Використовувати матеріал даного розділу можливо тільки згідно чинного законодавства України, не порушуючи авторських прав!

дисертація

Спеціалізована вчена рада К 08.085.04 надсилає дисертацію Котко Ольги Костянтинівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: "Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку національної економіки" із спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
16 січня 2019 р. о 11-00. .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 04.01.2019 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 04.01.2019 р.):

05

Директор Приватної установи «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», доктор економічних наук, професор Шапошников Костянтин Сергійович.

переглянути

06

Доцент кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук Варламова Марія Леонідівна.

переглянути

дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.02 надсилає дисертацію Ключника Сергія Владиславовича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: "Напружено-деформований стан балок проїзної частини поверхового сполучення металевих мостів" із спеціальності 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
27 грудня 2018 р. о 12-00. .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 17.12.2018 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 17.12.2018 р.):

05

Директор приватного спеціалізованого підприємства «Мост-сервіс», доктор технічних наук Редченко Василь Павлович

переглянути

06

Заступник начальника Департаменту колії та споруд приватного акціонерного товариства Укрзалізниця, кандидат технічних наук Линник Георгій Олегович

переглянути

дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.01 надсилає дисертацію Мамонтова Олександра Вікторовича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: "Зниження шуму та вібрації від компресорних установок на робочих місцях підприємств будівельної індустрії" із спеціальності 05.26.01 – охорона праці.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
29 листопада 2018 р. о 11-00. .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 19.11.2018 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 19.11.2018 р.):

05

Завідувач кафедри цивільної та промислової безпеки Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, доцент Глива В. А.

переглянути

06

Доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища Українського державного університету залізничного транспорту, кандидат технічних наук Козодой Д.С.

переглянути

дисертація

Спеціалізована вчена рада К 08.085.04 надсилає дисертацію Сидорова Олександра Анатолійовича на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Забезпечення економічної безпеки національної економіки на основі інтелектуального потенціалу» із спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
11 вересня 2018 р. о 11-00. .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 31.08.2018 p.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 31.08.2018 p.):

05

Завідувач кафедри економічної теорії, національної та міжнародної економіки Класичного приватного університету, доктор економічних наук, професор Гальцова О. Л.

переглянути

06

Завідувач кафедри прикладної економіки Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, доцент Коваль В. В.

переглянути

дисертація

Спеціалізована вчена рада К 08.085.04 надсилає дисертацію Оскоми Олени Володимирівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: "Планування діяльності будівельного підприємства на основі контролінгу" із спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
19 липня 2018 р. о 11-00. .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 09.07.2018 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 09.07.2018 р.):

05

Професор кафедри економічної теорії та маркетингу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор економічних наук, доцент Могилова А. Ю.

переглянути

06

Доцент кафедри економіки будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури, кандидат економічних наук, доцент Бєлєнкова О. Ю.

переглянути

кандидатська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.01 надсилає дисертацію Ткач Таїсії Вячеславівни на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: "Удосконалення методів оцінки управлінської реалізованості календарних планів зведення об’єктів будівництва" із спеціальності 05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
3 липня 2018 р. о 13-00. .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 22.06.2018 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 22.06.2018 р.):

05

Професор кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор Поколенко В. О.

переглянути

06

Доцент кафедри будівельного виробництва та управління проектами Запорізького національного технічного університету, кандидат технічних наук Доненко І. В.

переглянути

кандидатська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.01 надсилає дисертацію Ковби Владислава Валерійовича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: "Перерозподіл зусиль в пальовому фундаменті з урахуванням послідовного навантаження його складових елементів" із спеціальності 05.23.02 – основи і фундаменти.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
3 липня 2018 р. о 11-00. .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 22.06.2018 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 22.06.2018 р.):

05

Завідувач кафедри основ і фундаментів Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор Бойко І. П.

переглянути

06

Доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури Вінницького національного технічного університету, кандидат технічних наук, доцент Маєвська І. В.

переглянути
вверх