Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
запрошує отримати вищу освіту за ваучери від центру зайнятості

Ваучер – документ встановленого зразка, що дає особі відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» право на перепідготовку, або підготовку за іншою спеціальністю, підготовку на наступному рівні освіти, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця.

Хто може скористатися ваучером?

Ваучер на навчання видається центрами зайнятості особам, які не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні, та відповідають певним вимогам, а саме одному з нижчеперелічених пунктів:

1. Вік особи старше 45 років:
– страховий стаж – не менше як 15 років;
– професійна (професійно-технічна), фахова передвища (для вступу на бакалаврат) або вища освіта (для вступу в магістратуру);
– не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;
– не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;
– не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
– не отримували ваучер раніше.

2. Особи звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби України у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я:
– вислуга не менше 10 років;
– професійна (професійно-технічна), фахова передвища або вища освіта;
– не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;
– не набули права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;
– не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
– не отримували ваучер раніше.

3. Особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях:
– професійна (професійно-технічна), фахова передвища або вища освіта;
– звернулися протягом трьох років з дня звільнення з військової служби після участі у проведенні АТО (ООС);
– не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;
– не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
– не отримували ваучер раніше.

4. Внутрішньо переміщені особи:
– професійна (професійно-технічна), фахова передвища або вища освіта;
– не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;
– для Вас відсутня підходяща робота;
– не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
– не отримували ваучер раніше.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (26840 грн.), встановленого законом.

Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття виходячи з його фінансових можливостей.

У разі коли вартість навчання в закладі освіти перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

Видача ваучерів особам здійснюється відповідно до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці».

Навчання у ПДАБА

В Придніпровській державній академії будівництва та архітектури (ПДАБА) на підставі ваучера здійснюється підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня бакалавр на основі молодшого спеціаліста (за тим же напрямом), магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю; підготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти); спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності.

Навчання здійснюється в ПДАБА за ліцензією на провадження діяльності з надання освітніх послуг, за затвердженим Міністерством економіки України переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер (табл. 1).

Особа здійснює вибір професії, спеціальності за переліком, затвердженим Міністерством економіки України, а також форми та місця навчання.

В ПДАБА, відповідно до переліку Міністерства економіки України, Ви зможете навчатися за наступними спеціальностями:
022 – Дизайн
051 – Економіка
073 – Менеджмент (для здобуття кваліфікації «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)»)
075 – Маркетинг
076 – Підприємництво та торгівля
122 – Комп’ютерні науки
174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
191 – Архітектура та містобудування
192 – Будівництво та цивільна інженерія
193 – Геодезія та землеустрій
263 – Цивільна безпека
274 – Автомобільний транспорт

Контакти приймальної комісії (щодо вступу):
кімн. 104, 105, 106
Телефони: (095) 855-20-63, (098) 256-60-53, (056) 746-15-47
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури,
вул. Архітектора Олега Петрова, 24А, м. Дніпро
Email: prkom@pdaba.edu.ua

Хто приймає рішення про видачу ваучера?

Рішення про видачу ваучера приймається центром зайнятості за місцем прописки не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання документів. Центр зайнятості інформує особу про прийняте рішення щодо видачі ваучерів протягом трьох робочих дня з дня його прийняття.

Для отримання ваучера необхідно звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення.

Договір про навчання укладається між ПДАБА та особою протягом 90 днів після видачі ваучера. Для осіб, які отримали ваучер до початку або у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, строк укладення договору про навчання продовжується на період дії такого карантину та 30 днів після його відміни.

ПДАБА інформує центр зайнятості, який видав ваучер, про виконання особою умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання навчальної програми.

У разі дострокового припинення занять без поважних причин особа відшкодовує протягом 30 робочих днів шляхом перерахування на рахунок закладу освіти частину його витрат за період фактичного навчання.

Пропонуємо ознайомитися з презентацією Державної служби зайнятості щодо Програми “Ваучер на навчання

Якщо Вам цікава пропозиція навчання за ваучером в нашій академії, звертайтеся до відповідальних осіб:
Павло Миколайович НАЖА,
завідувач Навчально-наукового центру освітньої діяльності
E-mail: nazha.pavlo@pdaba.edu.ua
Ілля Маркович ІЛЬЄВ,
заступник відповідального секретаря приймальної комісії
E-mail: iliev.illia@pdaba.edu.ua

?>
вверх