XIX МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У БУДІВНИЦТВІ, ЦИВІЛЬНІЙ ІНЖЕНЕРІЇ ТА АРХІТЕКТУРІ

Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій
Академія будівництва України
Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній»
Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації
ТОВ «ЛІРА САПР»
Приватне будівельно-монтажне підприємство «Строїтель-П»
ДП «УкрСіверБуд»
ТОВ ФАВОРИТ-ЕНЕРГОСЕРВІС
Проект «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ
Громадська організація «Еко-місто»
Енерго-інноваційний хаб ПДАБА

XIX МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У БУДІВНИЦТВІ, ЦИВІЛЬНІЙ ІНЖЕНЕРІЇ ТА АРХІТЕКТУРІ

19-22 вересня 2021 року
Чернігів, Україна

Шановні колеги, запрошуємо взяти участь в роботі XIX Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у будівництві, цивільній інженерії та архітектурі». Мета заходу: зібрати разом представників науки, освіти і промисловості для обміну науково-технічною інформацією та практичним досвідом у галузях сучасного будівництва, цивільної інженерії, архітектури та дизайну, визначення перспективних напрямів наукових досліджень і актуальних практичних задач. Робочі мови: англійська та українська.

Науковий комітет
Савицький М.В., ректор ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», д.т.н., проф. (голова комітету)
Новомлинець О.О., ректор НУ «Чернігівська політехніка» , д.т.н., проф. (співголова комітету)
Фаренюк Г.Г., директор Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, д.т.н., проф. (співголова комітету)
Назаренко І.І., президент Академії будівництва України, д.т.н., проф. (співголова комітету)
Городецький О.С., засновник ТОВ «ЛІРА САПР», д.т.н., проф. (співголова комітету)
Попов В.І., президент приватного будівельно-монтажного підприємства «Строїтель-П» (співголова комітету)

Барабаш М.С., ТОВ «ЛІРА САПР», д.т.н., проф.
Бліхарський З.Я., НУ «Львівська політехніка», д.т.н., проф.
Бринзін Є.В., ТОВ «ЮДК», к.т.н.
Вереша В.Ф., ДП «УкрСіверБуд»
Данішевський В.В., ДВНЗ ПДАБА, д.т.н., проф.
Євсєєва Г.П., ДВНЗ ПДАБА, д.н.держ.упр., проф.
Єгоров Є.А., ДВНЗ ПДАБА, д.т.н., проф.
Юр’єва І., Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ
Кірічек Ю.О., ДВНЗ ПДАБА, д.т.н., проф.
Корзаченко М.М., НУ «Чернігівська політехніка», к.т.н.
Нагорний Д.В., торгівельно-виробнича корпорація «Ольвія», к.т.н., доц.
Нікіфорова Т.Д., ДВНЗ ПДАБА, д.т.н., проф.
Орловська Ю.В., ДВНЗ ПДАБА, д.е.н., проф.
Павленко В.В., Народний архітектор України
Перегінець І.І., житлово-будівельний кооператив «Доступне житло України», к.т.н.
Пономаревська О.І., НУ «Чернігівська політехніка», к.мист., доц.
Прибитько І.О., НУ «Чернігівська політехніка», к.т.н., доц.
Савченко О.В., НУ «Чернігівська політехніка», д.т.н., доц.
Сєдін В.Л., ДВНЗ ПДАБА, д.т.н., проф.
Терещук О.І., НУ «Чернігівська політехніка», к.т.н., доц.
Царенок А.В., НУ «Чернігівська політехніка», д. філос. н.
Челноков О.В., ДВНЗ ПДАБА, к.т.н., проф.
Шатов С.В., ДВНЗ ПДАБА, д.т.н., проф.
Andrianov I.V., RWTH Aachen University, Germany, Prof., Dr.Sc.
Awrejcewicz J., Lodz University of Technology, Poland, Prof., Dr.Sc.
Bielek B., Slovak University of Technology in Bratislava, Prof. Ing., PhD
Benko V., Slovak University of Technology in Bratislava, Prof. Ing., PhD
Dukat S., Slovak University of Technology in Bratislava, Prof. Arch.
Gaede J., Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG, Germany.
Markert B., RWTH Aachen University, Germany, Prof., Dr. Ing.
Rabenseifer R., Slovak University of Technology in Bratislava, Dr. Ing. Arch.
Unčík S., Slovak University of Technology in Bratislava, Prof. Ing., PhD

Тематичні напрями конференції
• Теоретичні основи будівництва
• Нові технології та матеріали в будівництві
• Інноваційні архітектурні та дизайнерські рішення
• Безбар’єрне середовище та універсальний дизайн
• Зелене будівництво та сталий розвиток
• Енергозбереження і поновлювальні джерела енергії
• Енергоефективні системи забезпечення комфортного мікроклімату
• Діджиталізація та інформаційні технології
• Проблеми реновації будівель і споруд та ревіталізації міського середовища
• Технології діагностики, реконструкції, відновлення та захисту будівель і споруд
• Економіка та розвиток соціального доступного житла
• Гуманітарна, філософська та освітня складова у вимірах сучасних вимог до будівельно-архітектурної галузі

Важливі дати
22 серпня – кінцевий термін прийняття заявок та тез доповідей
27 серпня – повідомлення про прийняття/відхилення доповідей та реквізитів для оплати організаційного внеску
03 вересня – кінцевий термін оплати організаційного внеску
10 вересня – повідомлення про робочу програму конференції
19-22 вересня – конференція
26 вересня – кінцевий термін прийняття статей для публікації в «Українському журналі будівництва та архітектури»
03 жовтня – кінцевий термін прийняття до розгляду статей для публікації в «AIP Conference Proceedings»
28 листопада – повідомлення про прийняття/відхилення статей для публікації в «AIP Conference Proceedings» та реквізитів для оплати публікаційного внеску
05 грудня – кінцевий термін оплати публікаційного внеску для публікації в «AIP Conference Proceedings»

Публікація матеріалів конференції
Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції. За бажанням, учасники конференції можуть подати статті для публікації в «Українському журналі будівництва та архітектури» (фахове видання МОН категорії «Б»). Статті учасників, які успішно пройдуть рецензування, будуть видані окремим томом у міжнародному науковому виданні «AIP Conference Proceedings» з індексацією у Scopus.

Організаційні та публікаційні внески
Організаційний внесок складає 400 грн. за одну доповідь і включає організаційні витрати та вартість публікації збірника тез конференції. Вартість публікації статті в «Українському журналі будівництва та архітектури» – 50 грн за сторінку. Вартість публікації статті у «AIP Conference Proceedings» – 3500 грн. (кількість сторінок обмежена). Проїзд та проживання оплачуються учасниками самостійно.

Подання матеріалів
Для участі в конференції необхідно надіслати заповнену реєстраційну форму за посиланням https://forms.gle/zeg8rHdexaqNuoAy5 та тези доповіді обсягом до трьох повних сторінок формату А5 (шаблон додається).

Підготовка статей для «AIP Conference Proceedings»
Приймаються виключно статті, написані грамотною англійською мовою.
Права та обов’язки авторів: https://publishing.aip.org/resources/researchers/rights-and-permissions/
Вимоги до етики та академічної доброчесності: https://publishing.aip.org/resources/researchers/policies-and-ethics/authors/
Вимоги до змісту та оформлення:
• Кількість авторів не перевищує 4-5 осіб (якщо інше не доведено змістом дослідження);
• Кількість сторінок необмежена, але не менше 5;
• Огляд літературних джерел включає посилання на англомовні роботи у міжнародних виданнях;
• Правила оформлення та шаблони: https://aip.scitation.org/apc/authors/preppapers.
Статті приймаються до публікації за результатами таємного рецензування, яке організовується науковим комітетом конференції. Видавництво AIP Publishing залишає за собою право перевірки надісланих робіт та відхилення статей, що порушують вимоги наведені вище.

Готелі у м. Чернігів
Готель «Україна» https://hotel-ua.com/
Парк-готель «Чернігів» («Riverside») https://rsidehotel.com/
Готель «Придеснянський» http://chernigov-hotel.org.ua/
Готель «Reikartz» Чернігів https://reikartz.com/ru/hotels/chernihiv/
Готель «Профспілковий» https://profssoyuzny-hotel-chernihiv.hotelmix.com.ua/

Контактні особи
Реєстрація та організаційні питання
Ляховецька-Токарєва Марина Марківна (від ДВНЗ ПДАБА)
+380979234773, lyakhovetsky-tokareva@pgasa.dp.ua
Торія Наталія Володимирівна (від НУ «Чернігівська політехніка»)
+380933693837, ibfdek@ukr.net

Публікація матеріалів конференції
Тимошенко Олена Анатоліївна
+380504524363, mitomdnipro1997@gmail.com

Поштова адреса оргкомітету
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», вул. Чернишевського 24а, Дніпро 49600.

Збірник тези конференції: скачати

Збірник праць конференції, опублікований AIP Conference Proceedings: https://aip.scitation.org/toc/apc/2678/1

?>
вверх