Сторінка гарантів освітніх програм

1. Положення про гаранта ОП ПДАБА
2. Положення про освітні програми зі спеціальностей ПДАБА
3. Пам’ятка гаранту ОП ПДАБА
4. Відомості про самооцінювання: камінці спотикання
5. Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання ОП

6. Корисні вебінари
7. Схема зовнішнього забезпечення якості
8. ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
9. Про особливості акредитації ОП в умовах воєнного стану
10. ПОРЯДОК оскарження рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
11. ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, в умовах воєнного стану
12. ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку
13. Рекомендації НАЗЯВО стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості
14. Рекомендації для експертів із розгляду внутрішньої політики і процедур забезпечення академічної доброчесності та зовнішньої оцінки їх якості

?>
вверх