Наукові спрямування

дослідження фізико-механічних характеристик матеріалів конструкцій з ґрунтобетону. НДС ґрунтобетонних конструкцій та їх проектування.

Володіння мовами

українськавільно

англійськарівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Магістр будівництва, аспірант, асистент

Мислицька
Анастасія
Олександрівна

Дисципліни

Залізобетонні та кам’яні конструкції

Будівельні конструкції

Раціональне проектування залізобетонних і кам’яних конструкцій будівель і споруд

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. в-305 (третій поверх висотного корпусу).

Телефон:

вн. 4-33., моб. +38 (050) 663 99 99

E-mail

Myslytska.Anastasiia@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Мислицька А.О. виконавець розділів науково – дослідних робіт Міністерства освіти і науки України: «Розробка наукових основ інноваційної архітектурно-конструктивно-технологічної системи будівництва методом 3D-друку» (№ 0119U100608, 2019 – 2020 рр.) Мислицька А.О. приймає активну участь у роботі міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях з питань: інноваційних технологій життєвого циклу об’єктів житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення; створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (стійкого) розвитку; науково-технічних проблем сучасного залізобетону та інших.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Вищу освіту отримала у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури в 2001-2007 р.р. на факультеті «Промислове і цивільне будівництво» за фахом магістр-будівельник. Після закінчення академії була направлена у науково-дослідну частину на кафедру залізобетонних і кам’яних конструкцій. В аспірантурі Придніпровської державної академії будівництва та архітектури навчається з 2018 р. З вересня 2019 року працює асистентом кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій. У 2019-2020 навчальному році отримала академічну стипендію Президента України.

Публікації

Мислицькою А.О. опубліковано 3 наукових та навчально-методичних праці, в тому числі:, 1 стаття у фаховому виданні категорії А, 4 статей у фаховому виданні категорії Б; 13 тезис доповіді, зокрема:

1. Shekhorkin, M. Savytskyi, Т. Nikiforova,  K. Shliakhov, A. Myslytska. Design of the composite timber-reinforced concrete bending elements considering nonlinear behaviour of the connection (Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, наукометрична база даних SCOPUS, фахове видання категорії А) ISSN 1729-3774

2. Юрченко Є.Л., Коваль О.О., Мислицька А.О., Трояновський О.В. Розробка математичної моделі пошуку оптимальної розташування будівлі та засклення її фасадів при проектуванні енергоефективних будівель/ Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. Вып. 61, – Дн-ск, ПГАСА, 2011.- С.286-292. / Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. Вып. 75, – Дн-ск, ПГАСА, 2014.- С.293-299.

3. Савицький М.В.,Конопляник О.Ю., Мислицька А.О., Лясота О.В. Визначення фізико-механічних характеристик бетонів для 3D друку будівельних конструкцій. Вісник3. Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. №2.2020-10ст. ISSN 2312-2676

4. С.Є. Шехоркіна, М.М. Махінько, А.О. Мислицька. Експериментальні дослідження фізико-механічних характеристик клеєної деревини/ «ВІСНИК Одеської державної академії будівництва та архітектури» №79. Одеса, ОДАБА, 2020 с.79-62 ISSN 2415-377Х

5. Савицький М.В., Шехоркіна С.Є., Мислицька А.О. Ґрунтобетонні перекриття малоповерхових будівель: огляд сучасних технологій і конструктивних рішень, та нове конструктивне рішення /”Науковий вісник будівництва” Україна, Харків, 2020. c.7. ISSN 2311-7257

6. Myslytska A. The research of wood-ground concrete overlaps / science and technology:perspectives of the XXI century// Матеріали міжнародної міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених. – Дніпро: ПДАБтаА, 2018. – С.73-75.

7. Мислицька А. О. Грунтобетонні перекриття малоповерхових будівель: огляд конструктивних рішень. Тези XVII міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології життєвого циклу об’єктів житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення» (м. Одеса, 9−13 вересня 2019 р.) / упорядники: М. В. Савицький, Є. Л. Юрченко, О. О. Коваль. – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 32 с.

8. Huseinov O., Lugovska E., Myslytska A. English as a global language. Європейські мови – 2019: інновації та розвиток: за матеріалами 17-ї міжнародної студентської конференції. //Збірник наук.студ. робіт. – Електронне видання. – Дніпро, НТУ “Дніпровська політехніка”, 2019. – 178 с.

9. Савицький М.В., Штеюк О.С., Мислицька А.О. Монолітні ЗБ перекриття для багатоповерхових будівель. Тези [Текст]: Матеріали Всеукраїнської 80-ї науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «ПРОБЛЕМИ БУДІВНИЦТВА, ВОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЇ» присвячена 90-річчю створення університету / за ред. доц. Тарасової Л.Д.; Дніпров. нац. унт залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: Дніпровський нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2020. – 102 с. 78с.

10. Нікіфорова Т.Д., Кириленко А.С., Мислицька А.О. Оптимізація складу сумішей для деревоґрунтобетонних перекриттів. Тези [Текст]: Матеріали Всеукраїнської 80-ї науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «ПРОБЛЕМИ БУДІВНИЦТВА, ВОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЇ» присвячена 90-річчю створення університету / за ред. доц. Тарасової Л.Д.; Дніпров. нац. унт залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: Дніпровський нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2020. – 102 с. 79с.

11. Dmytro Bezverkhyi, Vladyslav Fedyn, Anastasia Myslytska. 3D PRINTING FOR A NEW CONSTRUCTION PROCESS ENTITLED “EGG SHELL. Book of abstracts: 18th International Scientific and Practical Conference“Innovative Technologies in Construction, Civil Engineering and Architecture” (Dnipro, November 26, 2020) / Editorial Expert Group: Mykola SAVYTSKYI, Vladyslav DANISHEVSKYY, Olena KOVAL, Yevhen YURCHENKO. – Dnipro: SHEI PSACEA, 2020. – 123 pp. 19 p.

12. Tymur Biliavskyi, Anastasia Myslytska, Tetiana Nikiforova, Ibrahim Zaidan Khalaf. 3D PRINTING IN INNOVATIVE HOUSE-BUILDING. Book of abstracts: 18th International Scientific and Practical Conference“Innovative Technologies in Construction, Civil Engineering and Architecture” (Dnipro, November 26, 2020) / Editorial Expert Group: Mykola SAVYTSKYI, Vladyslav DANISHEVSKYY, Olena KOVAL, Yevhen YURCHENKO. – Dnipro: SHEI PSACEA, 2020. – 123 pp. 22 p.

13. Mykola Frolov, Anastasia Myslytska. STRESS-STRAIN STATE OF COMPOSITE STEELCRETE BEAMS AT THE ASSEMBLY STAGE. Book of abstracts: 18th International Scientific and Practical Conference“Innovative Technologies in Construction, Civil Engineering and Architecture” (Dnipro, November 26, 2020) / Editorial Expert Group: Mykola SAVYTSKYI, Vladyslav DANISHEVSKYY, Olena KOVAL, Yevhen YURCHENKO. – Dnipro: SHEI PSACEA, 2020. – 123 pp. 27 p.

14. Oleh Makarenko, Anastasia Myslytska, Kostiantyn Shlyakhov. INNOVATIVE BUILDING MATERIALS: SELF-HEALING CONCRETE. Book of abstracts: 18th International Scientific and Practical Conference“Innovative Technologies in Construction, Civil Engineering and Architecture” (Dnipro, November 26, 2020) / Editorial Expert Group: Mykola SAVYTSKYI, Vladyslav DANISHEVSKYY, Olena KOVAL, Yevhen YURCHENKO. – Dnipro: SHEI PSACEA, 2020. – 123 pp. 31 p.

15. Anastasia Myslytska, Mykola Frolov, Mykola Savytskyi. WOODEN-CONCRETE FLOORS AND THE PROBLEM OF JOINT WORK OF WOODEN AND REINFORCED CONCRETE ELEMENTS OF STRUCTURES. Book of abstracts: 18th International Scientific and Practical Conference“Innovative Technologies in Construction, Civil Engineering and Architecture” (Dnipro, November 26, 2020) / Editorial Expert Group: Mykola SAVYTSKYI, Vladyslav DANISHEVSKYY, Olena KOVAL, Yevhen YURCHENKO. – Dnipro: SHEI PSACEA, 2020. – 123 pp. 33 p.

16. Bezverkhyi, V. Fedin, A. Myslytska. 3D printing on the Moon – project olympus. Тези [Текст]: Матеріали науково-практичної конференції студентів і молодих вчених  ДВНЗ ПДАБА «Будівництво, архітектура та економіка – 2021: проблеми та перспективи. Сучасний контекст / Під ред. д.т.н. проф. М.В. Савицького. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 168 с. 11 с.

17. Biliavskyi, D. Chashyn, A. Myslytska. Wood-reinforced concrete floors and activities that ensure the joint work of wood and reinforced concrete structures. Тези [Текст]: Матеріали науково-практичної конференції студентів і молодих вчених  ДВНЗ ПДАБА «Будівництво, архітектура та економіка – 2021: проблеми та перспективи. Сучасний контекст / Під ред. д.т.н. проф. М.В. Савицького. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 168 с. 18с.

18. Makarenko O.E., Myslytska A.A., Druzhinina L.V. Self-healing concrete. Тези [Текст]: Матеріали науково-практичної конференції студентів і молодих вчених ДВНЗ ПДАБА «Будівництво, архітектура та економіка – 2021: проблеми та перспективи. Сучасний контекст / Під ред. д.т.н. проф. М.В. Савицького. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 168 с. 37с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх