Підручники та навчальні посібники

Методичні вказівки

Методичні вказівки з дисципліни «Металеві конструкції» до виконання курсової роботи «Металеві конструкції робочої площадки»

Методичні вказівки з дисципліни «Металеві конструкції» до виконання курсової роботи «Металеві конструкції робочої площадки»

Читати далі
X

Методичні вказівки з дисципліни «Металеві конструкції» до виконання курсової роботи «Металеві конструкції робочої площадки» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. Частина 2 / Укладачі: Ковтун-Горбачова Т.А., Івченко Ю.В., Журба І.П.  – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 34 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів третього та четвертого курсів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Методичні вказівки укладені з метою всебічного вивчення основних розділів курсу «Металеві конструкції робочої площадки» і є допоміжним матеріалом для орієнтації в нормативних документах для розрахунку і проектування сталевих конструкцій.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Металеві конструкції. Розрахунок та проектування сталевого каркасу промислової будівлі»

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Металеві конструкції. Розрахунок та проектування сталевого каркасу промислової будівлі»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Металеві конструкції. Розрахунок та проектування сталевого каркасу промислової будівлі» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання  / Укладачі: Єгоров Є.А., Ковтун-Горбачова Т.А., Івченко Ю.В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 31 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів третього та четвертого курсів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Методичні вказівки укладені з метою всебічного вивчення основних розділів курсу «Розрахунок та проектування сталевого каркасу промислової будівлі» і є допоміжним матеріалом для орієнтації в нормативних документах для розрахунку і проектування сталевих конструкцій.

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Будівельні конструкції (МК)»

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Будівельні конструкції (МК)»

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Будівельні конструкції (МК)» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. Частина 2 / Укладачі: Єгоров Є.А., Ковтун-Горбачова Т.А., Івченко Ю.В., Коцюба Т.В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 36 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів третього та четвертого курсів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Методичні вказівки укладені з метою всебічного вивчення основних розділів курсу «Будівельні конструкції (МК)» і є допоміжним матеріалом для орієнтації в нормативних документах для розрахунку і проектування сталевих конструкцій.

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Будівельні конструкції (МК)»

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Будівельні конструкції (МК)»

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Будівельні конструкції (МК)» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. Частина 1 / Укладачі: Єгоров Є.А., Ковтун-Горбачова Т.А., Івченко Ю.В., Марченко В.А., Коцюба Т.В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 48 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів третього та четвертого курсів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Методичні вказівки укладені з метою всебічного вивчення основних розділів курсу «Будівельні конструкції (МК)» і є допоміжним матеріалом для орієнтації в нормативних документах для розрахунку і проектування сталевих конструкцій.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Металеві конструкції. Спецкурс» в програмному комплексі SCAD

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Металеві конструкції. Спецкурс» в програмному комплексі SCAD

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Металеві конструкції. Спецкурс» в програмному комплексі SCAD (Частина 2. Зварні з’єднання) для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Марченко В.А., Єгоров Є.А., Івченко Ю.В., Давидов І.І., Ярошенко Д.С., Ковтун-Горбачова Т.А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 25 с.

Методичні вказівки будуть доцільними при розв’язанні задач з розділу «Зварні з’єднання металевих конструкцій» курсу «Металеві конструкції», а також при виконанні курсових і дипломних проектів.

Наведено приклади ручного розрахунку зварних з’єднань за методикою ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції» і машинного розрахунку в програмному комплексі SCAD (використовується програма-сателіт Кристал і програма SCAD).

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Металеві конструкції. Спецкурс» в програмному комплексі SCAD

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Металеві конструкції. Спецкурс» в програмному комплексі SCAD

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Металеві конструкції. Спецкурс» в програмному комплексі SCAD (Частина 1. Болтові з’єднання) для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Ярошенко Д.С., Єгоров Є.А., Давидов І.І., Марченко В.А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 33 с.

Методичні вказівки будуть доцільними при розв’язанні задач з розділу «Болтові з’єднання металевих конструкцій» курсу «Металеві конструкції», а також при виконанні курсових і дипломних проектів.

Наведено приклади ручного розрахунку болтових з’єднань за методикою ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції» і машинного розрахунку в програмному комплексі SCAD (використовується програма-сателіт Кристал і програма SCAD).

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Технічна діагностика та підсилення металевих конструкцій»

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Технічна діагностика та підсилення металевих конструкцій»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Технічна діагностика та підсилення металевих конструкцій» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Давидов І.І., Чабан В.П. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 22 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів третього та четвертого курсів напряму підготовки 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Методичні вказівки розроблені для використання студентами при розв’язанні практичних задач та при підготовці до виконання дипломних проектів.

Збірники наукових праць

?>
вверх