МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Придніпровська академія будівництва та архітектури
КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Енерго-інноваційний хаб м. Дніпро

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
V науково-практична конференція молодих вчених
«Інтелектуальна власність та просування енергоефективності
в Україні: проблеми та перспективи розвитку
в інформаційному суспільстві»

 12 грудня 2023 року

Дніпро, 2023

Науково-практична конференція проводиться в рамках міжнародної співпраці:
проєкту 101082898 – UKRENERGY, що співфінансується Європейським Союзом: Інноваційні магістерські курси на підтримку покращення енергетичного та вуглецевого сліду будівельного фонду України
проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» GIZ Gmbh

Шановні колеги

 Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V науково-практичної конференції молодих вчених «Інтелектуальна власність та просування енергоефективності в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві», яка відбудеться онлайн  12 грудня 2023 року у  Придніпровській академії будівництва та архітектури на платформі Офіс 365

Мета конференції

Обговорення проблем та напрямів розвитку інтелектуальної власності будівельно-архітектурної галузі в умовах війни та контексті національної безпеки України; проблем відбудови України на основі енергоефективності за принципами сталого розвитку. Встановлення контактів між молодими вченими, обмін науковими результатами та дослідницьким досвідом.

Основні тематичні напрямки конференції:
– Інтелектуальна власність в архітектурно-будівельній галузі в умовах війни та контексті національної безпеки України;
– Енергоефективні технології у будівництві та розвиток права ітелектуальної власності;
– Професійні кваліфікації у сфері енергоефективності;
– Розвиток креативних індустрій в контексті права інтелектуальної власності;
– Охорона інтелектуальної власності та дотримання академічної доброчесності  в умовах впровадження штучного інтелекту в освіті.

Організаційний комітет:
Данішевський В. В.голова оргкомітету, голова комісії по реорганізації, в. о. ректора, проректор з наукової роботи ПДАБА, д. т. н., професор;
Євсєєва Г. П. співголова оргкомітету, проректор з навчальної та виховної роботи ПДАБА, д. н. з держ. упр., професор;
Баранник Л. Ю. – заступник голови оргкомітету, завідувач кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності, к. ф. н., доцент;
Юрченко Є.Л. – заступник голови оргкомітету оргкомітету, керівник Енерго-інноваційного хабу м. Дніпро;
Нажа П. М.член оргкомітету, зав. ННЦОД, к.т. н., доцент;
Коваль О.О. – член оргкомітету, директорка Придніпровського науково-освітнього інституту інноваційних технологій в будівництві при ПДАБА;
Бабенко В. А. – член оргкомітету, к. і. н., доц. кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності ПДАБА;

Адреса Організаційного комітету:
Голова редколегії конференції: Бабенко В. А.
Тел. : 0955852205
е-mail: vbabenko838@gmail.com

 Робочі мови конференції:
українська, англійська, російська

Участь в конференції безкоштовна

Для участі в конференції необхідно до 11 грудня 2023 р. оформити і надіслати матеріали на е-mail: vbabenko838@gmail.com
– заявку на участь (за формою);
– тези доповіді українською, англійською або російською мовами (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції, формат файлу – «.doc»)

Збірник тез буде опубліковано у електронному вигляді та розміщено на сайті академії. Тези будуть розміщені у авторській редакції. Автори несуть відповідальність за зміст тез.

Оргкомітет залишає за собою право відмовити у виданні матеріалів, які не відповідають тематиці конференції або надіслані пізніше вказаного терміну.

Вимоги до оформлення тез доповідей:
До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції, обсяг яких не перевищує 5 сторінок, формату А4, шрифт ТіmesNewRoman, кегель – 14. Поля – 2 см з усіх сторін, міжрядковий інтервал – 1.5. Вирівнювання по ширині.
У першому рядку великими літерами вказується назва тез доповіді (шрифт напівжирний, розміщення по середині). Нижче (через 1 інтервал праворуч) – ініціали та прізвище автора, посада, науковий ступінь, вчене звання; без відступу (студенти вказують курс та факультет, аспіранти курс та спеціальність).
Нижче (через 1 інтервал ліворуч) – ініціали та прізвище наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання, посада.
Нижче (через 1 інтервал ліворуч) – ЗВО у якому навчається або працює автор (курсив).
Далі (через 1 інтервал) з абзацного відступу 1.25см розміщується текст тез. Література оформлюється згідно ДСТУ 8302: 2015

Зразок оформлення матеріалів доповідей

ПОНЯТТЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Сидоренко А.П.,
аспірант,
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
м. Дніпро, Україна

Торговельні марки та система їх захисту мають важливе стратегічне значення для кожної країни, створюючи передумови для успішного розвитку держави, розширення міжнародних торгівельно-економічних відносин, використання інтелектуального потенціалу в інноваційному процесі. Дослідження понятійного апарату об’єктів права інтелектуальної власності, таких як торговельна марка, має неабияке значення у питанні доведення цього права до рівня міжнародних стандартів. ..

Список використаних джерел:

1. Степаненко О. Інтелектуальна власність у сьогоденні.- К.:Наука, 2011. – 234 с

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ.

?>
вверх