Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури, а також надання їм академічної відпустки

(№83 від 28.04.2021)


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

(№83 від 28.04.2021)


Положення про деканат ДВНЗ ПДАБА

(№ 06 від 24.11.2020 р)


Правила призначення та виплати стипендії

(№12 від 28.03.2017 р.)


Положення про наукових керівників та наукових консультантів здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук

(№123 від 27.05.2020 р.)


Положення про запобігання конфлікту інтересів, оскарження процедури та результатів підсумкового контролю у ДВНЗ ПДАБА

(№ 02 від 22.09.2020 р.)


Положення про організацію освітнього процесу 2020

(№ 8 від 26.05.2020 р.)


Положення про організацію освітнього процесу

(Наказ №326 від 26.09.2018)


Норми часу

(Протокол № 8 від 26.05.2020 р.)


Примірне положення про факультет

(Наказ №193 від 07.06.2018)


Приимірне положння про кафедру

(протокол №9 від 26.03.2019 р.)


Положення про організацію практичної підготовки студентів

(Протокол №12 від 28.03.2017)


Положення про дистанційне навчання

(Протокол № 5 від 24.12.2013)


Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти

(№4 від 26.11.2019)


Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами

(№553 від 24.12.2019)


Тимчасовий порядок визнання у ДВНЗ ПДАБА результатів навчання, здобутих у неформальніій та інформальній освіті

(№553 від 24.12.2019 року)


Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

(Протокол №7від 19.12.2017)


Положенння про моніторінг якості освіти

(Протокол №7 від 19.12.2017)


Положення про атестацію здобувачів вищої освіти 2020

(№ 8 від 26.05.2020 р.)


Положення про атестацію здобувачів вищої освіти

(№5 від 26.12.2018)


Положення про контрольні заходи 2020

(№ 8 від 26.05.2020 р.)


Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

(Наказ №5 від 26.12.2018)


Положення про затвердження преміювання працівників ш здобувачів вищої освіти ДВНЗ ПДАБА за публікації у виданнях

(№4 від 26.11.2019)


Положення про анкетування здобучів вищої освіти

(№2 від 24.09.2019)


Положення про переведення студентів ДВНЗ ПДАБА, які навчаються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням

(наказ №350 від 27.11.2014 року)


Положення про академічну мобільність

(протокол №2 від 04.02.2017 р.)


Положення про розробку навчальних планів здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра

(протокол №13 від 04.07.2019 р. зі змінами протокол №7 від 26.02.2020 р.)


ПОЛОЖЕННЯ про порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти

(Протокол №9 від 07.07.2020)


Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково - педагогічних працівників у ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

(Наказ №23 від 29.01.2020 року)


Положення про переведення студентів, які навчаються за державним замовленням, на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб ДВНЗ ПДАБА

()


Положення про студентські гуртожитки

(Наказ №23 від 29.01.2020)


Положення про порядок призначення та виплати соціальних стипендій

(протокол № 8 від 26.05.2020 року)


Положення про проектні групи спеціальностей

(протокол №4 від 27.11.2019 р.)


Положення про гаранта освітньої програми спеціальності ДВНЗ ПДАБА

(протокол №4 від 27.11.2019 р.)


Стандарт про освітні програми зі спеціальностей

(Протокол № 8 від 26.05.2020 зі змінами протокол № 13 від 01.07.2021)


Тимчасове положення про щорічне оцінювання діяльності НПП

(протокол №9 від 07.07.2020 р.)


?>
вверх