Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів
Комп’ютерні науки

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
Гарант: Наталія ВЕЛЬМАГІНА
velmahina.natalia@pdaba.edu.ua

  Інформація вступнику про спеціальність

  Освітньо-професійна програма 2022

  Освітньо-професійна програма 2021

  Освітньо-професійна програма 2020

  Освітньо-професійна програма 2019

   Навчальний план ОП

   Сертифікат про акредитацію

   Кадрове забезпечення

   Зауваження та пропозиції стейкхолдерів

   Силабуси навчальних дисциплін

   План заходів щодо усунення недоліків після акредитації

?>
вверх