Підручники та навчальні посібники

Будівельні крани (конструкції,технічні характеристики, вибір та експлуатація)

Будівельні крани (конструкції,технічні характеристики, вибір та експлуатація)

Читати далі
X

Будівельні крани (конструкції,технічні характеристики, вибір та експлуатація): навч. посіб. / Л. А. Хмара, М. П. Колісник, А. Ф. Шевченко [та ін.]. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2015. – 356 с.

Наведені загальні відомості про будівельні крані, види робочого устаткування і вантажозахоплювальних пристроїв, умови стійкості згідно вимог нормативних документів. Розглянуті питання будови, класифікації, особливостей конструкції складових частин будівельних кранів.

Машини і обладнання промисловості виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій. Атлас конструкцій

Машини і обладнання промисловості виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій. Атлас конструкцій

Читати далі
X

Машини і обладнання промисловості виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій. Атлас конструкцій / Л. А. Хмара, С. В. Кравець, В. Г. Нікітін [та ін.]; за заг. ред. Л. А. Хмари. – Київ; Дніпропетровськ: НТУ, 2015. – 324 с.

Атлас «Машини і обладнання промисловості виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій» містить основні конструкції машин ведучих галузей промисловості будматеріалів (цементної, залізобетонної, керамічної, шиферної, скляної, нерудних матеріалів). Основні машини, крім креслень загальних виглядів містять креслення вузлів і окремих деталей, причому для кожної групи це здійснюється за основною ведучою машиною, а по решті машин приведені тільки загальні вигляди. Для деяких машин приведені кінематичні і гідравлічні схеми.

Машини для земляних робіт

Машини для земляних робіт

Читати далі
X

Машини для земляних робіт: підручник / Л. А. Хмара, С. В. Кравець, М. П. Скоблюк [та ін.]; за заг. ред. Л. А. Хмари, С. В. Кравця. – Харків: Фавор, 2014. – 548 с.

Наведено загальні відомості про машини для земляних робіт, а також нарис розвитку будівельних машин і загальні питання їх конструкції, проектування і виробництв.

Дорожні машини, Ч. 3: Асфальнобетонні заводи та асфальтозмішувальні установки (загальні відомості, конструкції, вибір, технічні характеристики)

Дорожні машини, Ч. 3: Асфальнобетонні заводи та асфальтозмішувальні установки (загальні відомості, конструкції, вибір, технічні характеристики)

Читати далі
X

Дорожні машини: навч. посібник для студ. ВНЗ / Л. А. Хмара, О. С. Шипілов, В. Д. Мусійко, М. П. Кузьмінець. – Дніпропетровськ: Вид-во НТУ. – 2011

Ч. 3: Асфальнобетонні заводи та асфальтозмішувальні установки (загальні відомості, конструкції, вибір, технічні характеристики). – 2015. – 248 с.

У навчальному посібнику наведені загальні відомості про асфальтобетони, їх складники та різновиди, особливості, переваги і недоліки, а також вимоги, що ставляться до сучасного дорожнього будівництва; подається класифікація, вказано склад за агрегатами класичних постійних і тимчасових (збірно-розбірних) асфальтозмішувальних заводів і установок, перелік виконуваних ними операцій та технологія приготування асфальтобетонних сумішей; представлені схеми і наведений опис технологічних процесів сучасних вітчизняних і зарубіжних асфальтозмішувальних установок; висвітлені питання автоматизації технологічних процесів установок і контролю якості продукції.

Дорожні машини, Ч. 2: Машини для будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

Дорожні машини, Ч. 2: Машини для будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

Читати далі
X

Дорожні машини: навч. посібник для студ. ВНЗ / Л. А. Хмара, О. С. Шипілов, В. Д. Мусійко [та ін.]. – К – Д.: НТУ . – 2013

Ч. 2: Машини для будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг. – 2013. – 399 с.

У посібнику, в порядку технологічної послідовності, висвітлено загальні відомості про машини для будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, перед усім їх асфальтобетонних та цементобетонних покрить в літній та зимовий періоди експлуатації. Приділено значну увагу розгляду питань технологічного оснащення та роботи допоміжного обладнання для забезпечення виконання будівельних та ремонтних робіт на автомобільних дорогах, конструкції та прийомам раціонального виконання дорожніх робіт.

Автомобільні дороги: будівництво, ремонт, машини і механізми для виконання робіт, Ч. 1.

Автомобільні дороги: будівництво, ремонт, машини і механізми для виконання робіт, Ч. 1.

Читати далі
X

Автомобільні дороги: будівництво, ремонт, машини і механізми для виконання робіт : навч. посібник для студ. ВНЗ / Л. А. Хмара [та ін.]. – К – Д.: НТУ -ПДАБА. – 2011

Ч. 1. – 2011. – 416 с.

У посібнику розглянуто основні аспекти сучасних технологій будівництва та ремонту автомобільних доріг у тісному поєднанні з вибором та обґрунтуванням технічних засобів, машин і механізмів для виконання відповідних робіт. Посібник стане у нагоді інженерно-технічним працівникам дорожньої галузі, задіяним у виконанні будівельних або ремонтних доріг на автомобільних дорогах.

Машини для земляних робіт

Машини для земляних робіт

Читати далі
X

Машини для земляних робіт: навч. посібник для студ. ВНЗ / Л. А. Хмара [та ін.]; за заг. ред. Л. А. Хмари, С. В. Кравця. – Рівне; Д.; Х., 2010. – 557 с.

У посібнику приводяться загальні відомості про машини для земляних робіт, а також нарис розвитку будівельних машин і загальні питання їх конструкції, проектування і виробництв. Вперше в посібнику розглянуті в повному об’ємі розділи: «Машини і обладнання для підготовчих робіт», «Розпушувачі», «Машини і обладнання для гідромеханізації», «Машини для прокладання каналів», «Машини для безтраншейної прокладки комунікацій», «Техніко-економічна ефективність машин для земляних робіт».

Технологическое оборудование для производства строительных материалов (конструкции, технические характеристики, выбор)

Технологическое оборудование для производства строительных материалов (конструкции, технические характеристики, выбор)

Читати далі
X

Хмара Л. А. Технологическое оборудование для производства строительных материалов (конструкции, технические характеристики, выбор): учеб. пособие / Л. А. Хмара, А. С. Шипилов, А. А. Бутенко. – Днепропетровск: ЭНЭМ, 2009. – 320 с.

В учебном пособии изложены вопросы назначения, классификации, работы дробильно-сортировочных заводов, выбора их технологических схем и основного технологического оборудования; расчета производительности и мощности привода дробильно-сортировочных и транспортирующих машин; проектирования цехов дробления. Приведены конструктивные схемы, описания конструкций и работы дробилок.

Дробільно-сортувальні заводи і устаткування

Дробільно-сортувальні заводи і устаткування

Читати далі
X

Хмара Л. А. Дробільно-сортувальні заводи і устаткування: навч. посібник для студ. ВНЗ / Л. А. Хмара, О. С. Шипілов, О. Г. Онищенко. – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – 209 с.

У посібнику викладені основи теорії проектування стаціонарних дробильно-сортувальних заводів промисловості будівельних матеріалів: розрахунок основних параметрів заводів, вибір стадій дроблення, технологічних, принципових схем заводів; вибір основного технологічного устаткування; викладена методика розрахунку основних параметрів і показників роботи дробарок і грохотів; подані початкові графічні матеріали щокових і конусних дробарок, грохотів і пластинчатих живильників, потрібні студентам для розроблення в курсових проектах і дипломних роботах

Бетоносмесительные заводы и установки (конструкции, технические характеристики, расчет)

Бетоносмесительные заводы и установки (конструкции, технические характеристики, расчет)

Читати далі
X

Бетоносмесительные заводы и установки (конструкции, технические характеристики, расчет): учеб. пособ. для вузов / Л. А. Хмара [и др.]. – Днепропетровск: ЭНЭМ, 2008. – 464 с.

В пособии приведены сведения о бетонных смесях, конструкциях стационарных одноступенчатых бетоносмесительных цехов и установок высотного типа цикличного действия, двухсекционных цехов цикличного действия, стационарных бетоносмесительных заводов партерного типа непрерывного действия, бетоносмесительных сборно-разборных (инвентарных установок).

Дробильно-сортировочные заводы и оборудование

Дробильно-сортировочные заводы и оборудование

Читати далі
X

Хмара Л. А. Дробильно-сортировочные заводы и оборудование: метод. пособие / Л. А. Хмара, А. С. Шипилов, А. Г. Онищенко. – Днепропетровск; Полтава: ПолтНТУ, 2008. – 209 с.

В пособии изложены основы теории проектирования стационарных дробильно-сортировочных заводов промышленности строительных материалов.

Определение параметров машин для погружения свай и фундаментов-оболочек

Определение параметров машин для погружения свай и фундаментов-оболочек

Читати далі
X

Определение параметров машин для погружения свай и фундаментов-оболочек / Л. А. Хмара, В. И. Пантелеенко, И. А. Кулик. – Днепропетровск: ПГАСА, 2005. – 143 с.

Книга посвящена решению актуальной проблемы разработке машин для эффективного погружения свай и фундаментов оболочек в грунт, определению основных, рациональных параметров и формированию методики расчета.

Основы модернизации строительных машин

Основы модернизации строительных машин

Читати далі
X

Основы модернизации строительных машин / И. И. Назаренко [и др.]. – К.: Леся, 2003. – 164 с.

Изложены основы модернизации строительных машин для повышения их производительности и улучшения технико-экономических показателей в рыночных условиях. Рассмотрены причины мотивации модернизации строительных машин при избыточности и недостаточности основной функции. Приведена методология оценки эффективности капиталовложений в строительные материалы на базе функционально-стоимостного анализа (ФСА).

Роботизация строительных процессов

Роботизация строительных процессов

Читати далі
X

Хмара Л. А. Роботизация строительных процессов / Л. А. Хмара, И. А. Соколов, Е. П. Уваров. – Луганск: Глобус, 2002. – 408 c.

В книге содержится материал по классификации и основным направлениям развития строительных роботов и манипуляторов. Приведен материал по общестроительным роботам и манипуляторам для выполнения грузоподъемных и транспортных работ, для отделочных работ, выполнения монтажных работ, для работы в стесненных и экстремальных условиях.

Будівельні крани: конструкції та експлуатація

Будівельні крани: конструкції та експлуатація

Читати далі
X

Хмара Л. А. Будівельні крани: конструкції та експлуатація / Л. А. Хмара, М. П. Колісник, О. І. Голубченко. – К.: Технiка, 2001. – 296 с.

У практичному посібнику викладено систематизовані відомості щодо конструкцій, технічної експлуатації та обслуговування будівельних кранів (автомобільних, баштових, на спеціальному шасі автомобільного типу, пневмоколісних, на шасі-напівпричепі, гусеничних). Наведено групи класифікацій кранів і їх механізмів відповідно до чинних нормативних документів.

Будівельна техніка

Будівельна техніка

Читати далі
X

Будівельна техніка: навч. посібник / В. Л. Баладінський [та ін.]. – К.: Либiдь, 2001. – 368 с.

Наведено опис будівельних машин, засобів малої механізації й ручних машин, які виготовляються підприємствами будівельного машинобудування, ремонтно-механічними заводами, іншими відомими підприємствами в Україні та інших країнах. Показано нові прогресивні, прості й надійні конструкції машин, обладнання, робочих органів, інструментів, що випускаються малими серіями, не мають світових аналогів і можуть виготовлятися на місцях.

Интенсификация разработки грунтов в дорожном строительстве

Интенсификация разработки грунтов в дорожном строительстве

Читати далі
X

Баловнев В. И. Интенсификация разработки грунтов в дорожном строительстве / В. И. Баловнев, Л. А. Хмара. – М.: Транспорт, 1993. – 383 с.

Рассмотрены методы повышения эффективности разработки грунтов в дорожном строительстве за счет организационных мероприятий по оптимальному использованию имеющегося парка традиционных землеройных машин и путем применения новой землеройной техники с рабочими органами интенсифицирующего действия.

Модернизация и повышение производительности строительных машин

Модернизация и повышение производительности строительных машин

Читати далі
X

Хмара Л. А. Модернизация и повышение производительности строительных машин / Л. А. Хмара, Н. П. Колесник, В. П. Станевский. – К.: Будiвельник, 1992. – 152 с.

Изложены основы модернизации строительных машин для повышения их производительности и улучшения технико-экономических показателей. Описаны конструктивные особенности модернизируемых грузоподъемных кранов и машин для выполнения земляных0020работ, а также для разработки прочных и мерзлых грунтов.

Землеройные и землеройно-транспортные машины (основы теории расчетов и сборник задач)

Землеройные и землеройно-транспортные машины (основы теории расчетов и сборник задач)

Читати далі
X

Тимошенко В. К. Землеройные и землеройно-транспортные машины (основы теории расчетов и сборник задач): учеб. пособие / В. К. Тимошенко, Л. А. Хмара. – Днепропетровск, 1992. – 238 с.

Учебное пособие содержит элементы теории, на основе которой базируются расчеты землеройных и землеройно-транспортных машин, контрольные вопросы, примеры решения характерных задач, а также задачи по определению эксплуатационных параметров машин, работающих как на транспортном, так и рабочем режимах.

Строительные роботы и манипуляторы

Строительные роботы и манипуляторы

Читати далі
X

Строительные роботы и манипуляторы / В. И. Баловнев [и др.]. – К.: Будивэльнык, 1991. – 136 с.

Приведены сведения о роботах для общестроительных, монтажных, отделочных и сварочных работ, а также для работ в стесненных и экстремальных условиях. Даны рекомендации по выбору роботов и манипуляторов, рациональной области применения и оценке их эффективности.

Повышение производительности машин для земляных работ

Повышение производительности машин для земляных работ

Читати далі
X

Баловнев В. И. Повышение производительности машин для земляных работ: учебник / В. И. Баловнев, Л. А. Хмара. – К.: Будiвельник, 1988. – 152 с.

Приведены характеристики новых средств механизации для разработки, перемещения и рыхления грунта. Рассмотрены вопросы интенсификации производства земляных работ машинами с высокоэффективным сменным оборудованием. Даны рекомендации по расчету технико-экономической эффективности применения средств механизации и их влияния на повышение производительности труда.

Интенсификация земляных работ в дорожном строительстве

Интенсификация земляных работ в дорожном строительстве

Читати далі
X

Баловнев В. И. Интенсификация земляных работ в дорожном строительстве: учебник / В. И. Баловнев, Л. А. Хмара. – М.: Транспорт, 1983. – 183 с.

Рассмотрена эксплуатация скреперов и бульдозеров с двухножевой системой копания, газовоздушной смазкой и шнековым загружателем ковша. Дан материал по использованию рабочих органов многоцелевого назначения. Изложен метод формирования новых высокоэффективных рабочих органов машины для земляных работ с использованием принципа расчленения.

Методичні вказівки

Оцінка ефективності будівельних і дорожніх машин, 2017

Оцінка ефективності будівельних і дорожніх машин, 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Оцінка ефективності будівельних і дорожніх машин» для студентів ступеня магістра спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної форми навчання / Укладачі: Хмара Л. А., Хожило М. Е., –  Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 31 с.

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи, 2015

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи, 2015

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи»: для студ. напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» ден. та заоч. форм навчання / ДВНЗ “Придніпр. держ. академія буд-ва та архіт.”; уклад. Хмара Л. А., С. В. Шатов, Кроль Р. М. – Д.: 2015. – 47 с.

У методичних вказівках представлені методики визначення геометричних параметрів гідродвигунів і вибір систем їх живлення, розрахунки гідроприводів механізмів будівельних машин, розрахунки на міцність елементів гідроприводу.

Контрольної роботи «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи», 2015

Контрольної роботи «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи», 2015

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи»: для студ. напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» ден. та заоч. форм навчання / ДВНЗ “Придніпр. держ. академія буд-ва та архіт.”; уклад. Хмара Л. А., Шатов С. В., Кроль Р. М. – Д.: 2015. – 31 с.

У методичних вказівках наведені рекомендації до виконання розрахунку багатодвигунного об’ємного гідроприводу, який складається із визначення основних геометричних параметрів поршневих і плунжерного гідроциліндрів, а також пластинчатого поворотного гідро двигуна, вибір гідромоторів за крутним моментом, визначення витрат масла гідро двигунами та підбір гідронасосів, визначення робочих швидкостей штоків і плунжерів та частот обертання валів гідромоторів. Представлено методику побудови принципової гідравлічної схеми багатодвигунного об’ємного гідроприводу.

Лабораторні роботи «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи», 2015

Лабораторні роботи «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи», 2015

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи»: для студ. напрямів підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» та 6.050503 «Машинобудування» ден. та заоч. форм навчання / ДВНЗ “Придніпр. держ. академія буд-ва та архіт.”; уклад. Хмара Л. А., Шатов С. В., Кроль Р. М. – Д.: 2015 –

Ч. 2. – 2015. – 31 с.

У методичних вказівках наведена будова стендового обладнаннята апаратура для виміру основних параметрів і показників гідромашин, представлена методика визначення механічного, об’ємного та загального ККД, а також наведені способи регулювання робочих швидкостей вихідних ланок гідромашин.

Лабораторні роботи «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи», 2015

Лабораторні роботи «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи», 2015

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи»: для студ. напрямів підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» та 6.050503 «Машинобудування» ден. та заоч. форм навчання / ДВНЗ “Придніпр. держ. академія буд-ва та архіт.”; уклад. Хмара Л. А., Шатов С. В., Кроль Р. М. – Д.: 2015 –

Ч. 1. – 2015. – 36 с

У методичних вказівках наведена будова стендового обладнаннята апаратура для виміру основних параметрів і показників гідромашин, представлена методика визначення механічного, об’ємного та загального ККД, а також наведені способи регулювання робочих швидкостей вихідних ланок гідромашин.

Основи сертифікації будівельних і дорожніх машин, 2015

Основи сертифікації будівельних і дорожніх машин, 2015

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи сертифікації будівельних і дорожніх машин»  для студентів спеціальності 7.05050308 «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» денної форми навчання / Укладачі: Хмара Л. А., Хожило М. Е., – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2015. – 18 с.

Сертифікація та випробовування засобів  механізації в будівництві, 2015

Сертифікація та випробовування засобів механізації в будівництві, 2015

Читати далі
X

Методичні вказівки до підготовки і проведення практичних робіт з дисципліни «Сертифікація та випробовування засобів механізації в будівництві»  для студентів напряму підготовки 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» денної форми навчання / Укладачі: Хмара Л. А., Хожило М. Е., – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2015. – 22 с.

Машини для виробництва будівельних матеріалів, 2014

Машини для виробництва будівельних матеріалів, 2014

Читати далі
X

Методичні вказівки до підготовки і проведення лабораторних робіт з дисципліни «Машини для виробництва будівельних матеріалів»  для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Хмара Л.А., Шипілов О.С., Хожило М.Е., – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2014. – 14 с.

Будівельні машини і обладнання, 2014

Будівельні машини і обладнання, 2014

Читати далі
X

Методичні вказівки до підготовки і проведення лабораторних робіт з дисципліни «Будівельні машини і обладнання»  для студентів  спеціальності  7.05050308 «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Хмара Л.А., Шипілов О.С., Хожило М.Е., – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2014. – 22с.

Гідравлічні схеми приводів дорожньо-будівельних машин, 2012

Гідравлічні схеми приводів дорожньо-будівельних машин, 2012

Читати далі
X

Методичні вказівки по складанню гідравлічних схем приводів дорожньо-будівельних машин при виконанні курсових та дипломних проектів : для студ. напряму 6.050503 “Машинобудування” спец. 7.05050308 “П ідйомно-транспортні, дорожньо-будівельні, меліоративні машини та обладнання” / ДВНЗ “Придніпр. держ. академія буд-ва та архітектури” ; уклад. Л. А. Хмара, О. І. Голубченко, Р. М. Кроль. – К.: НТУ, 2012. – 76 с.

Дійсні методичні вказівки призначені для допомоги студентам у складанні гідравлічних схем дорожньо-будівельних машин. У них викладені правила виконання та оформлення гідравлічних схем, дані класифікації схем гідроприводу, вказані основні рішення, що забезпечують задані властивості гідроприводу, наведені приклади гідравлічних схем дорожньо-будівельних машин різного призначення.

Интенсификация рабочих процессов машин для земляных работ

Интенсификация рабочих процессов машин для земляных работ

Читати далі
X

Хмара Л. А. Интенсификация рабочих процессов машин для земляных работ: метод. указания / Л. А. Хмара. – Днепропетровск: ДИСИ, 1989. – 329 с.

В методических указаниях рассмотрены основные пути повышения производительности и эффективности разработки грунтов рабочими органами машин для земляных работ. Представлен материал, отражающий передовой опыт эксплуатации землеройных машин в строительстве.

Строительные манипуляторы и роботы

Строительные манипуляторы и роботы

Читати далі
X

Хмара, Л. А. Строительные манипуляторы и роботы: метод. указания / Л. А. Хмара. – Днепропетровск: ДИСИ, 1993. – 385 с.

В методических указаниях содержится материал по классификации и основным направлениям развития строительных роботов и манипуляторов. Рассмотрены общие сведения о промышленных роботах, предмет и задачи робототехники. Дан анализ патентной информации по строительным работам и манипуляторам, приведены описание и технические характеристики промышленных образцов роботов.

Побудова гідравлічних схем дорожньо-будівельних машин, 2011

Побудова гідравлічних схем дорожньо-будівельних машин, 2011

Читати далі
X

Методичні вказівки до побудови гідравлічних схем дорожньо-будівельних машин в курсовому та дипломному проектуванні: для студ. спец. 7.05050308, 8.05050308 “Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоратівні машини і обладнення”, напряму підготовки 6.050503 “Машинобудуввання” / ДВНЗ ПДАБА; уклад. Л. А. Хмара, О. І. Голубченко, Р. М. Кроль. – Д.: 2011. – 60 с.

Дійсні методичні вказівки призначені для допомоги студентам у складанні гідравлічних схем дорожньо-будівельних машин. У них викладені правила виконання та оформлення гідравлічних схем, дані класифікації схем гідроприводу, вказані основні рішення, що забезпечують задані властивості гідроприводу, наведені приклади гідравлічних схем дорожньо-будівельних машин різного призначення.

Организация технологических проектов производства земляных работ в строительстве, 2010

Организация технологических проектов производства земляных работ в строительстве, 2010

Читати далі
X

Хмара Л. А. Методические рекомендации по инжинирингу организации технологических проектов производства земляных работ в строительстве / Л. А. Хмара, С. И. Кононов, П. Е. Уваров. – Луганск: [б. и.], 2010. – 36 с.

Методические рекомендации предназначены в качестве учебно-методического пособия по выработке концепции и технико-экономических обоснований проекта и организационно технологических решений производства земляных работ на разных этапах жизненного цикла строительных объектов.

Збірники наукових праць

Строительство. Материаловедение. Машиностроение № 97, 2017

Строительство. Материаловедение. Машиностроение № 97, 2017

Читати далі
X

Строительство, материаловедение, машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия : подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование 2017, №97
[Титул] 1-6
[Зміст] 160-162
[ВСТУП] 7
[Специальность «Подъёмно – транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование»] 8
Хмара Л. А., Голубченко О.І. [Комбінований спосіб копання ґрунту ковшем скрепера та його теоретичне дослідження] {Combined method of digging soil the scoop of drag shovel and his theoretical research} 10-17
Хмара Л. А., Голубченко О.І. [Теоретичне дослідження геометричних та кінематичних параметрів процесу транспортування ґрунту різально-метальним робочим органом] {Theoretical research of geometrical and kinematicsparameters of process of portage of soil a cut-missile worker by an organ} 18-26
Хмара Л. А., Кроль Р. М. [Теоретичні основи розрахунку геометричних параметрів відвала бульдозера телескопічного типу] {Theoretical bases calculation geometrical parameters dump bulldozer telescopic type} 27-33
Хмара Л. А., Крекнін К. А. [Формування і створення високоефективного бульдозера з шарнірно з’єднаним секційним відвалом] {Formation and creation of high-efficient bulldozer with hinged sectional blade} 34-40
Хмара Л. А., Крекнін К. А. [Експериментальні дослідження інноваційного бульдозера з трисекційним відвалом з нахиленими осями шарнірів з’єднання бокових секцій] {Experimental research innovation bulldozer by a triplex blade, with inclinationed axes hinges of side sections} 41-46
Хмара Л. А., Дахно О. О., Тріфонов І.В. [Формування і оцінка інноваційних технічних рішень одноківшевих екскаваторів з телескопічним робочим обладнанням] {Forming and evaluation of innovative technical solutions single-bucket excavator with a telescopic working equipment} 47-61
Хмара Л. А., Дахно О. О., Тріфонов І. В.[Телескопічне робоче обладнання одноківшевих гідравлічних екскаваторів] {Telescopic working equipment of single bucket hydraulic excavator} 62-75
Хмара Л. А., Холодов А. П. [Метод визначення загального коефіцієнта корисної дії землерийно-транспортних машин за техніко-економічними показниками] {Method of determing the general efficiency of earth-moving machines on techno-economic indicators} 76-80
Кравець С. В., Косяк О. В., Зоря Р. В. [Вплив швидкості на критичну глибину комбінованого різання ґрунтів] {Influence of the speed on critical depth of combined cutting soil} 81-90
Кравець С. В., Посмітюха О. П., Супонєв В. Н. [Аналітичний спосіб визначення опору занурення конусного наконечника в ґрунт] {Analytical method for determining resistance immersing tapered tip in soil} 91-98
Єфіменко О. В., Плугіна Т. В., Мусаєв З. Р. [Проектування будівельних та дорожніх машин шляхом порівняння результатів їх комп’ютерного та фізичного дослідження] {Design of building and road machines by comparing the results of their computer and physical experiments} 99-104
Хмара Л. А., Шатов С. В., Карпушин С. О. [Удосконалення конструкції самохідних котків] {Improvement of construction of self-propelled rollers} 105-111
Шатов С. В., Хмара Л. А. [Визначення складу машин для розбирання уламків будівель з транспортних мереж при ліквідації наслідків техногенних аварій] {Determination of composition of machines at sorting out of wreckages of building from transport networks at liquidation of consequences of technogenic failures} 112-117
Васильев Л. М., Малич Н. Г., Назаров О. Є. [Моделирование процесса скалывания и развития трещины при резании горных пород] {Modeling of the process of scaling and cracking development in cutting rock rocks} 118-122
Главацький К. Ц., Черкудінов В. Е., [Проскурня В. М. Параметри процесу ущільнення ґрунту гум з профільними поверхнями робочого органу] {The process parameters of compaction machines for soil compaction with profiled working surfaces} 123-129
Главацький К. Ц., Черкудінов В. Е., Воробйова Т.А. [Дослідження ефективності дебалансів вібраційних систем будівельних і колійних машин] {Research efficiency unbalance vibration systems and building track machines} 130-136
Главацький К. Ц., Проскурня В. М., Горбенко Ю.О., Попова О.С. [Дослідження і розробка бульдозерного обладнання з неповоротним відвалом та комбінованою об’ємною ножовою системою (КОНС)] {Research and development dozer equipment with rotary dump and combined volumetric blade system} 137-148
[Техника кафедры СДМ ГВУЗ «ПГАСА»] 149
[Остання сторінка] 160-161

Строительство. Материаловедение. Машиностроение № 88, 2016

Строительство. Материаловедение. Машиностроение № 88, 2016

Читати далі
X

«Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование», 2016, №88 
ВСТУП 3
Специальность «Подъёмно – транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование» 4
Хмара Л. А. Кафедра «Будівельні і дорожні машини» (до 85 річного ювілею ПДАБА) 6
БАЛОВНЕВУ Владилену Ивановичу – 90 лет! 18
19 июля 2016г. ЗАВЕДУЮЩЕМУ КАФЕДРОЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ МАШИН ПГАСА ХМАРЕ Леониду Андреевичу – 70 лет ! 21
Хмара Л. А., Дахно О. О. Огляд тенденцій розвитку гідравлічних екскаваторів оснащених робочим обладнанням зі змінними геометричними параметрами 26
Хмара Л. А., Дахно О. О. Формування телескопічного робочого обладнання одноківшевого екскаватора як задача дискретної оптимізації 38
Дахно О. О. Енергетична оптимізація процесу копання ґрунту одноківшевим екскаватором оснащеним телескопічним робочим обладнанням 50
Хмара Л. А., Дахно О. О. Оцінка ефективності одноківшевого екскаватора оснащеного телескопічним робочим обладнанням 59
Мусийко В. Д. Специальные землеройные машины непрерывного действия, как средство восстановления надежной эксплуатации трубопроводных магистралей 72
Хмара Л. А., Мусійко В. Д. Про невідповідність темпів виконання земляних робіт темпам ремонтних робіт на трубопроводах та шляхи їх усунення 79
Мусійко В. Д. Визначення тиску спеціальних землерийних машин на ґрунт в робочому та транспортному режимах 87
Хмара Л. А., Спільник М. А. Раціональні параметри ковша скрепера з напівкруглим днищем 94
Хмара Л. А., Шатов С. В. Удосконалення обладнання для вивезення уламків пошкоджених та зруйнованих будівель 103
Хмара Л. А., Холодов А. П. Гибридный привод машин для земляных работ – путь к снижению энергоемкости рабочих процессов 108
Кроль Р. М. Оптимізаційний розрахунок ширини відвала бульдозера телескопічного типу за узагальненим критерієм оптимізації ПNG 117
Хожило М. Е., Шевченко Є. С. Визначення напружено-деформованого стану фрези методом кінцевих елементів 124
Балєсний С. П. Експерементальний комплекс для дослідження процесу проколу грунту з коррекцією траекторії руху 131
Коваль А. Б. Визначення поправочних коефіцієнтів для розрахунку складових сил копання ґрунту універсальною землерийною машиною 138
Гурко А. Г. Анализ математической модели движения манипулятора екскаватора 147
Данілов Р. Г., Добров О. О. Особливості приводу спеціального обладнання технологічних машин 154
Шатов С. В., Клименко А. А. Обладнання для підготовчих робіт при виконнанні траншей 159
Шатов С. В., Дойнов О. О. Дослідження обладнання для розробки липких грунтів 166
Пантелеєнко В. І., Таран М. С. Оборудование для ремонтных и реконструкционных работ на базе автопогрузчика 173
Єфіменко О. В., Плугіна Т. В., Мусаєв З. Р. Моделювання робочих процесів одноківшових навантажувачів за допомогою «Аutodesk Іnventor» 179
Колісник М. П., Заяць Г. В., Червоноштан А. Л., Калашник Д. В. Аналіз причин падіння баштового крану КБ-674а 185
Хмара Л. А., Кулик І. А., Пікуш Ю. С. Дослідження кінематичних параметрів приводу маніпуляторного обладнання для вкладання бордюрних каменів на базі автомобіля КАМАЗ 194
Техника кафедры СДМ ГВУЗ «ПГАСА» 204

 

Строительство. Материаловедение. Машиностроение № 79, 2014

Строительство. Материаловедение. Машиностроение № 79, 2014

Читати далі
X

«Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование», 2014, №79
[Титул]1
[Зміст]322-323
Хмара Л.А.[Будівельні і дорожні машини» (до 85 річного ювілею ПДАБА]6-13
Хмара Л.А.[Система показників для техніко-економічної оцінки ефективності машин для земляних робіт]14-37
Хмара Л.А., Талалай В.А.[Экспериментальные исследования прочностных характеристик пустотелых балок]38-52
Хмара Л.А., Холодов А.П.[Гибридизация строительных и дорожных машин и повышение их топливной эффективности]52-62
A. Kholodov[Distribution of power flows in the work cycle of earthmoving machines equipped with pumped hydrostorage systems]62-71
Хмара Л.А., Спільник М.А., Тимошпольский А.Ю.[Порівняльний аналіз ефективності використання напівкруглого днища у ковшах скреперів]71-79
Хмара Л.А., Дахно О.О.[Дослідження процесу копання ґрунту телескопічним робочим обладнанням одноківшевого екскаватора]79-94
Хмара Л.А., Кроль Р.М., Баланенко Р.Д.[Алгоритм визначення критичної кутової швидкості обертання шнекового інтенсифікатора, силових та енергетичних показників при пошаровій розробці ґрунту]95-106
Кравець С.В.[Основні принципи створення та критерії оптимізації землерийно-ярусних машин і підземно-рухомих пристроїв]107-116
Данилов Р.Г.[Перспективы использования роторно-винтовых движителей для дорожных и технологических машин]117-125
Коваль А.Б.[Фізичні особливості формування навантажень на робочих органах універсальних землерийних машин]125-132
Мусійко В.Д., Коваль А.Б.[Визначення силового навантаження базового шасі універсальної землерийної машини з віяльно-поступальною подачею її робочого обладнання на забій]133-140
Мусійко В.Д.[Обґрунтування компоновочної схеми машини рекультивації грунту для виконання капітального ремонту магістральних газопроводів]141-147
Гурко А.Г., Кириченко И.Г.[Разработка системы управления движением автогидроподъемника]148-159
Кіріченко І.Г., Єфименко О.В., Плугіна Т.В.[Основні модулі інтелектуальної системи будівельних і дорожніх машин]160-165
Стіньо О.В.[Дослідження сили і питомого опору вільного різання грунтового середовища]165-172
Хожило М.Е., Кулик І.А., Деревянчук М.І.[Системи автоматизованого проектування в структурі підготовки сучасного інженера-механіка]172-178
Ловейкин В.С., Човнюк Ю.В., Почка К.И.[Анализ и оптимизация переходных процессов в приводах машин]179-195
Ловейкин В.С., Човнюк Ю.В., Почка К.І.[Оптимізація режимів руху механічних систем при врахуванні пришвидшень вищих порядків]195-201
Луцько Т.В., Баркалов М.О.[Дослідження напружено-деформованого стану козлових кранів з різними видами опор при перекосі мосту]201-207
Абрамчук Ф.И., Харченко А.И., Воронков А.И., Никитченко И.Н., Линьков О.Ю.[Экспериментальное исследование рабочего процесса пневмодвигателя]208-213
Шевченко А.Ф., Колесник Н.П., Червоноштан А.Л.[Преобразование математической модели механической системы “кран-вибрационное технологическое оборудование” для разработки математической пограммы расчетов на ЭВМ]214-224
Хмара Л.А., Шатов С.В.[Визначення структури руйнувань пошкоджених та зруйнованих будівель і споруд]225-233
Бондаренко Л.Н., Дахно О.А.[Уточнения к расчету конусных тормозов]234-236
Пенчук В.А., Супонев В.Н., Олексин В.И., Вивчар С.М.[Расширение скважин в грунте с использованием пневмовакуумных установок]237-244
Пенчук В.А., Супонев В.Н., Балесный С.П.[Особенности и тенденции развития процессов горизонтального прокола грунта]244-252
Анофриев П.Г., Хрупалов И.Ю., Буров В.С.[Математические модели сопротивления движению бетонной смеси в коленах бетоноводов]253-260
Черкудінов В.Е.[Моделювання ущільнення грунтів обладнанням з поверхнями блокуючого типу]260-265
Васильєв О.С.[Моделювання процесу руйнування робочих поверхонь будівельних машин, які працюють в абразивному середовищі]266-275
Шаповал М.В.[Аналіз зміни тиску подачі протягом циклу роботи однопоршневого розчинонасоса з комбінованим компенсатором пульсації]276-284
Главацький К.Ц.[Аналіз параметрів вібраційних котків]285-293
Хмара Л.А., Дерев’янчук М.І., Крекнін К.А.[Аналітичне визначення об’єму призми волочіння трисекційних бульдозерних відвалів з нахиленими осями шарнірів в накопичувальному режимі роботи]293-301
[Техніка кафедры СДМ ГВУЗ “ПГАСА”]302-312
[Анотації]313-321
[Редакційна колегія]2
[Вступ]3
[Специальность “Подъемно-транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование”]4-5

Строительство. Материаловедение. Машиностроение № 72, 2013

Строительство. Материаловедение. Машиностроение № 72, 2013

Читати далі
X

«Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование», 2013, №72
[Титул]1
[Зміст]333-335
Баловнев В.И., Данилов Р.Г.[Научные основы определения оптимальных тягово¬энергетических параметров роторных снегоочистителей]5-11
Хмара Л.А.[Рецензия на книгу «Мшшны для земляных работ: конструкция, расчет, потребительские свойства]12-19
Хмара Л.А., Хожило М.E.[Про роботу філії кафедри «Будівельних і дорожніх машин» на TOB «Торговий дім «Армада» та ТОВ «Агротек»]19-20
Хмара Л.A., Хожило М.Е.[Особливості підготовки сучасного інженера-механіка]20-26
Хмара Л.А., Кононов С.И.[Энергосберегающие технологии строительного производства с использованием сетецентрического метода сопровождения строительных машин]26-35
Хмара Л.А., Кроль Р.М., Богдан B.C.[Бульдозер оснащений шнековим інтенсифікатором – універсальна машина для бічного транспортування ґрунту]53-35
Хмара Л.А., Холодов А.П.[Аккумулирование энергии в рабочем процессе землеройно-транспортных машин с целью повышения их эффективности]53-70
Рябикова И.М.[Формирование линейных размеров экскаватора по главному параметру]71-77
Хмара Л.А., Талалай В.А.[Методика создания композиционного рабочего оборудования на основании результатов научных исследований (на примере бульдозерного толкающего бруса)]77-92
Хмара Л.А., Спільник М.A.[Теоретичний аналіз дослідження процеса заповнення ковшів скрепера традиційного типу та з напівкруглим днищем і задньою стінкою маятникового тішу]92-100
Хмара Л.А., Спільник М.A.[Математична модель процесу розвантаження ґрунта з традиційного ковша скрепера]101-108
Хмара Л.А., Дахно 0.0.[Визначення продуктивності та оцінка ефективності телескопічного робочого обладнання одноківшевого екскаватора]109-121
Кириченко И.Г., Ковалевский С.Г., Розенфельд Н.В.[Исследование математической модели скреперного поезда]121-128
Кравець С.В., Стіньо О.В.[Визначення критичної глибини різання при комбінованому поярусному руйнуванні грунту]128-137
Романовський О.Л., Васильчук О.Ю.[Експериментальні дослідження взаємодії розрізних ножів з ґрунтом]138-145
Штепа В.П., Голубченко О.І., Хожило М.Е.[Оснащення землерийно-транспортних машин безперервної дії різально-метальним робочим органом з ціллю підвищення їх ефективності]146-159
Полярус А.В., Пащенко Р.Э., Поляков Е.А., Бровко Я.С.[Определение режима нагрузки автогрейдера с использованием фазовых портретов]160-170
Коваль А.Б.[Шляхи мінімізації навантажень робочого обладнання універсальних роторних землерийних машин]170-175
Корець В.В.[Аналіз конструктивних рішень обладнання для ущільнення ґрунту під трубопроводами]175-181
Пімонов Г.Г., Ярижко О.В.[Механізм повороту відвалу автогрейдера]181-186
Пелевін Л.Є., Мачишин Г.М., Щербина Т.Ф.[Імітаційне моделювання випадкових коливань на остов землерийно-траспортної машини від нерівностей транспортного шляху]186-192
Разарёнов Л.В.[Особенности нагружения гидрообъемного тягового привода короткобазового погрузчика при выполнение разворота]193-198
Штепа В.П., Пантелеенко В.І., Зекун А.Е.[Оборудование для погружения свай и забивных блоков на базе екскаватора ЭО-3322]198-206
Кіріченко І.Г., Єфименко О.В., Плугіна Т.В.[Проектування інтелектуальних операторських станцій розподілених систем керування будівельними й дорожніми машинами]206-210
Кириченко И.Г., Гурко А.Г.[Регулятор с вычисляемым моментом для управления рабочим оборудованием экскаватора]210-220
Пенчук В.А.,[О перспективах применения наноструктурованных сталей в конструкциях стреловых самоходных кранов]220-224
Пенчук В.А., Белицкий Д.Г., Гавенко В.М., Голубов И.В.[Обоснование привода винтового якоря с использованием несамотормозящейся винтовой пары]225-229
Пенчук В.А., Гусаков В.Н., Клен А.Н., Диденко А.В.[Определение дальности полета различных частиц сыпучего материала при обработке поверхностей дорог пескоразбрасывателем]230-236
Ловейкин В.С., Човнюк Ю.В.[Оценка показателя надёжности прочностных характеристик металлоконструкций (^анов)/виброизолированных фундаментов под машины при аппроксимации распределения их предельных нагрузок законом Вейбулла]236-250
Ловейкин В.С., Човнюк Ю.В., Діктерук М.Г., Почка К.І.[Аналітичний підхід у аналізі узагальненого енергосилового критерію оптимізації режимів руху мостових кранів]251-257
Ловейкин В.С., Човнюк Ю.В., Діктерук М.Г., Почка К.І.[Універсальний метод аналізу вимушених коливань елементів мостових кранів у процесах їх пуску під впливом швидкозмінних сил]257-265
Ловейкин В.С., Човнюк Ю.В., Почка К.І.[Хвильові ефекти у пружних системах підйомно-транспортних машин та механізмів]266-272
Ловейкин В.С., Ткаченко Ю.О.[Аналіз динаміки руху скребкового конвеєра з динамічною механічною характеристикою електродвигуна]272-278
Косолапов В.Б.[Модель взаимодействия «абрзивное зерно – поверхность» с учетом смазочной пленки масла]279-284
Щукин А.В.[Снижение износа режущих элементов землеройно-транспортных машин]284-290
Венцель Є.С., Орел О.В., Талалаєнко О.М.[Визначення мінімально припустимого значення коефіцієнта протизношувальних властивостей робочих рідин гідроприводів БДМ]290-295
Луцько Т.В., Шкарупа 0.0.[До питання визначення впливу перекосу кранового моста на його напружено-деформований стан]295-299
Товт Б.М. Бондаренко Л.М.[Вплив опору коченню на амплітуду вимушених коливань]300-306
Погребняк А.В., Евтушенко А.B., Кравец А.М.[Использование функции кепстра для обработки виброакустического сигнала в условиях сильной зашумленности объекта диагностирования]307-312
[Техніка кафедры СДМ ГВУЗ “ПГАСА”]313-321
[Анотації]322-332
[Редакційна колегія]2
[Вступ]3
[Специальность “Подъемно-транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование”]4

Строительство. Материаловедение. Машиностроение № 66, 2012

Строительство. Материаловедение. Машиностроение № 66, 2012

Читати далі
X

«Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование», 2012, №66
[Титул] 1
Большаков В.И., Хмара Л.А.[О работе филиала кафедры СДМ на ООО «Армада» и ООО «Агротек»]5-9
Хмара Л.А., Холодов А.П.[Использование гидроаккумулирующей системы на ЗТМ циклического действия с целью повышения их эффективности]9-22
Холодов А.П.[Аккумулирование энергии в рабочем цикле бульдозеров]23-29
Хмара Л.А., Дахно О.О.[Телескопічне робоче обладнання гідравлічного екскаватора, оцінка його ефективності та визначення об’єму копання ґрунту]29-37
Хмара Л.А., Дахно О.О.[Визначення теоретичного об’єму копання ґрунту одноківшевим екскаватором з телескопічним робочим обладнанням]38-49
Хмара Л.А., Деревянчук М.И., Спильник М.А., Потоцкий О.А.[Экспериментальные исследования процесса копания грунта скрепером с полукруглым днищем и задней стенкой маятникового типа]49-60
Хмара Л.А., Спильник М.А.[Исследование процесса выгрузки грунта из ковша скрепера задней стенкой маятникового типа]61-67
Пенчук В.А., Даценко В.М., Голубов И.В.[Методология выбора средств механизации для малообъемных и рассредоточенных строительных и коммунальных работ]68-74
Кравець С.В., Стіньо О.В.[Визначення оптимальних параметрів двохярусного безтраншейного кабелеукладача]75-80
Макарчук О.В.[Параметри фрезоведучої частини руйнування елемента самообертової фрези]81-85
Хмара Л.А., Кулик И.А., Пикуш Ю.С.[Исследование производительности манипуляторного оборудования для укладки бордюрных камней]85-91
Иванченко С.Н., Шемякин С.А., Чебан А.Ю., Белов В.Е.[Анализ зачерпывающей способности скрепера с импульсными колебаниями ковша]92-101
Мусійко В.Д., Кузьмінець М.П.[Результати випробування змінного обладнання екскаватора для підкопування та ущільнення ґрунту під трубопроводом]101-105
Косяк О.В.[Аналіз досліджень різання і розрізання ґрунтів пасивними ножами]106-114
Ловейкин В.С., Човнюк Ю.В., Почка К.И.[Метод определения величины давления в подшипниках/подпятниках скольжения грузоподъемных кранов]114-121
Ловейкин В.С., Човнюк Ю.В., Ромасевич Ю.О.[Модель зміни технічного стану механізмів підйому вантажу кранів як об’єктів неперервного типу]121-127
Ловейкин В.С., Ромасевич Ю.О.[Обгрунтування раціональних законів керування рухом двомасових динамічних систем]127-137
Хожило М.Е.[Аналітичне визначення параметрів відстані метання ґрунту різально-метальним робочим органом]138-147
Орел В.О.[Визначення строку служби робочої рідини в гідросистемі автогрейдера]147-150
Разарёнов Л.В., Рукавишников Ю.В.[Повышение эффективности работы малогабаритного погрузчика с бортовым поворотом при развороте]150-156
Вікторова В.О.[Використання нечіткої логіки для класифікації динамічних навантажень землерийно-транспортної машини]157-164
Краснокутский В.Н., Ковалевский С.Г., Бессонов М.М.[Математическая модель полуприцепного скрепера]164-170
Кадильникова Т.М., Шинковская И.Л., Заец И.П., Силина Н.А.[Математическая модель вибрационной очистки поверхности просеивания при классификации сыпучих материалов]170-176
Селегей А.М.[Экспериментальное определение предела прочности застывшей леточной маси]176-182
Пенчук В.А., Лукьянец В.Б.[Гравитационные бетоносмесители можно эффективно модернизировать]182-187
Коробко Б.О., Матвієнко А.М., Вірченко В.В.[Гідропривідний малогабаритний штукатурний агрегат мобільного типу АШГ-4]188-194
Маслов О.Г., Нестеренко М.П., Скляренко Т.О.[Дослідження коливань вібраційної установки для виготовлення малогабаритних залізобетонних виробів у робочому режимі]194-204
Шаповал М.В.[Вплив параметрів роботи комбінованого компенсатора на рівень пульсації тиску]204-211
Лиходій О.С., Дячук М.В., Литвиненко М.П.[Визначення кута взаємного розміщення ланок сідельного автопоїзда експериментальним шляхом]211-216
Петренко Д.І., Дячук М.В.[Імітаційне моделювання вакуумного підсилювача та ГГЦ гальмівної системи легкового автомобіля]216-223
Щукин А.В.[Закономерность изнашивания рабочих органов землеройно-транспортных машин]224-227
Єфіменко О.В.[Аналіз механізму крокування екскаватора ЕШ 6.5.45 за допомогою комп’ютерного моделювання в Solidworks]227-231
Васильєв О.С.[Методика проведення ресурсних випробувань тертьових деталей бездіафрагмових розчинонасосів]231-238
Главацький К.Ц., Черкудінов В.Е., Грицай Я.В.[Експериментальні дослідження процесу взаємодії змінного робочого органу блокуючої дії грунтоущільнювальної віброплити з грунтом]238-245
Бондаренко Л.М., Ракша С.В.[Кривизна конвеєрної стрічки при русі по вігнутій поверхні]245-248
Ракша С.В., Горячев Ю.К., Куропятник О.С.[Аналіз спектра власних частот приводу підвісної канатної дороги]249-256
Пімонов Г.Г., Щербіна А.М.[Вдосконалення гідроприводу будівельних машин на базі об’ємного подільника потоку]257-266
Пимонов И.Г.[Установление достоверности совершенствуемых диагностических систем гидроприводов]266-274
Коробко Б.О., Рогозін І.А.[Аналіз конструктивних особливостей та шляхів вдосконалення змішувачів будівельних машин]274-280
Бондаренко Л.М., Зінько Д. В.[Шляхи вдосконалення шарикопідшипникових вузлів кранів]280-285
Бондаренко Л.М., Гейко А. О.[Залежність ККД поліспаста від його кратності і коефіцієнта вибору діаметру блока]285-288
Рыжков И.В., Пономарева Е.А.[Эффективность применения инклинометрических устройств, учитывающих индивидуальные электрические характеристики первичных преобразователей]288-295
Голубченко О.І.[Конструкції та застосування різально-метальних робочих органів для інтенсифікації робочих процесів землерийно-транспортних машин]296-302
[Техніка кафедры СДМ ГВУЗ “ПГАСА”]303-309
[Анотації]310-320
[Зміст]321-323
[Редакційна колегія]2
[Вступ]3
[Специальность “Подъемно-транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование”]4

Строительство. Материаловедение. Машиностроение № 63, 2011

Строительство. Материаловедение. Машиностроение № 63, 2011

Читати далі
X

«Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование», 2011, №63
[Титул]1
[Зміст]307-309
Большаков В.И., Хмара Л.А.[Открытие филиала кафедры СДМ на ООО «Армада» и ООО «Агротек»]5-8
Хмара Л.А.[Определение сил сопротивления внедрению в грунт клиньев различной конфигурации]9-13
Хмара Л.А.[Исследование процессов взаимодействия с грунтом клиновидных рабочих органов с боковыми уступами]14-26
Хмара Л.А., Шатов С.В.[Внедрение в грунт клиновидных рабочих органов конусного типа с боковыми уступам]26-35
Хмара Л.А., Дерев’янчук М.І., Крекнін К.А.[Аналітичне визначення об’єму призми волочіння трисекційних бульдозерних відвалів в накопичувальному режимі роботи]36-42
Кириченко И.Г., Кулешова М.Ф., Щербак О.В., Кожохарь Е.В.[Определение диапазона статических нагрузок на колеса полуприцепного скрепера ДЗ-87-1 в зависимости от положения сцепного устройства]43-47
Кириченко И.Г., Кулешова М.Ф., Щербак О.В.[Аппроксимация максимальних загрузок на ходовое оборудование при одновременном варьировании начальной скорости внедрения ковша в грунт и жест кости шин на ЗТМ]47-52
Хмара Л.А., Талалай В.А., Гринюк В.А.[Математическое моделирование традиционного и композиционного бульдозерного рабочего оборудования методом конечных элементов]52-60
Хмара Л.А., Холодов А.П.[Испытания бульдозера с системой аккумулирования энергии]61-69
Хмара Л.А., Холодов А.П., Ярыжко А.В.[Экспериментальные исследования гидроаккумулирующей системы]69-78
Кравець С.В., Романовський О.Л., Кирикович В.Д., Нечидюк А.А.[Сили і параметри фрезерного робочого органа для розробки грунту у водному середовищі]78-84
Хожило М.Е.[Експериментальне дослідження процесу взаємодії різально-метального робочого органа з грунтом]84-93
Голубченко О.І., Хожило М.Е.[Багатофакторні експериментальні дослідження процесу копання грунта різально-метальним робочим органом]93-99
Хмара Л.А., Кононов С.И.[Аналитическое сопровождение технологии организации строительного производства]100-110
Кононов С.И.[Комплекс мероприятий по эффективному сопровождению дорожной техники на примере автогрейдера с применением GPS мониторинга]110-116
Хмара Л.А., Кулик І.А., Пікуш Ю.С.[Исследование кинематических параметров привода и определение производительности манипуляторного оборудования для укладки бордюрных камней]117-128
Рыжков И.В., Садовникова А.В., Лукашук А.А.[Алгоритмический метод компенсации погрешностей инклинометра]128-134
Спильник А.Я., Спильник М.А., Шломчак Г.Г.[Исследование конструкций задней стенки скрепера поляризационно-оптическим методом]135-141
Хмара Л.А., Дахно О.О.[Формування та оцінка ефективності телескопічного робочого обладнання одноковшевого гідравлічного екскаватора]142-154
Хмара Л.А., Дахно О.О., Ліснічук А.Є.[Телескопічне робоче обладнання одноковшевого гідравлічного екскаватора]155-164
Малич Н.Г., Удовик П.В.[Исследование процесса уплотнения среды вальцами катков]164-174
Розенфельд Н.В., Иванова О.В.[Статические характеристики усилий в гидроцилиндрах автогрейдера]174-178
Резников А.А.[Влияние положения грейдерного отвала на нагрузки, действующие в металлоконструкции основной рамы автогрейдера]178-186
Венцель Є.С., Орел О.В.[Взаємозв’язок між коефіцієнтом протизношувальних властивостей робочих рідин та швидкістю зношування елементів гідроприводу]186-196
Ловейкін В.С., Човнюк Ю.В., Діктерук М.Г., Почка К.І.[Фізико-механічне моделювання, математичне та інформаційно-аналітичне забезпечення САПР віброударних (суттєво нелінійних) механічних систем]196-211
Ловейкін В.С., Ромасевич Ю.[Обгрунтування введення модифікованого обмеження на функцію оптимального керування технічними системами]211-220
Ловейкін В.С., Шумілов Г.В.[Динаміка спареної роботи кранових механізмів при переміщенні та опусканні вантажу]220-230
Дячук М.В., Петренко Д.И.[Моделирование антиблокировочной системы колеса]230-236
Дячук М.В.[Розробка методу автоматичного моделювання динаміки транспортних засобів]236-244
Бондаренко Л.М., Коноваленко М.В.[Методика визначення раціональних залежностей між радіусом колеса та радіусом закручення та шириною головки рейки]244-247
Бондаренко Л.М., Терещук З.В.[Влияние вращения внутреннего или наружного кольца подшипника качения на их КПД]248-250
Колісник М.П., Шевченко А.Ф., Попека Д.В[Несуча здатність тяжів із компенсаторами плавильної печі]251-258
Кадильникова Т.М., Криворучко А.М., Силина Н.А., Кадильников С.В.[Исследование динамических характеристик рабочих органов колосниковых струнных грохотов]258-266
Кадильникова Т.М., Шинковская И.Л., Заец И.П., Кадильников С.В.[Математическое моделирование функционально-аналогового состояния машин и механизмов]267-273
Миренский И.Г.[Пути повышения качества поверхности дорог]274-278
Гаврилов И.Н.[На пути в двадцатку развитых стран Европы]278-290
[Техніка кафедры СДМ ГВУЗ “ПГАСА”]291-297
[Анотації]298-306
[Редакційна колегія]2
[Вступ]3
[Специальность “Подъемно-транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование”]4

Строительство. Материаловедение. Машиностроение № 57, 2010

Строительство. Материаловедение. Машиностроение № 57, 2010

Читати далі
X

«Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование», 2010, №57
[Титул]1
[Зміст]287-289
Хмара Л.А., Пенчук В.А.[Эффективность применения многофункциональных и сменных рабочих органов строительной машины]5-12
Кириченко И.Г.[Особенности компьютерного моделирования операций функционально-технологического анализа]12-21
Ковшов Г.Н., Лукашук А.А.[Состояние и перспективы развития аппаратуры для контроля и управления процессом бурения]21-29
Пенчук В.А., Кочерга В.Ю.[Тенденции развития строительных экскаваторов с рабочим оборудованием драглайн]29-35
Голубченко О.І., Хожило М.Е.[Класифікація та пропозиції конструкцій активного робочого обладнання землерийно-транспортних машин безперервної дії]36-45
Белицкий Д.Г.[Результаты экспериментальных исследований эффективности применения гидравлического грейфера с центральным винтовым якорем]46-50
Кравець С.В., Лук’янчук О.П., Савін Р.М.[Вплив швидкості на процес глибокого різання грунтів]51-57
Кравец С.В., Романовский А.Л., Кирикович В.Д., Шварапа С.С.[Определение критической глубины резания при комбинированом поярусном резании грунтов гидрофрезой]57-61
Кравець С.В., Романовський О.Л., Лук’янчук О.П., Косяк О.В.[Визначення зусилля деформування ґрунту багатоярусними робочими органами]61-68
Пенчук В.А., Талалай В.А., Мыльников Н.В.[Экспериментальные исследования процессов разработки грунта с учетом влияния жесткости подвески бульдозерного оборудования]68-76
Хмара Л.А., Деревянчук М.І., Пікуш Ю.С., Спільник М.А.[Теоретичне аналіз заповнення глибокої передньої заслінки ковша скрепера]76-80
Хмара Л.А., Деревянчук М.І., Пікуш Ю.С., Спільник М.А.[Експериментальне дослідження процесу заповнення ковша скрепера оснащеного глибокої передньої заслінки адаптивного типу]81-86
Хмара Л.А., Дахно О.О., Спільник М.А.[Нова конструкція напівпричіпного скрепера]86-90
Хмара Л.А., Кулик І.А., Пікуш Ю.С., Боднар О.М.[Дослідження технології монтажу бордюрних каменів за допомогою маніпуляторного обладнання]90-94
Хмара Л.А., Пантелеенко В.И.[Особенности формирования уплотненных зон при погружении фундаментов-оболочек в лессовидные суглинки и твердые супеси]94-99
Мусійко В. Д., Шевченко В. П.[Обгрунтування шляхів створення універсальних роторних землерийних машин безперервної дії]99-104
Мусійко В.Д., Кузьмінець М.П.[Експериментальне дослідження силових та енергетичних характеристик двофрезерного робочого органа траншейного екскаватора]104-109
Клименко Ю.М.[Експериментальні дослідження ефективності двохступеневого розвантаження безковшових роторних робочих органів траншейних машин]109-113
Венцель Є.С., Орел О.В.[Коефіцієнт протизношувальних властивостей як критерій визначення строків служби робочих рідин гідроприводів будівельних машин]113-118
Бондаренко Л.М., Стаценко В.Д.[Про необхідне зусилля замикаючої пружини колодкових гальм]118-122
Кадильникова Т.М., Криворучко В.А.[Об особенностях применения экспериментально-аналитического метода для исследования гравитационных потоков мелкофракционных материалов]122-127
Гаврюков А.В., Третьяк А.В.[Рабочие процессы с использованием ленточных конвейеров работающих при изменяющейся длине]128-137
Ващенко К.М., Сергеєв Ю.О.[Шляхи зменшення енергоспоживання змішувачів штукатурних агрегатів і станцій]137-142
Васильєв Є.А.[Електронне регулювання закону руху робочого органу розчинонасоса для зниження пульсації тиску розчинної суміші]143-147
Дячук М.В.[Разработка метода полуавтоматического моделирования управляемости автопоездов. Часть І]148-154
Дячук М.В., Петренко Д.И.[Разработка метода полуавтоматического моделирования управляемости автопоездов. Часть II]155-161
Ковшов Г.Н., Садовникова О.В., Пономарьова О.А.[Метод визначення просторових координат об’єкту в ході технологічного процесу]161-167
Ковшов Г.Н., Живцова Л.И.[Математическая модель датчика крена на основе акселерометров для грузовых машин]167-174
Коваль О.А., Єфіменко Н.М.[Необхідність інтелектуалізації інформаційно-вимірювальної системи в дорожніх машинах]174-179
Коробко Б.О., Васильєв О.С.[Малоімпульсний вертикально-плунжерний розчинонасос із шарнірно-важільним приводом]179-186
Ловейкін В.С., Почка К.І.[Синтез кулачкового приводного механізму роликової формувальної установки з оптимальним ривковим режимом руху]186-189
Ловейкін В.С., Паламарчук Д.А.[Визначення нерівномірності руху врівноваженої шарнірно-зчленованої стрілової системи крана]190-196
Малич Н.Г.[Обоснование предпосылок развития землеройно-транспортных машин на основе рассмотрения модели рабочего процеса фронтального погрузчика]196-203
Назаров Л.В., Разарёнов Л.В., Рукавишников Ю.В.[Усовершенствование методики расчета параметров поворота малогабаритного погрузчика]203-209
Пелевін Л.Є., Аржаєв Г.О., Цепляєв А.С., Балака М.М.[Вибір і розрахунок основних параметрів динамометричних лабораторій для тягових випробувань самохідних технологічних засобів]210-215
Петрукович Д.Є., Коваль А.О., Вікторова О.В.[Обгрунтування необхідності використання нечітких вимірювань в бортових інтелектуальних інформаційно-вимірювальних системах дорожніх машин]216-221
Полярус О.В., Купко О.Д., Черняк Ю.А.[Похибки вимірювання сили світла автомобільних фар та дорожніх світлофорів]222-231
Полярус О.В., Поляков Є.О., Рєзніков О.О.[Автоматичне розпізнавання режимів навантаження автогрейдера на основі нейромережевих технологій]231-234
Рогозін І.А.[Розчинозмішувач з вертикальним шнеком та планетарними лопатками]235-243
Ужеловский А.В.[К вопросу возможности использования вращающихся трансформаторов в качестве датчиков положения бурового снаряда на забое скважины]243-248
Хмара Л.А., Талалай В.А., Гринюк В.А.[Эффективные методы повышения прочности металлоконструкций строительных и дорожных машин]249-259
Хмара Л.А., Шатов С.В.[Використання навантажувачів для розбирання завалів зруйнованих будівель]259-266
Хмара Л.А.[Нова монографія: прикладна механіка робочих процесів машин (автори: Сівко В.Й., Кузьмінець М.П. – НТУ, -К.:2009,-349 с.)]266-269
[Техніка кафедры СДМ ГВУЗ “ПГАСА”]270-276
[Анотації]277-286
[Редакційна колегія]2
[Вступ]3
[Специальность “Подъемно-транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование”]4

?>
вверх