програм; необхідність наповнення навчальних програм, дисциплін змістом, що стосується війни, запровадження нових, як от, наприклад, «Воєнна екологія»; вдосконалення дистанційних форм навчання і заходів безпеки при очній формі; необхідність розвитку педагогічної науки, потрібні сучасні знання в педагогіці вищої школи. Галина Петрівна тепло подякувала учасникам за активну роботу і побажала всім подальших успіхів: «Ми зробили велику працю. Ми на правильному шляху!».

Всі модератори Форуму отримали сертифікати учасників, які дозволять зарахувати участь у роботі Форуму як підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за накопичувальною системою у розмірі 6 годин (0,2 кредиту ЄКТС).

Матеріали ІІ Форуму академічної спільноти «Освіта в умовах війни: реалії, виклики та шляхи подолання» будуть оприлюднені електронному збірнику (з присвоєнням відповідних бібліотечних індексів).

Інформаційні матеріали

Збірник матеріалів ІІ Форуму академічної спільноти ОСВІТА В УМОВАХ ВІЙНИ


Наказ №73 від 14.06.2022р. Про зарахування підвищення кваліфікації


Молодий будівельник СПЕЦВИПУСК №5 червень 2022


Бабенко В.А. З досвіду виховної роботи на економічному факультеті в умовах війни


Баранник О.Ю. Цикл науково-популярних лекцій як вагомий чинник інформаційної безпеки країни в умовах війни


Волошко В. М. Досвід виховної роботи на факультеті цивільної інженерії та екології


Грузін Н.В. Робота Ради молодих вчених ПДАБА в умовах воєнного стану


Капшук О.А. Організаційна та навчальна робота деканату в умовах війни


Карасьов О.Г. Виховна робота на факультеті інформаційних технологій та механічної інженерії


Лисенко Г.І. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПІДХОДІВ


Мамчич І. П. Виклики тестових технологій навчання в умовах воєнного стану


Мельник Л.Г. Industries 3.0, 4.0, 5.0 і формування безпеки соціально-економічних систем в умовах війни.


Мислицька Особливості захисту магістерських кваліфікаційних робіт в умовах військового стану


Нечепуренко Д.С. Виховання молоді в умовах війни досвід будівельного факультету ПДАБА


Пономарьова О.А. ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ОНЛАЙН ПІД ЧАС ВІЙНИ В КОНТЕКСТІ


Рабіч О. В. Виховна робота кафедр ННІІОТ в умовах воєнного стану


Складановська М.Г. Психологічні проблеми студента та викладача в умовах воєнного стану


Ткач Н.О.Залучення актуальних проблем екологічної безпеки України в умовах воєнного стану до тематики профільних дисциплін спеціальності 101 «Екологія»


Уфімцева О.Ю. Переваги та недоліки дистанційного навчання в сучасних умовах


Харлан О.В. Досвід проведення захистів дипломних проєктів екзаменаційними комісіями на архітектурному факультеті ПДАБА в онлайн-режимі


Чабан В.П. Аналіз необхідності викладання дисципліни «ремонт, відновлення та підсилення будівельних конструкцій» - в умовах воєнного стану


Шатов С. В. Випускова кваліфікаційна робота – підсумок навчання магістрів


Ярова Т.П. Досвід викладання дисципліни «нарисна геометрія» для студентів архітектурного факультету


ДЕНЬ ТРЕТІЙ


Програма роботи Форуму


Про проведення ІІ Форуму академічної спільноти


Інформаційний лист 2022


Реєстраційна форма


Вимоги до оформлення матеріалів


Новини форуму

?>
вверх