Закон України про вищу освіту


Закон від 05.09.2017 № 2145-19

Наказ МОНУ № 1378 від 13.10.2017


"Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році"

Умови прийому на 2018 рік


Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році

Наказ МОНУ № 1287 від 19.09.2017


Про затвердження календарного плану підготовки та проведення ЗНО у 2018 році

Положення


Положення про приймальну комісію ДВНЗ ПДАБА 2018 року

Ліцензії


Ліцензійна кількість місць згідно переліку спеціальностей

Правила прийому


Правила прийому до ДВНЗ ПДАБА у 2018 році

Олімпіада 2018


Положення про олімпіаду 2018

Положення


Положення про фахову атестаційну комісію

Положення


Положення про предметну екзаменаційну комісію 2018

Положення


Положення про відбіркову комісію 2018

Положення


Положення про апеляційну комісію 2018

Додаток 1 до Умов прийому на 2018 рік


ПЕРЕЛІК спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, з яких може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Додаток 2 до Умов прийому на 2018 рік


ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, яким надається особлива підтримка

Додаток 3 до Умов прийому на 2018 рік


ПЕРЕЛІК наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 4 до Умов прийому на 2018 рік


ПЕРЕЛІК конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 5 до Умов прийому на 2018 рік


ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 6 до Умов прийому на 2018 рік


МАТЕРІАЛИ для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році

Додаток до Умов прийому на 2018 рік


ПЕРЕЛІК спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

Додаток до Умов прийому на 2018 рік


ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році

Положення про поселення


Положення про поселення та проживання абітурієнтів, студентів, аспірантів в студентських гуртожитках ДВНЗ ПДАБА

вверх