Використовувати матеріал даного розділу можливо тільки згідно чинного законодавства України, не порушуючи авторських прав!

дисертація

Спеціалізована вчена рада К 08.085.04 надсилає дисертацію Сидорова Олександра Анатолійовича на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Забезпечення економічної безпеки національної економіки на основі інтелектуального потенціалу» із спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
11 вересня 2018 р. о 11-00. .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 31.08.2018 p.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 31.08.2018 p.):

05

Завідувач кафедри економічної теорії, національної та міжнародної економіки Класичного приватного університету, доктор економічних наук, професор Гальцова О. Л.

переглянути

06

Завідувач кафедри прикладної економіки Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, доцент Коваль В. В.

переглянути

дисертація

Спеціалізована вчена рада К 08.085.04 надсилає дисертацію Оскоми Олени Володимирівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: "Планування діяльності будівельного підприємства на основі контролінгу" із спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
19 липня 2018 р. о 11-00. .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 09.07.2018 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 09.07.2018 р.):

05

Професор кафедри економічної теорії та маркетингу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор економічних наук, доцент Могилова А. Ю.

переглянути

06

Доцент кафедри економіки будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури, кандидат економічних наук, доцент Бєлєнкова О. Ю.

переглянути

кандидатська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.01 надсилає дисертацію Ткач Таїсії Вячеславівни на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: "Удосконалення методів оцінки управлінської реалізованості календарних планів зведення об’єктів будівництва" із спеціальності 05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
3 липня 2018 р. о 13-00. .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 22.06.2018 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 22.06.2018 р.):

05

Професор кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор Поколенко В. О.

переглянути

06

Доцент кафедри будівельного виробництва та управління проектами Запорізького національного технічного університету, кандидат технічних наук Доненко І. В.

переглянути

кандидатська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.01 надсилає дисертацію Ковби Владислава Валерійовича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: "Перерозподіл зусиль в пальовому фундаменті з урахуванням послідовного навантаження його складових елементів" із спеціальності 05.23.02 – основи і фундаменти.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
3 липня 2018 р. о 11-00. .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 22.06.2018 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 22.06.2018 р.):

05

Завідувач кафедри основ і фундаментів Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор Бойко І. П.

переглянути

06

Доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури Вінницького національного технічного університету, кандидат технічних наук, доцент Маєвська І. В.

переглянути

докторська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.01 надсилає дисертацію Самородова Олександра Віталійовича на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: "Розвиток наукових основ вибору раціональних параметрів комбінованих пальових і плитних фундаментів багатоповерхових будівель" спеціальності 05.23.02 – основи і фундаменти.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
22 березня 2018 р. о 11-00 .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 12.03.2018):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 12.03.2018):

05

Професор кафедри видобування нафти і газу та геотехніки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, доктор технічних наук, професор Винников Ю.Л.

переглянути

06

Завідувач кафедри будівництва, міського господарства та архітектури Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор Моргун А.С.

переглянути

07

Професор кафедри промислового, цивільного та міського будівництва Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» доктор технічних наук, професор Тімченко Р.О.

переглянути

08

Професор кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Одеської державної академії будівництва та архітектури доктор технічних наук, професор Карпюк В.М.

переглянути

кандидатська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.01 надсилає дисертацію Нетеси Андрія Миколайовича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: "Удосконалення технології зведення монолітних залізобетонних каркасів багатоповерхових будівель" спеціальності 05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
21 березня 2018 р. о 11-00 .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 09.03.2018):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 09.03.2018):

05

Генеральний директор підприємства Української академії наук «Науково-дослідний інститут інноваційного будівництва», доктор технічних наук, професор Єсипенко А.Д.

переглянути

06

Професор кафедри технології будівельного виробництва Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор Тонкачеєв Г.М.

переглянути

докторcька дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.02 надсилає дисертацію Дергач Тетяни Олександрівни на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: "Теоретичні та технологічні основи керування структурою для підвищення корозійної стійкості труб з низьколегованих і високолегованих сталей" спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
15 березня 2018 р. о 12-00. .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 05.03.2018 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 05.03.2018 р.):

05

Завідувач кафедри прикладної фізики та наноматеріалів Запорізького національного університету, доктор технічних наук, професор Міщенко В.Г.

переглянути

06

Професор кафедри технології виробництва Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор технічних наук, професор Калініна Н.Є.

переглянути

07

Завідувач відділу корозійного розтріскування металів Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор Хома М.С.

переглянути

кандидатська дисертація

Спеціалізована вчена рада К 08.085.04 надсилає дисертацію Паршиної Маргарити Юріївни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: "Оцінка ефективності використання потенціалу регіону" спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
6 березня 2018 р. о 11-00. .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 24.02.2018 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 24.02.2018 р.):

05

Завідувач кафедри менеджменту та підприємництва на морському транспорті, Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія», д.е.н., проф. Макаренко М.В.

переглянути

06

Доцент кафедри обліку та аудиту, Таврійський Національний університет імені В.І. Вернадського, д.е.н., доц. Ладонько Л.С.

переглянути

кандидатська дисертація

Спеціалізована вчена рада К 08.085.04 надсилає дисертацію Леховіцера Віктора Олександровича на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: "Інноваційний розвиток машинобудівної галузі України в умовах євроінтеграційних процесів" спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
8 лютого 2018 р. о 11-00 .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 29.01.2018 р):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 29.01.2018 р):

05

Завідувач кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», д.е.н., проф. Пилипенко Ю. І.

переглянути

06

Доцент кафедри менеджменту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, к.е.н., доц. Сакун Л. М.

переглянути
вверх