У цьому розділі ми зібрали усі програми вступних іспитів

Освітня програма бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Освітня програма бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста

Охорона праці (263 Цивільна безпека)


Підприємницька діяльність (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)


Економіка будівельного бізнесу (051 Економіка)


Маркетинг (075 Маркетинг)


Фінанси і кредит (072 Фінанси, банківська справа та страхування)


Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Логістика (073 Менеджмент)


Менеджмент та адміністрування (073 Менеджмент)


Будівництво та цивільна інженерія


Приклад творчого завдання


Архітектура та містобудування програма з малюку


Архітектура та містобудування програма з композиції


Додаток то фахових вступних випробувань з архітектури


Архітектура та містобудування для ОКР мл. спец.


Управління та адміністрування регіональних економічних систем (281 Публічне управління та адміністрування)


Економіка будівельного бізнесу (051 Економіка)


Облік і оподаткування (071 Облік і оподаткування)


Економіка підприємства (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)


Економічні теорія


Екологія (101 Екологія)


Галузеве машинобудування


Автомобільний транспорт


Автоматизація та компютерно-інтегровані технології


Матеріалознавство


Геодезія та землеустрій (193 Геодезія та землеустрій)


Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Водопостачання та водовідведення (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Автомобільні дороги і аеродроми (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Міське та комунальне господарство


Технологія будівельних конструкцій


Комп'ютерні науки


Охорона праці (263 Цивільна безпека)


Українська мова та література


Історія України


Фізика


Російська мова


Географія


Хімія (співбесіда)


Математика


Хімія


Освітньо-професійна програма магістра

Підприємницька діяльність (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


Автомобільний транспорт (274 Автомобільний транспорт)


Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)


Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології)


Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (133 Галузеве машинобудування)


Прикладне матеріалознавство (132 Матеріалознавство)


Міжнародна економіка і бізнес (292 Міжнародні економічні відносини)


Логістика (073 Менеджмент)


Менеджмент. Менеджмент


Проектний менеджмент (073 Менеджмент)


Менеджмент та адміністрування (073 Менеджмент)


Менеджмент. Міжнародний менеджмент


Маркетинг (075 Маркетинг)


Економічні спеціальності


Економіка підприємства (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)


Фінанси і кредит (072 Фінанси, банківська справа та страхування)


Облік і оподаткування (071 Облік і оподаткування)


Водопостачання та водовідведення (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Міське та комунальне господарство (192 Будівництво та цивільна інженерія) 2020


Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (192 Будівництво та цивільна інженерія) 2020


Технологія будівельних конструкцій виробів та матеріалів (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Енергоаудит та енергоефективність в будівництві (192 Будівництво та цивільна інженерія) 2020


ПЦБ. Будівництво та цивільна інженерія.


Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


Архітектура та містобудування


Архітектура та містобудування додатковий


Екологія (101 Екологія)


Автомобільні дороги і аеродроми (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Геодезія та землеустрій (193 Геодезія та землеустрій)


З іноземної мови


Технічна механіка


Охорона праці (263 Цивільна безпека)


Цивільна безпека для неспоріднених


Комп'ютерні науки (122 Комп'ютерні науки)


Цивільна безпека, Охорона праці


Освітньо-наукова програма магістра

Водопостачання та водовідведення 2020


ЦІтаЕ-ВВ-магістр науковець 2018


Екологія (101 Екологія)


Енергоаудит та енергоефективність в будівництві (192 Будівництво та цивільна інженерія) 2020


192 МН ВВ - Будівництво та цивільна інженерія - Водопостачання та водовідведення


Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (192 Будівництво та цивільна інженерія) 2020


Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Промислове та цивільне будівництво


Автомобільний транспорт (274 Автомобільний транспорт)


Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (133 Галузеве машинобудування)


Прикладне матеріалознавство (132 Матеріалознавство)


Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)


Геодезія та землеустрій (193 Геодезія та землеустрій)


Архітектура та містобудування


Цивільна безпека для неспоріднених


Охорона праці (263 Цивільна безпека)


Комп'ютерні науки


Міське будівництво та господарство


Автомобільні дороги і аеродроми (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Теплогазопостачання та вентиляція


Технологія будівельних конструкцій виробів та матеріалів (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Освітньо-наукова програма доктора філософії

Цивільна безпека (263 Цивільна безпека)


Економіка


Промислове та цивільне будівництво


Публічне управління та адміністрування


Іноземна мова


Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології


Матеріалознавство


?>
вверх