У цьому розділі ми зібрали усі програми вступних іспитів

Освітня програма бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

2024

Дизайн (022 Дизайн)


Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація)


Архітектура та містобудування (191 Архітектура та містобудування)


Індивідуальна усна співбесіда з біології


Індивідуальна усна співбесіда з географії


Індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови


Індивідуальна усна співбесіда з історії України


Індивідуальна усна співбесіда з математики


Індивідуальна усна співбесіда з української літератури


Індивідуальна усна співбесіда з української мови


Індивідуальна усна співбесіда з фізики


2023

Індивідуальна усна співбесіда з біології


Індивідуальна усна співбесіда з математики для іноземних студентів


Дизайн (022 Дизайн)


Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація)


Архітектура та містобудування (191 Архітектура та містобудування)


Індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови


Індивідуальна усна співбесіда з історії України


Індивідуальна усна співбесіда з математики


Індивідуальна усна співбесіда з української мови


Індивідуальна усна співбесіда з української мови для іноземних громадян


Індивідуальна усна співбесіда з фізики


Індивідуальна усна співбесіда з хімії


2022

Критерії оцінювання мотиваційного листа


Композиція (022) Дизайн


Композиція (023) Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація


Композиція (191) Архітектура та містобудування


Індивідуальна усна співбесіда з Історії України


Індивідуальна усна співбесіда з Математики


Індивідуальна усна співбесіда з Української мови


Хімія


Фізика


Іноземна мова


Українська мова (для іноземних студентів)


Історія України


Математика


Математика (для іноземних студентів)


Українська мова


2021

Творчий конкурс "Композиція" (191 Архітектура та містобудування)


Творчий конкурс "Рисунок" (191 Архітектура та містобудування)


Приклад творчого завдання


2019

Програма з малюку (191 Архітектура та містобудування)


Програма з композиції (191 Архітектура та містобудування)


Географія


Математика


Фізика


2018

Додаток то фахових вступних випробувань з архітектури


Українська мова та література


Історія України


Російська мова


Хімія


Хімія (співбесіда)


Освітня програма бакалавра на основі НРК5 (ОКР молодшого спеціаліста, ступеня молодшого бакалавра або фахового молодшого бакалавра)

2024

Дизайн (022 Дизайн)


Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація)


Краєзнавчо-екскурсійна робота (032 Історія та археологія)


Українська мова і література й іноземна мова (035 Філологія)


Економіка будівельного бізнесу (051 Економіка)


Міжнародна економіка та бізнес (051 Економіка)


Міжнародний облік та бізнес-звітність (071 Облік і оподаткування)


Фінансове управління бізнесом (072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок)


Логістика (073 Менеджмент)


Менеджмент та адміністрування (073 Менеджмент)


Маркетинг (075 Маркетинг)


Підприємницька діяльність (076 Підприємництво та торгівля)


Екологія (101 Екологія)


Комп’ютерні науки (122 Комп’ютерні науки)


Комп’ютерне матеріалознавство і дизайн матеріалів (132 Матеріалознавство)


Машини та обладнання 3D-друку в будівництві (133 Галузеве машинобудування)


Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (133 Галузеве машинобудування)


Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка)


Архітектура та містобудування (191 Архітектура та містобудування)


Автомобільні дороги і аеродроми (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Водопостачання та водовідведення (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Промислове та цивільне будівництво (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Геодезія та землеустрій (193 Геодезія та землеустрій)


Охорона праці (263 Цивільна безпека)


Автомобільний транспорт (274 Автомобільний транспорт)


Управління та адміністрування регіональних економічних систем (281 Публічне управління та адміністрування)


Міжнародна торгівля та інвестування (292 Міжнародні економічні відносини)


Міжнародна туристична діяльність (292 Міжнародні економічні відносини)


2023

Дизайн (022 Дизайн)


Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація)


Краєзнавчо-екскурсійна робота (032 Історія та археологія)


Українська мова і література й іноземна мова (035 Філологія)


Економіка будівельного бізнесу (051 Економіка)


Міжнародна економіка та бізнес (051 Економіка)


Міжнародний облік та бізнес-звітність (071 Облік і оподаткування)


Фінансове управління бізнесом (072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок)


Логістика (073 Менеджмент)


Менеджмент та адміністрування (073 Менеджмент)


Маркетинг (075 Маркетинг)


Підприємницька діяльність (076 Підприємництво та торгівля)


Екологія (101 Екологія)


Комп’ютерні науки (122 Комп’ютерні науки)


Комп’ютерне матеріалознавство і дизайн матеріалів (132 Матеріалознавство)


Прикладне матеріалознавство (132 Матеріалознавство)


Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка)


Архітектура та містобудування (191 Архітектура та містобудування)


Автомобільні дороги і аеродроми (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Геодезія та землеустрій (193 Геодезія та землеустрій)


Автомобільний транспорт (274 Автомобільний транспорт)


Управління та адміністрування регіональних економічних систем (281 Публічне управління та адміністрування)


Міжнародна торгівля та інвестування (292 Міжнародні економічні відносини)


Міжнародна туристична діяльність (292 Міжнародні економічні відносини)


2022

Критерії оцінювання мотиваційного листа


Клаузура (191 Архітектура та містобудування)


Ескіз плакату (022 Дизайн)


Комп'ютерне матеріалознавство і дизайн матеріалів (132 Матеріалознавство)


Міжнародна економіка і бізнес (051 Економіка)


Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Автомобільні дороги і аеродроми (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Економіка будівельного бізнесу (051 Економіка)


Фінансове управління бізнесом (072 Фінанси, банківська справа та страхування)


Менеджмент та адміністрування (073 Менеджмент)


Логістика (073 Менеджмент)


Підприємницька діяльність (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)


Екологія (101 Екологія)


Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Водопостачання та водовідведення (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Геодезія та землеустрій (193 Геодезія та землеустрій)


Охорона праці (263 Цивільна безпека)


Управління та адміністрування регіональних економічних систем (281 Публічне управління та адміністрування)


Міжнародна туристична діяльність (292 Міжнародні економічні відносини)


Міжнародна торгівля та інвестування (292 Міжнародні економічні відносини)


Комп'ютерні науки (122 Комп'ютерні науки)


Прикладне матеріалознавство (132 Матеріалознавство)


Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (133 Галузеве машинобудування)


Автоматизація та компютерно-інтегровані технології (151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології)


Автомобільний транспорт (274 Автомобільний транспорт)


Комп'ютерні науки (122 Комп'ютерні науки)


2021

Міське та комунальне господарство (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Промислове та цивільне будівництво (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Міжнародна туристична діяльність (292 Міжнародні економічні відносини)


Управління та адміністрування регіональних економічних систем (281 Публічне управління та адміністрування)


Автомобільний транспорт (274 Автомобільний транспорт)


Архітектура та містобудування (191 Архітектура та містобудування)


Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології)


Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (133 Галузеве машинобудування)


Прикладне матеріалознавство (132 Матеріалознавство)


Комп'ютерні науки (122 Комп'ютерні науки)


Підприємницька діяльність (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)


Маркетинг (075 Маркетинг)


Фінансове управління бізнесом (072 Фінанси, банківська справа та страхування)


Міжнародний облік та бізнес-звітність (071 Облік і оподаткування)


Економіка будівельного бізнесу (051 Економіка)


Логістика (073 Менеджмент)


Менеджмент та адміністрування (073 Менеджмент)


Автомобільні дороги і аеродроми (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Водопостачання та водовідведення (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Геодезія та землеустрій (193 Геодезія та землеустрій)


Охорона праці (263 Цивільна безпека)


2020

Міжнародна торгівля та інвестування (292 Міжнародні економічні відносини)


Геодезія та землеустрій (193 Геодезія та землеустрій)


Менеджмент та адміністрування (073 Менеджмент)


Економіка будівельного бізнесу (051 Економіка)


Економіка будівельного бізнесу (051 Економіка)


Облік і оподаткування (071 Облік і оподаткування)


Фінанси і кредит (072 Фінанси, банківська справа та страхування)


Логістика (073 Менеджмент)


Маркетинг (075 Маркетинг)


Підприємницька діяльність (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)


Економіка підприємства (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)


Екологія (101 Екологія)


Автомобільні дороги і аеродроми (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Водопостачання та водовідведення (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Охорона праці (263 Цивільна безпека)


Цивільна безпека (263 Цивільна безпека)


Управління та адміністрування регіональних економічних систем (281 Публічне управління та адміністрування)


2019

Прикладне матеріалознавство (132 Матеріалознавство)


Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (133 Галузеве машинобудування)


Автоматизація та компютерно-інтегровані технології (151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології)


Архітектура та містобудування (191 Архітектура та містобудування)


Міське та комунальне господарство (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Промислове та цивільне будівництво (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Охорона праці (263 Цивільна безпека)


Автомобільний транспорт (274 Автомобільний транспорт)


2018

Будівництво та цивільна інженерія (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Комп'ютерні науки (122 Комп'ютерні науки)


Економічна теорія


Освітньо-професійна програма магістра

2024

Облік і оподаткування (071 Облік і оподаткування)


Фінанси і кредит (072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок)


Логістика (073 Менеджмент)


Менеджмент та адміністрування (073 Менеджмент)


Проектний менеджмент (073 Менеджмент)


Маркетинг (075 Маркетинг)


Підприємницька діяльність (076 Підприємництво та торгівля)


Екологія (101 Екологія)


Комп’ютерні науки (122 Комп’ютерні науки)


Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (133 Галузеве машинобудування)


Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка)


Архітектура та містобудування (191 Архітектура та містобудування)


Автомобільні дороги і аеродроми (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Будівництво та експлуатація споруд атомної і теплової енергетики (192 Будівництво та цивільна інженерія)


ВІМ технології в будівництві та цивільній інженерії (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Водопостачання та водовідведення (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Енергоаудит та енергоефективність в будівництві (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Міське та комунальне господарство (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Промислове та цивільне будівництво (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Геодезія та землеустрій (193 Геодезія та землеустрій)


Охорона праці (263 Цивільна безпека)


Автомобільний транспорт (274 Автомобільний транспорт)


Публічне управління та адміністрування (281 Публічне управління та адміністрування)


Міжнародна економіка і бізнес (292 Міжнародні економічні відносини)


Іноземна мова


Українська мова (для іноземних студентів)


2023

Облік і оподаткування (071 Облік і оподаткування)


Фінанси і кредит (072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок)


Логістика (073 Менеджмент)


Менеджмент та адміністрування (073 Менеджмент)


Проектний менеджмент (073 Менеджмент)


Маркетинг (075 Маркетинг)


Підприємницька діяльність (076 Підприємництво та торгівля)


Екологія (101 Екологія)


Комп’ютерні науки (122 Комп’ютерні науки)


Прикладне матеріалознавство (132 Матеріалознавство)


Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (133 Галузеве машинобудування)


Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка)


Архітектура та містобудування (191 Архітектура та містобудування)


Автомобільні дороги і аеродроми (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Водопостачання та водовідведення (192 Будівництво та цивільна інженерія)


ВІМ технології в будівництві та цивільній інженерії (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Енергоаудит та енергоефективність в будівництві (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Міське та комунальне господарство (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Промислове та цивільне будівництво (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Геодезія та землеустрій (193 Геодезія та землеустрій)


Охорона праці (263 Цивільна безпека)


Автомобільний транспорт (274 Автомобільний транспорт)


Публічне управління та адміністрування (281 Публічне управління та адміністрування)


Міжнародна економіка і бізнес (292 Міжнародні економічні відносини)


Іноземна мова


Українська мова (для іноземних студентів)


2022

Критерії оцінювання мотиваційного листа


Архітектура та містобудування (191 Архітектура та містобудування)


Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Автомобільні дороги і аеродроми (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Іноземна мова


Українська мова (для іноземних студентів)


Фінансове управління бізнесом (072 Фінанси, банківська справа та страхування)


Логістика (073 Менеджмент)


Менеджмент та адміністрування (073 Менеджмент)


Проектний менеджмент (073 Менеджмент)


Підприємницька діяльність (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)


Екологія (101 Екологія)


Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Водопостачання та водовідведення (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Геодезія та землеустрій (193 Геодезія та землеустрій)


Охорона праці (263 Цивільна безпека)


Публічне управління та адміністрування (281 Публічне управління та адміністрування)


Міжнародна економіка і бізнес (292 Міжнародні економічні відносини)


Прикладне матеріалознавство (132 Матеріалознавство)


Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (133 Галузеве машинобудування)


Автоматизація та компютерно-інтегровані технології (151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології)


Автомобільний транспорт (274 Автомобільний транспорт)


Прикладне матеріалознавство (132 Матеріалознавство)


Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (133 Галузеве машинобудування)


Комп'ютерні науки (122 Комп'ютерні науки)


2021

Енергоаудит та енергоефективність в будівництві (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Міське та комунальне господарство (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Промислове та цивільне будівництво (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Архітектура та містобудування (191 Архітектура та містобудування)


Додаткове фахове випробування для Архітектура та містобудування (191 Архітектура та містобудування)


Міжнародна економіка і бізнес (292 Міжнародні економічні відносини)


Маркетинг (075 Маркетинг)


Фінанси і кредит (072 Фінанси, банківська справа та страхування)


Облік і оподаткування (071 Облік і оподаткування)


Автомобільний транспорт (274 Автомобільний транспорт)


Автоматизація та компютерно-інтегровані технології (151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології)


Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (133 Галузеве машинобудування)


Прикладне матеріалознавство (132 Матеріалознавство)


Комп'ютерні науки (122 Комп'ютерні науки)


Підприємницька діяльність (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)


Логістика (073 Менеджмент)


Менеджмент та адміністрування (073 Менеджмент)


Проектний менеджмент (073 Менеджмент)


Екологія (101 Екологія)


Автомобільні дороги і аеродроми (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Водопостачання та водовідведення (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Геодезія та землеустрій (193 Геодезія та землеустрій)


Охорона праці (263 Цивільна безпека)


2020

Облік і оподаткування (071 Облік і оподаткування)


Фінанси і кредит (072 Фінанси, банківська справа та страхування)


Логістика (073 Менеджмент)


Менеджмент та адміністрування (073 Менеджмент)


Проектний менеджмент (073 Менеджмент)


Маркетинг (075 Маркетинг)


Економіка підприємства (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)


Підприємницька діяльність (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)


Комп'ютерні науки (122 Комп'ютерні науки)


Прикладне матеріалознавство (132 Матеріалознавство)


Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (133 Галузеве машинобудування)


Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології)


Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)


Автомобільні дороги і аеродроми (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Водопостачання та водовідведення (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Енергоаудит та енергоефективність в будівництві (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Міське та комунальне господарство (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Технологія будівельних конструкцій виробів та матеріалів (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Геодезія та землеустрій (193 Геодезія та землеустрій)


Цивільна безпека (263 Цивільна безпека)


Автомобільний транспорт (274 Автомобільний транспорт)


Міжнародна економіка і бізнес (292 Міжнародні економічні відносини)


2019

Архітектура та містобудування


Економіка підприємства (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)


Цивільна безпека для неспоріднених


2018

Менеджмент (073 Менеджмент)


Міжнародний менеджмент (073 Менеджмент)


Архітектура та містобудування додатковий


Промислове та цивільне будівництво (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Охорона праці (263 Цивільна безпека)


Іноземна мова


Технічна механіка


Економічна теорія


Освітньо-наукова програма магістра

2024

Девелопмент нерухомості (075 Маркетинг + 192 Будівництво та цивільна інженерія)


Прикладне матеріалознавство (132 Матеріалознавство)


Архітектура та містобудування (191 Архітектура та містобудування)


Автомобільні дороги і аеродроми (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Водопостачання та водовідведення (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Енергоаудит та енергоефективність в будівництві (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Промислове та цивільне будівництво (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Геодезія та землеустрій (193 Геодезія та землеустрій)


Охорона праці (263 Цивільна безпека)


Іноземна мова


Українська мова (для іноземних студентів)


2023

Девелопмент нерухомості (075 Маркетинг + 192 Будівництво та цивільна інженерія)


Екологія (101 Екологія)


Прикладне матеріалознавство (132 Матеріалознавство)


Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (133 Галузеве машинобудування)


Архітектура та містобудування (191 Архітектура та містобудування)


Автомобільні дороги і аеродроми (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Водопостачання та водовідведення (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Енергоаудит та енергоефективність в будівництві (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Промислове та цивільне будівництво (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Геодезія та землеустрій (193 Геодезія та землеустрій)


Охорона праці (263 Цивільна безпека)


Іноземна мова


Українська мова (для іноземних студентів)


2022

Критерії оцінювання мотиваційного листа


Архітектура та містобудування (191 Архітектура та містобудування)


Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Автомобільні дороги і аеродроми (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Іноземна мова


Українська мова (для іноземних студентів)


Екологія (101 Екологія)


Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Водопостачання та водовідведення (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Охорона праці (263 Цивільна безпека)


2021

Енергоаудит та енергоефективність в будівництві (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Промислове та цивільне будівництво (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Додаткове фахове випробування для Архітектура та містобудування (191 Архітектура та містобудування)


Архітектура та містобудування (191 Архітектура та містобудування)


Автомобільний транспорт (274 Автомобільний транспорт)


Автоматизація та компютерно-інтегровані технології (151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології)


Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (133 Галузеве машинобудування)


Прикладне матеріалознавство (132 Матеріалознавство)


Екологія (101 Екологія)


Автомобільні дороги і аеродроми (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Водопостачання та водовідведення (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Геодезія та землеустрій (193 Геодезія та землеустрій)


Охорона праці (263 Цивільна безпека)


2020

Екологія (101 Екологія)


Прикладне матеріалознавство (132 Матеріалознавство)


Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (133 Галузеве машинобудування)


Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)


Водопостачання та водовідведення (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Енергоаудит та енергоефективність в будівництві (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Технологія будівельних конструкцій виробів та матеріалів (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Геодезія та землеустрій (193 Геодезія та землеустрій)


Цивільна безпека (263 Цивільна безпека)


Автомобільний транспорт (274 Автомобільний транспорт)


2019

Водопостачання та водовідведення (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Цивільна безпека для неспоріднених


Іноземна мова


Технічна механіка


2018

Комп'ютерні науки


Архітектура та містобудування


Автомобільні дороги і аеродроми (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Водопостачання та водовідведення (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Міське будівництво та господарство (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Промислове та цивільне будівництво (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Теплогазопостачання та вентиляція (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Технологія будівельних конструкцій виробів та матеріалів (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Цивільна безпека для неспоріднених


Освітньо-наукова програма доктора філософії

2024

Іноземна мова


Промислове та цивільне будівництво (192 Будівництво та цивiльна iнженерiя")


Публічне управління та адміністрування (281 "Публічне управління та адміністрування")


Цивільна безпека (263 Цивільна безпека)


2023

Економіка (051 Економіка)


Прикладне матеріалознавство (132 Матеріалознавство)


Промислове та цивільне будівництво (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Цивільна безпека (263 Цивільна безпека)


Публічне управління та адміністрування (281 Публічне управління та адміністрування)


Іноземна мова


2022

Промислове та цивільне будівництво (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)


Економіка (051 Економіка)


Матеріалознавство (132 Матеріалознавство)


Публічне управління та адміністрування (281 Публічне управління та адміністрування)


Цивільна безпека (263 Цивільна безпека)


2021

ОНП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)


ОНП Промислове та цивільне будівництво (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Публічне управління та адміністрування (281 Публічне управління та адміністрування)


Економіка (263 Економіка)


Цивільна безпека (263 Цивільна безпека)


Матеріалознавство (132 Матеріалознавство)


2020

Економіка (051 Економіка)


Матеріалознавство (132 Матеріалознавство)


Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології)


Промислове та цивільне будівництво (192 Будівництво та цивільна інженерія)


Цивільна безпека (263 Цивільна безпека)


Публічне управління та адміністрування (281 Публічне управління та адміністрування)


Іноземна мова


?>
вверх