Принципи формування рейтингових списків вступників

Рейтинговий список
вступників формується
за категоріями
в такій послідовності:

1

вступники,
які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти).

2

вступники,
які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти).

3

вступники,
які мають право на зарахування на загальних умовах.

У межах зазначених в цьому розділі категорій рейтинговий список вступників впорядковується за:

  • конкурсним балом від більшого до меншого;
  • пріоритетністю заяви від 1 до 9;
  • cереднім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

Графік проведення вступних іспитів та
творчих конкурсів для вступу у
ДВНЗ ПДАБА

Графік проведення творчих та фахових вступних іспитів
за всіма спеціалізаціями та формами навчання

Переглянути

Результати
проведення вступних іспитів для вступу у
ДВНЗ ПДАБА

Результати проведення творчого конкурсу та конкурсу з малюнку
на ступінь БАКАЛАВР від 16-17 липня 2018 року

Переглянути
вверх