Спеціальність: 032. Історія та археологія

Краєзнавчо-екскурсійна робота

Освітньо-професійна програма ґрунтується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану історичної науки, орієнтує на актуальні спеціалізації, у межах яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра. ОПП спрямовує здобувачів на критичне використання історичних джерел, що забезпечує можливість практичної діяльності випускників в екскурсійно-краєзнавчій, архівно-джерелознавчій, музеєзнавчій роботі тощо.

Перелік сертифікатів НМТ та вступних випробувань
для вступу на освітню програму

Бюджет/контракт

Українська мова (К1=0,25)
Математика (К2=0,25)
історія України (К3=0,5) або іноземна мова (К3=0,5) або біологія (К3=0,2) або фізика (К3=0,2) або хімія (К3=0,2)
Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3)

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Історія України
 • Археологія
 • Історичне краєзнавство та історія Придніпров’я
 • Екскурсознавство
 • Історія української культури у світовому контексті
 • Історія зарубіжних країн
 • Історія архітектури
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Інформаційні та комунікаційні технології
 • Права, свободи та обов’язки громадянина України
 • Іноземна мова

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Виявлення зв’язків між процесами в минулому та подіями на сучасному етапі, дослідження присутності минулого в сучасному суспільному просторі, аналіз суспільних процесів в історії України у контексті європейської та світової історії.
 • Організація практичного вирішення питань історичної пам’яті та охорони матеріальної й нематеріальної культурної спадщини України.
 • Застосування сучасних методик у процесі популяризації історії та археології.
 • Аналіз ситуацій з урахуванням історичного контексту та/або історичних передумов.
 • Комунікація з професійних питань з представниками наукових, громадських, релігійних і національно-культурних організацій та спільнот.
 • Розуміння загальних та специфічних рис історичного розвитку різних регіонів України, Європи та світу; виявлення та аналіз факторів, що зумовлюють різноманіття культур та національних спільнот; уміння ефективно співпрацювати з носіями різних історичних та культурних цінностей.
 • Інтегрування досягнень інших наук у процес вирішення актуальних проблем історії та археології.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • 2443.2 – історик; історик (економіка); історик (політика); історик (суспільні відносини); консультант з питань історії;
 • 2443.2 – консультант із суспільно-політичних питань (у партіях та інших громадських організаціях);
 • 3414 – екскурсовод, організатор подорожей (екскурсій)
 • 3439 – інструктор з організаційно-масової роботи
 • 3439 – організатор громадських заходів;
 • 3474 – організатор культурно-дозвіллєвої діяльності;
 • 3340 – викладач-стажист

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • у науковій, організаційно-управлінській та освітній галузях;
 • у музейних установах, історико-культурних заповідниках;
 • в органах державної влади й місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях, профільних громадських організаціях;
 • у друкованих та електронних засобах масової інформації;
 • у соціальних, культурних та туристичних закладах, громадських організаціях, партіях тощо.

Інформаційні матеріали по освітній програмі

Відеоконтент з освітньої програми

Буклет з освітньої програми

?>
вверх