Лабораторія моніторингу якості освіти та планування навчально-методичної роботи

Загальні положення:

 1. Лабораторія моніторингу якості освіти та планування навчально-методичної роботи є одним із структурних підрозділів академії і діє на підставі Статуту академії, цього положення і підпорядковується безпосередньо проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи.
 2. Лабораторія в своїй роботі керується Законом України про вищу освіту, інструктивно-нормативними документами Міністерства освіти і науки України; іншими чинними інструкціями та нормативними актами; наказами по академії.

Основні завдання:

 • Координація діяльності внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти;
 • Розробка Стандартів академії з питань внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • Контроль за дотриманням Стандартів вищої освіти при розробці освітніх програм. Методичне керівництво розробкою освітніх програм;
 • Загальне керівництво складанням навчальних планів спеціальностей академії;
 • Контроль за розробкою навчальних та робочих навчальних програм навчальних дисциплін;
 • Проведення опитувань (анкетувань) учасників освітнього процесу та стейкголдерів. Збір даних та обробка результатів;
 • Складання планів відкритих лекцій викладачів академії та контроль за його виконанням;
 • Підготовка до проведення засідань методичної ради академії, ведення її протоколів;
 • Розрахунок навчального навантаження науково-педагогічних працівників академії.

Адреса: 49005, м. Дніпро, вул. Архітектора Олега Петрова, 24-а, кімн. 2005

Телефон для довідок: +38(056) 746-00-86

Електронна адреса: fedina.violetta@pdaba.edu.ua

Федіна Віолетта Геннадіївна

Завідувач лабораторії моніторингу якості освіти та планування навчально-методичної роботи

Відкриті лекції ІІ семестр 2023-2024 н. р


Про план відкритих лекцій у ІІ семестрі 2023-2024 н. р


Відкриті лекції І семестр 2023-2024 навчальний рік


Розпорядження від 04.09.2023 р. №36 Про план відкритих лекцій у І семестрі 2023-2024 н. р.


Графік проведення опитувань на 2023-2024 навчальний рік


План заходів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти на 2023-2024 навчальний рік


Положення про лабораторию


РІШЕННЯ Вченої ради ДВНЗ ПДАБА від 26.01.2021 "Про зміну назви лабораторії з моніторингу якості навчання та організації й планування навчально- методичної роботи"


Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти


Положення про моніторінг якості освіти


Положення про анкетування здобучів вищої освіти


?>
вверх