Наукові спрямування

Розробка нових композиційних матеріалів для плазмового напилення деталей газотурбінних двигунів

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень A1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Асистент

Любушкін
Валерій
Іванович

Дисципліни

Зварювання та інші способи з’єднання металів

Теоретичні основи та технологія зварювання будівельних сталей

Контакти

Місцезнаходження

ПДАБА, каб. 240

Телефон:

(056) 746-11-95

E-mail

liubushkin.valeriy@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Виконавець науково-дослідної роботи кафедри матеріалознавства і обробки матеріалів на тему: «Дослідження структури та властивостей, прогнозування якісних характеристик та розробка газотермічних покриттів конструкційних матеріалів» (№ ДР 011U006483) Виконавець науково-дослідної роботи кафедри матеріалознавства і обробки матеріалів на тему: «Аналіз складу приробних покриттів газотурбінних двигунів» (2019 – 2020 рр.) Виконавець господарчо-договірної роботи на тему: «Розробка теплозахисного покриття (ТЗП 1700) робочої поверхні жарових труб та соплових апаратів газотурбінних двигунів» Виконавець науково-дослідної роботи кафедри матеріалознавства і обробки матеріалів на тему:» Розробка армованого керамічного матричного композиту для деталей гарячої частини газотурбінного двигуна» (2018 – 2022 рр.).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1993 р. закінчив ПДАБА за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання». Працював учбовим майстром та молодшим науковим співробітником. З 2020 р. працює на посаді керівника відділу освітніх платних послуг. З 2022 р. – асистент кафедри Матеріалознавства і обробки матеріалів.

Публікації

Наукові статті

1. Любушкин В. И. Зависимость механических свойств проволоки из высокоуглеродистой стали от морфологии верхнего бейнита / Ф.Ф. Вашкевич, А.Я. Спильник, В.И. Журавель, А.Б. Загородний, В.И. Любушкин, В.Е. Замковой, А.Б. Милосердов, Ю.Н. Евтерев // Металознавство та термічна обробка металів: науков. та інформ. журнал. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – № 1. – С. 23 – 29.

2. Любушкин В. И. Деформационное упрочнение проволоки из катанки различных производителей / А.Я. Спильнык, В.И. Журавель, А.Б. Загородний, В.И. Любушкин, В.И. Большаков, В.С. Куцин, В.А. Неведомский, О.С. Щербак // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Дніпроперовськ: ПДАБА, 2011. – Вып. 59. – C. 3 – 7.

3. Любушкин В. И. Керамические композиционные материалы для работы при высоких температурах / Большаков В. И., Харченко В. И., , Милосердов А. Б., Евтерев Ю. Н. // Строительство, материаловедение, машиностроение: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – Вип. 59. – С. 8 – 9.

4. Любушкин В. И. Рентгенофазовый анализ защитного покрытия на основе полифосфатов, полученного плазменным напылением / Загородний А. Б., Журавель В. И., Волчук В. Н., Веселова С. И., Лясота А. В., Любушкин В. И. // Строительство, материаловедение, машиностроение: збірник наукових праць. – Дніпро: ПДАБА, 2012. – Вип. 64. – С. 315 – 318.

5. Любушкин В. И. Выбор и разработка материалов для защиты деталей газотурбинных двигателей от высокотемпературной эрозии / Большаков В.И., Вашкевич Ф.Ф., Спильник А.Я., Журавель В.И., Загородний А.Б., Любушкин В.И., Рыжков Ю.В. // Металознавство та термічна обробка металів: науковий та інформаційний журнал. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – № 2. – С. 24 – 32.

6. Lyubushkin V.I. Role in the formation sublayer thermal barrier coating / V.I. Bolshakov, Vashkevich F.F., Spilnyk A.Y Juravel V.I., Lyubushkin V.I. // Строительство, материаловедение, машиностроение: збірник наукових праць. – Дніпро: ПДАБА, 2014. – Вип. 73. – С. 70 – 72.

7. Любушкин В. И. Об использовании удаляемых моделей при изготовлении сегментов жаровой трубы ГТД / Вашкевич Ф. Ф., Спильник А. Я., Загородний А. Б., Журавель В. И., Любушкин В. И. // Строительство, материаловедение, машиностроение: збірник наукових праць. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – Вип. 95. – С. 51 – 54.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх