ГВУЗ "Приднепровская государственная
академия строительства и архитектуры"

EngРусУкр

ПРО АКАДЕМиЮ
ректор
новости
банери
Большаков В.І.

ПДАБА навчає, виховує, любить, піклується та поважає...

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА), створена у 1930 році. На протязі свого існування академія пройшла великий і плідний шлях від Дніпропетровського будівельного інституту регіонального значення до одного з провідних навчальних закладів України. У своїй роботі академія органічно поєднує системи підготовки кваліфікованих кадрів для будівництва об’єктів будь-якого спеціального призначення з усіма видами науково-дослідницької діяльності в галузі фундаментальних та прикладних дисциплін, а також у сфері проведення міждисциплінарних комплексних і міжнародних досліджень. За останні 5 років академія підготувала і випустила біля11 000 кваліфікованих інженерних кадрів для промисловості України. Для забезпечення цієї плідної діяльності в академії працюють 82 доктора і 278 кандидатів технічних наук. Вважаю, що в останній час у нашій академії сформувалась стійка спільнота вчених, викладачів, інших служб академії, об’єднаних силою духу патріотизму, високою відповідальністю за справу розвитку вітчизняної освіти і науки – цих головних і незамінних рушіїв прогресу. Щороку ми отримуємо поповнення наших рядів новими кандидатами і докторами наук, молодими перспективними фахівцями. Ми вийшли на одне з перших місць в Україні щодо залучення нашої наукової роботи до виконання досліджень за госпдоговірною тематикою, це дає перспективи для покращення навчального процесу, можливості організації і проведення різноманітних студентських, аспірантських та викладацьких стажувань за кордоном...

Читати далі...

В.І. БОЛЬШАКОВ

ректор академії, доктор технічних наук,професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України

 • Документ без названия
  -->
 • Документ без названия
 • Документ без названия


  Шановні колеги!

  Усіх нас, хто мав честь навчатися або працювати у престижному закладі — Придніпровській державній академії будівництва та архітектури, об’єднує спільна професійна гордість. Тут формувалися численні індивідуальності, закладалися перспективи розвитку, збагачувався життєвий досвід. Настає час, коли спадщина різних поколінь випускників Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, фундаторів наукових шкіл, промоутерів розвитку галузі вимагає ретельної документації, систематизації та популяризації в широких суспільних колах.
  У зв’язку з цим керівництво академії спільно з Видавничим центром «Логос Україна» ініціювало підготовку історичного презентаційно-іміджевого ювілейноговидання «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури – 85 та 100-річчя вищої будівельної освіти в Катеринославі – Дніпропетровську 1916 – 2016рр.».

  Книга познайомить читачів з історією заснування та етапами розвитку навчального закладу як одного з провідних вузів України та Європи. Передбачається висвітлення діяльності його наукових шкіл, фахових, ділових та громадсько- політичних досягнень випускників.
  Мету нашого спільного проекту ми вбачаємо у можливості об'єднати під обкладинкою цього видання якомога більше знаних в Україні та за кордоном спеціалістів і науковців – випускників нашої славної aima mater.
  Книга висвітлюватиме історію заснування та етапи розвитку навчального закладу як одного з провідних технічних вузів України і Європи, стане вагомим інформативним ресурсом для істориків і майбутніх поколінь.
  Шановні випускники! Розраховуємо на Вашу участь у цьому престижному видавничому проекті, який зіграє важливу роль у вихованні майбутніх поколінь!
  Сподіваємося на підтримку у підготовці творчо-біографічних текстів, наданні ілюстративного матеріалу, а також у різних, можливих для Вас, формах фінансової участі.

   

   

  З повагою, Ректор В.І.Большаков

 • Документ без названия


   8 лютого 2018 року о 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації у спецiалiзованій вченій раді К 08.085.04 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Леховіцера Віктора Олександровича на тему: "Інноваційний розвиток машинобудівної галузі України в умовах євроінтеграційних процесів", спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
  Науковий керівник –  д.е.н., проф. Прушківський В.Г. (Запорізький національний технічний університет).

  Робота виконана в Запорізькому національному технічному університеті.

  Офіційні опоненти:
  - д.е.н., проф. Пилипенко Ю.І. (Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»);
  к.е.н., доц. Сакун Л.М. (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/.

   6 березня 2018 року о 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації у спецiалiзованій вченій раді К 08.085.04 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Паршиної Маргарити Юріївни на тему: "Оцінка ефективності використання потенціалу регіону", спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
  Науковий керівник –  д.е.н., проф. Верхоглядова Н.І. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).

  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.е.н., проф. Макаренко М.В. (Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія»);
  д.е.н., доц. Ладонько Л.С. (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/.


 • Документ без названия
 • Документ без названия
 • -->
Адрес сайтаВидеогалерея

© ГВУЗ "Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры", 1997–2018

49600, г. Днепропетровск, ул. Чернышевского, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска