Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів щодо виконання наказу № 166 від 19.02.2015 р. Інформація яка підлягає обов'язковому оприлюдненню:

Положення про Вчену Раду:

Положення про Вчену раду


Положення про порядок розгляду та захисту дисертацій здобувачів наукових ступенів у спеціалізованих Вчених радах.


Оприлюднені рішення вченої ради вищого навчального закладу


Положення про аспірантів, докторантів і молодих вчених


Положення про наукове товариство студентів


Положення про структурні підрозділи ДВНЗ ПДАБА:

Факультет

Промислового і цивільного будівництва


Кафедра

Технології будівельного виробництва


Кафедра

Залізобетонних і кам'яних конструкцій


Кафедра

Основ і фундаментів


Кафедра

Планування і організації виробництва


Кафедра

Будівельної механіки та опору матеріалів


Кафедра

Вищої математики


Кафедра

Фізвиховання і спорту


Факультет

Будівельний


Кафедра

Металевих, дерев'яних і пластмасових конструкцій


Кафедра

Теоретичної механіки


Кафедра

Прикладної математики


Кафедра

Землевпорядкування, будівництва автодоріг та геодезії


Кафедра

Фізики


Кафедра

Інтенсивного навчання іноземним мовам.


Інститут

Інститут екології та безпеки життєдіяльності в будівництві.


Факультет

Цивільної інженерії і екології


Кафедра

Технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.


Факультет

Архітектурний


Кафедра

Філософії і політології


Кафедра

Архітектурного проектування і дизайну


Кафедра

Архітектури


Кафедра

Основ архітектури


Кафедра

Нарисної геометрії та графіки


Факультет

Механічний


Кафедра

Будівельних та дорожніх машин


Кафедра

Інформаційно-вимірювальних технологій та систем


Кафедра

Експлуатації та ремонту машин


Кафедра

Автоматики та електротехніки


Кафедра

Матеріалознавства та обробки матеріалів


Факультет

Економічний


Кафедра

Українознавства


Кафедра

Фінансів і маркетингу


Кафедра

Обліку, економіки і управління персоналом підприємства


Кафедра

Менеджменту, управління проектами і логістики.


Кафедра

Економічної теорії та права


Інститут

Заочної і дистанційної освіти


Документи ДВНЗ ПДАБА, пов'язані з організацією освітнього процесу:


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/template/pdaba-condition.php on line 50

Інше:

Правила прийому до ДВНЗ ПДАБА


Результати проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»


Експертні висновки про результати проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»


Положення про орган студентського самоврядування


Розмір плати за навчання


Профспілка


Склад наглядової Ради


Зведена вартість проживання студентів денної форми навчання у гуртожитках закладу.


Довузівської підготовки


вверх