ГВУЗ "Приднепровская государственная
академия строительства и архитектуры"

EngРусУкр

ПРО АКАДЕМиЮ
ректор
новости
банери
Большаков В.І.

ПДАБА навчає, виховує, любить, піклується та поважає...

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА), створена у 1930 році. На протязі свого існування академія пройшла великий і плідний шлях від Дніпропетровського будівельного інституту регіонального значення до одного з провідних навчальних закладів України. У своїй роботі академія органічно поєднує системи підготовки кваліфікованих кадрів для будівництва об’єктів будь-якого спеціального призначення з усіма видами науково-дослідницької діяльності в галузі фундаментальних та прикладних дисциплін, а також у сфері проведення міждисциплінарних комплексних і міжнародних досліджень. За останні 5 років академія підготувала і випустила біля11 000 кваліфікованих інженерних кадрів для промисловості України. Для забезпечення цієї плідної діяльності в академії працюють 82 доктора і 278 кандидатів технічних наук. Вважаю, що в останній час у нашій академії сформувалась стійка спільнота вчених, викладачів, інших служб академії, об’єднаних силою духу патріотизму, високою відповідальністю за справу розвитку вітчизняної освіти і науки – цих головних і незамінних рушіїв прогресу. Щороку ми отримуємо поповнення наших рядів новими кандидатами і докторами наук, молодими перспективними фахівцями. Ми вийшли на одне з перших місць в Україні щодо залучення нашої наукової роботи до виконання досліджень за госпдоговірною тематикою, це дає перспективи для покращення навчального процесу, можливості організації і проведення різноманітних студентських, аспірантських та викладацьких стажувань за кордоном...

Читати далі...

В.І. БОЛЬШАКОВ

ректор академії, доктор технічних наук,професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України

 • Документ без названия
  -->
 • Документ без названия


  Шановні колеги!

  Усіх нас, хто мав честь навчатися або працювати у престижному закладі — Придніпровській державній академії будівництва та архітектури, об’єднує спільна професійна гордість. Тут формувалися численні індивідуальності, закладалися перспективи розвитку, збагачувався життєвий досвід. Настає час, коли спадщина різних поколінь випускників Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, фундаторів наукових шкіл, промоутерів розвитку галузі вимагає ретельної документації, систематизації та популяризації в широких суспільних колах.
  У зв’язку з цим керівництво академії спільно з Видавничим центром «Логос Україна» ініціювало підготовку історичного презентаційно-іміджевого ювілейноговидання «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури – 85 та 100-річчя вищої будівельної освіти в Катеринославі – Дніпропетровську 1916 – 2016рр.».

  Книга познайомить читачів з історією заснування та етапами розвитку навчального закладу як одного з провідних вузів України та Європи. Передбачається висвітлення діяльності його наукових шкіл, фахових, ділових та громадсько- політичних досягнень випускників.
  Мету нашого спільного проекту ми вбачаємо у можливості об'єднати під обкладинкою цього видання якомога більше знаних в Україні та за кордоном спеціалістів і науковців – випускників нашої славної aima mater.
  Книга висвітлюватиме історію заснування та етапи розвитку навчального закладу як одного з провідних технічних вузів України і Європи, стане вагомим інформативним ресурсом для істориків і майбутніх поколінь.
  Шановні випускники! Розраховуємо на Вашу участь у цьому престижному видавничому проекті, який зіграє важливу роль у вихованні майбутніх поколінь!
  Сподіваємося на підтримку у підготовці творчо-біографічних текстів, наданні ілюстративного матеріалу, а також у різних, можливих для Вас, формах фінансової участі.

   

   

  З повагою, Ректор В.І.Большаков

 • Документ без названия


  22 червня 2017 року об 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації у спецiалiзованій вченій раді К 08.085.04 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Воловодюк Світлани Станіславівни  на тему: «Забезпечення конкурентоспроможності будівельного комплексу на принципах превентивності», спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
  Науковий керівник – д.е.н., проф. Мороз О.В. (Вінницький національний технічний університет).

  Робота виконана в Вінницькому національному технічному університеті.

  Офіційні опоненти:
  - д.е.н., проф. Коренюк П.І. (Дніпровський державний технічний університет);
  - д.е.н., проф. Стройко Т.В. (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/.

   

   

  27 червня 2017 року відбудуться захисти кандидатських дисертацій у спецiалiзованій вченій раді К 08.085.03 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»:
   об 11-00 годині Берлова Олександра Вікторовича  на тему: «Підвищення безпеки на об’єктах Павлоградського хімічного заводу при виникненні екстремальних ситуацій», спеціальність 05.26.01 – охорона праці.
  Науковий керівник – д.т.н., проф. Біляєв М.М. (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна).

  Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., с.н.с. Бунько Т.В. (Інститут геотехнічної механіки імені М.С. Полякова Національної академії наук України);
  - к.т.н., доц. Рагімов С.Ю. (Національний університет цивільного захисту України Державної служби України з надзвичайних ситуацій).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/.

  о 13-00 годині Улітіної Марини Юріївни на тему: «Підвищення безпеки проведення робіт при ліквідації наслідків пов’язаних з обрушенням будівель», спеціальність 05.26.01 – охорона праці.
  Науковий керівник – д.т.н., доц. Шатов С.В. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).

  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Касьянов М.А. (Київський національний університет будівництва і архітектури);
  - к.т.н. Чаплигін О.С. (Головне управління Державної служби з надзвичайних  ситуацій України у Харківській області).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/.

   

   

  29 червня 2017 року о 12-00 годині відбудеться захист докторської дисертації у спецiалiзованій вченій раді Д 08.085.02 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Носенка Олега Павловича на тему: "Розвиток наукових основ розробки ефективних конструкцій шпунтових стін", спеціальність 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди.
  Науковий консультант – д.т.н., проф. Большаков В.І. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»)

  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Голоднов О.І. (Товариство з обмеженою відповідальністю «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського»);
  - д.т.н., проф. Гришин А.В. (Одеський національний морський університет);
  - д.т.н., проф. Пашинський В.А. (Центральноукраїнський національний технічний університет).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/.

   

   

   

  30 червня 2017 року відбудуться захисти кандидатських дисертацій у спецiалiзованій вченій раді Д 08.085.02 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»:
  о 12-00 годині Ткач Тетяни Вадимівни на тему: «Формування структури та властивостей товстих листів з низьковуглецевих сталей після нагріву і деформації в міжкритичному інтервалі температур», спеціальність 05.02.01 – матеріалознавство.
  Науковий керівник – д.т.н., с.н.с. Сухомлин Г.Д. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»)

  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Міщенко В.Г.  (Запорізький національний університет);
  - д.т.н., проф. Дейнеко Л.М.(Національна металургійна академія України).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/.

   

  о 15-00 годині Стеценко Ганни Петрівни на тему: «Закономірності формування структури, текстури і властивостей при комбінованій пластичній деформації низько- і ультранизьковуглецевих сталей для холодного штампування», спеціальність 05.02.01 – матеріалознавство.
  Науковий керівник – д.т.н., проф. Куцова В.З. (Національна металургійна академія України)

  Робота виконана в Національній металургійній академії України.

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., с.н.с. Сухомлин Г.Д. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»)
  - д.т.н., с.н.с. Бабаченко О.І. (Інститут чорної металургії імені З.І. Некрасова НАН України).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/.

   

 • Документ без названия

  ПРОГРАМА ТА УМОВИ

  ДОВІДКА

  ГЕНПЛАН

   

 • Документ без названия

  Шановні молоді вчені!

  Запрошуємо Вас прийняти участь у внутрішньовузівському конкурсі "КРАЩИЙ МОЛОДИЙ ВЧЕНИЙ".

  Конкурс започаткований минулого року та проводиться вдруге.

  Метою конкурсу є виявлення талановитих молодих учених академії, розкриттю їх наукового потенціалу й сприяння професійному зросту.

  Конкурс проводиться за трьома науковими напрямами: технічний, економічний, гуманітарний. Кількість переможців назначається з урахуванням чисельності штатних наукових та науково-педагогічних працівників кожного напряму: так для гуманітарного напряму – 1 переможець, економічного – 2 переможці, технічного – 3 переможці.

  Запит на участь подається з 12 червня по 08 липня 2017 р. до НДЧ (тел. 3-5) або до Ради молодих вчених академії (каб. 254).

  Нагадуємо, що молодими вченими згідно із законом про вищу освіту вважаються доктори наук та докторанти віком до 40 років включно і кандидати наук, аспіранти, наукові співробітники та викладацький склад академії віком до 35 років включно.

  Необхідні документи

  Контакти: Yelisieievamarina@gmail.com
  тел. 099 420 07 31; ауд. 254

   

  З повагою,
  голова Ради молодих вчених
  к.т.н. Єлісєєва М.О.

 • -->
Адрес сайтаВидеогалерея

© ГВУЗ "Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры", 1997–2017

49600, г. Днепропетровск, ул. Чернышевского, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска