Підручники та навчальні посібники

Избранные методы строительной механики в расчетах пространственных конструкций: [Учебное пособие] / Мущанов В.Ф., Кулябко В.В., Левин В.М. и др.

Избранные методы строительной механики в расчетах пространственных конструкций: [Учебное пособие] / Мущанов В.Ф., Кулябко В.В., Левин В.М. и др.

Читати далі
X

Избранные методы строительной механики в расчетах пространственных конструкций: [Учебное пособие] / Мущанов В.Ф., Кулябко В.В., Левин В.М. и др. – Макеевка: РИО ОМС ДонНАСА, 2006. – 292 с.

У книзі розглянуті основні аналітичні і чисельні методи будівельної механіки, найбільш часто використовувані в розрахунках напружено-деформованого стану просторових будівельних конструкцій. Поряд з розглядом загальноприйнятих підходів до дослідження роботи просторових конструкцій в посібнику також наведені відомості з теорії точкового числення, які можуть бути використані при формуванні поверхні просторових конструкцій зі складною геометрією, основи кінематичного аналізу складних просторових систем, облік дисипативних властивостей систем, обумовлених наявністю в складно-складовою конструкції напівтвердих вузлів, пружних опор або пружної основи, а також попередньо напружених елементів у вигляді вант, канатів, кабелів, підвісок при виконанні динамічних розрахунків.

Динамические расчеты строительных конструкций. Часть 2: [Конспект лекций] / Кулябко В.В.

Динамические расчеты строительных конструкций. Часть 2: [Конспект лекций] / Кулябко В.В.

Читати далі
X

Динамические расчеты строительных конструкций. Часть 2: [Конспект лекций] / Кулябко В.В. – Макеевка: ДонНАСА, 2005. – 174 с.

Даний конспект розділений на 2 частини і є навчальним посібником з спецкурсів для магістрів будівельних спеціальностей, пов’язаних з вивченням статичних і динамічних процесів, що відбуваються в конструкціях будівель, споруд, машин і механізмів – при дії на них різних динамічних навантажень.

Він також буде корисним для аспірантів, інженерів і вчених – при проведенні розрахунків і аналізі процесів виготовлення конструкцій, їх транспортування, монтажу та експлуатації, а також при діагностиці технічного стану і паспортизації різних споруд.

Друга частина присвячена розгляду питань розрахунків будівель і споруд на різні динамічні навантаження та впливи: на імпульсні навантаження і на сейсмічні навантаження. Також розглянуті питання гасіння коливань будівель і споруд (різними методами).

Динамические расчеты строительных конструкций. Часть 1: [Конспект лекций] / Кулябко В.В.

Динамические расчеты строительных конструкций. Часть 1: [Конспект лекций] / Кулябко В.В.

Читати далі
X

Динамические расчеты строительных конструкций. Часть 1: [Конспект лекций] / Кулябко В.В. – Макеевка: ДонНАСА, 2005. – 108 с.

Даний конспект розділений на 2 частини і є навчальним посібником з спецкурсів для магістрів будівельних спеціальностей, пов’язаних з вивченням статичних і динамічних процесів, що відбуваються в конструкціях будівель, споруд, машин і механізмів – при дії на них різних динамічних навантажень.

Він також буде корисним для аспірантів, інженерів і вчених – при проведенні розрахунків і аналізі процесів виготовлення конструкцій, їх транспортування, монтажу та експлуатації, а також при діагностиці технічного стану і паспортизації різних споруд.

Перша частина присвячена загальних питань динаміки споруд, питань складання і тестування динамічних моделей будівель і споруд, машин і механізмів, середовищ і процесів.

Динамика конструкций, зданий и сооружений. Часть 1. Статикодинамические модели для анализа свободных колебаний и взаимодействия сооружений с основаниями и подвижными нагрузками: [Учебное пособие] / Кулябко В.В.

Динамика конструкций, зданий и сооружений. Часть 1. Статикодинамические модели для анализа свободных колебаний и взаимодействия сооружений с основаниями и подвижными нагрузками: [Учебное пособие] / Кулябко В.В.

Читати далі
X

Динамика конструкций, зданий и сооружений. Часть 1. Статикодинамические модели для анализа свободных колебаний и взаимодействия сооружений с основаниями и подвижными нагрузками: [Учебное пособие] / Кулябко В.В. – Запорожье: ЗГИА, 2005. – 232 с.

Навчальний посібник призначений для студентів та магістрантів спеціальностей 7.092101 і 8.092101 «Промислове та цивільне будівництво», а також 7.092103 і 8.092103 «Міське будівництво і господарство», які вивчають дисципліни «Динаміка споруд», «Комп’ютерні технології визначення напружено-деформованого стану конструкцій і динаміка споруд», «Комп’ютерні технології розрахунку і динамічні дії на міські будівлі і споруди». Навчальний посібник містить теоретичні матеріали, опис методик проектування, конструювання та діагностики, практичні рекомендації щодо складання динамічних моделей різних типів споруд, приклади їх практичної реалізації, а також список рекомендованої літератури.

Введение в виброэкологию: [Монография] / Казакевич М.И., Кулябко В.В.

Введение в виброэкологию: [Монография] / Казакевич М.И., Кулябко В.В.

Читати далі
X

Введение в виброэкологию: [Монография] / Казакевич М.И., Кулябко В.В. – Днепропетровск: ПГАСА, 1996. – 200 с.

В монографії розглянуті проблеми, що утворюють особливий розділ екології – віброекологію, причому стосовно, в основному, до будівель і споруд. Визначаються причини виникнення вібрації і описується її шкідливий вплив на організм людини, особливо при низьких частотах. Даються основи динамічних розрахунків, фізіологічної та психологічної оцінки допустимих рівнів вібрації за Міжнародними стандартами ISO. Пропонуються методики проведення натурних випробувань, діагностики, моніторингу та віброекологічної експертизи проектованих або експлуатованих будівель і споруд, а також способи зниження вібрації.

Призначена для широкого кола читачів і фахівців в області екології, будівництва та медицини.

Методичні вказівки

Збірники наукових праць

?>
вверх