Підручники та навчальні посібники

Методичні вказівки

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Хімія»

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Хімія»

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Хімія» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» денної та заочної форм навчання» / Укладачі: Голубченко Т. М., Вдовкіна Г. Г., Аміруллоєва Н. В. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – 22 с.

У методичних вказівках наведені рекомендації та завдання студентам денної форми навчання щодо виконання самостійної роботи з хімії.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Хімія з основами біогеохімії»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Хімія з основами біогеохімії»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Хімія з основами біогеохімії» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання / Укладачі:  Голубченко Т. М., Аміруллоєва Н. В.– Дніпро: ПДАБА, 2021. –  11  с.

У методичних вказівках наведені рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Хімія з основами бігеохімії» студентами денної та заочної форм навчання.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Хімія з основами біогеохімії»

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Хімія з основами біогеохімії»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Хімія з основами біогеохімії» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 101 «Екологія» заочної форми навчання / Укладачі: Голубченко Т. М., Вдовкіна Г. Г., Аміруллоєва Н. В. – Дніпро: ПДАБА, 2019. – 32 с.

У методичних вказівках наведені завдання та  рекомендації студентам заочної форми навчання ступеня бакалавра спеціальності 101 «Екологія» щодо виконання контрольної роботи з курсу «Хімія з основами біогеохімії»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Хімія»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Хімія»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Хімія» для студентів ступеня бакалавра всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укладачі: Нейковський С. І., Вдовкіна Г. Г., Голубченко Т. М. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – 25 с.

 

У методичних вказівках наведені рекомендації до виконання студентами денної та заочної форм навчання лабораторних робіт з хімії.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізична хімія»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізична хімія»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізична хімія» для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / Укладачі: Голубченко Т. М., Аміруллоєва Н. В., Нейковский С. І. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2017. –  23 с.

Методичні вказівки містять поради та рекомендації студентам усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання щодо виконання лабораторних робіт з курсу «Фізична хімія»

Методичні вказівки  до самостійної роботи з курсу “Фізичної та колоїдної хімії”

Методичні вказівки  до самостійної роботи з курсу “Фізичної та колоїдної хімії”

Читати далі
X

Методичні вказівки  до самостійної роботи з курсу “Фізичної та колоїдної хімії” для  студентів напрямів підготовки   6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» та 6.060101 «Будівництво» денної, заочної  та  дистанційної форм навчання / Укладачі: Нейковський С. І., Голубченко Т. М., Аміруллоєва Н. В., Коваль І. Л. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – 34 с.

 

У методичних вказівках для студентів денної, заочної  та  дистанційної форм навчання наведені рекомендації, завдання та приклади розв’язання задач з темами до самостійної роботи з курсу «Фізична та колоїдна хімія»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізична та колоїдна хімія»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізична та колоїдна хімія»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізична та колоїдна хімія» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 101 «Екологія» і 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Аміруллоєва Н. В., Голубченко Т. М., Нейковский С. І. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. –  25с.

Методичні вказівки містять поради та рекомендації студентам спеціальностей 101 «Екологія» і 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання щодо виконання лабораторних робіт з курсу «Фізична і колоїдна хімія»

Методичні вказівки  до самостійної роботи з курсу «Фізична та колоїдна хімія»

Методичні вказівки  до самостійної роботи з курсу «Фізична та колоїдна хімія»

Читати далі
X

Методичні вказівки  до самостійної роботи з курсу «Фізична та колоїдна хімія» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» і 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Нейковський С. І., Голубченко Т. М., Аміруллоєва Н. В., Грищенко Г. О., Коваль І. Л. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – 33 с.

У методичних вказівках для студентів ступеня бакалавра cпеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» і 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання наведені рекомендації, завдання та приклади розв’язання задач з темами до самостійної роботи з курсу «Фізична та колоїдна хімія»

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу «Хімія» за темою  «Окисно-відновні процеси»

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу «Хімія» за темою  «Окисно-відновні процеси»

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу «Хімія» за темою  «Окисно-відновні процеси» для студентів усіх напрямів підготовки денної, заочної та дистанційної форм навчання / Укладачі: Нейковський С. І., Аміруллоєва Н. В., Коваль І. Л., – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2015. –  41 с.

Методичні вказівки дають можливість студентам засвоїти такі поняття, як ступінь окиснення елементів, окисник, відновник, процеси окиснення, відновлення та набути практичні навички щодо використання методів електронного та іонно-електронного балансів, визначення коефіцієнтів в рівняннях окисно-відновних реакцій.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Корозія і захист матеріалів»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Корозія і захист матеріалів»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Корозія і захист матеріалів» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 132 «Матеріалознавство» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Аміруллоєва Н. В., Голубченко Т. М., Вдовкіна Г. Г. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 11 с.

Методичні вказівки містять поради та рекомендації студентам спеціальності 132 «Матеріалознавство» денної та заочної форм навчання щодо виконання лабораторних робіт із курсу «Корозія і захист матеріалів»

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу “Органічна хімія” за темою “Вуглеводні”

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу “Органічна хімія” за темою “Вуглеводні”

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу “Органічна хімія” за темою “Вуглеводні” для студентів напряму підготовки 6.060101 “Будівництво ” денної, заочної та дистанційної  форм  навчання / Укладачі: Вдовкіна Г. Г., Голубченко Т. М., Аміруллоєва Н. В.– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – 36 с.

У методичних вказівках наведені рекомендації та завдання  студентам денної форми навчання щодо виконання роботи з хімії.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Аналітична хімія і санітарно-хімічний аналіз» (Частина 2. «Кількісний аналіз»)

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Аналітична хімія і санітарно-хімічний аналіз» (Частина 2. «Кількісний аналіз»)

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Аналітична хімія і санітарно-хімічний аналіз» (Частина 2. «Кількісний аналіз») для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Аміруллоєва Н. В., Голубченко Т. М. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 21 с.

Методичні вказівки містять поради та рекомендації студентам напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання щодо виконання лабораторних робіт в частині «Кількісний аналіз» з курсу «Аналітична хімія та санітарно-хімічний аналіз»

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Вища математика» (розділ  «Лінійна алгебра». «Векторна алгебра». «Аналітична геометрія»), 2019

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Вища математика» (розділ «Лінійна алгебра». «Векторна алгебра». «Аналітична геометрія»), 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Вища математика» (розділ  «Лінійна алгебра». «Векторна алгебра». «Аналітична геометрія») для студентів ступеня бакалавра всіх спеціальностей денної форми навчання / Укладачі:  Тичинін В. А., Долгова І. М., Задорожня Т. Є. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 35 с.

Методичні вказівки призначені на допомогу студентові під час опанування засобами розв’язання практичних задач з розділів «Лінійна алгебра», «Векторна алгебра», «Аналітична геометрія», які складають основний зміст першого модулю з вищої математики практично на всіх напрямах підготовки студентів денної та заочної форм навчання.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Вища математика», 2019

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Вища математика», 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Вища математика» (розділ «Застосування визначеного інтеграла») для студентів ступеня бакалавра  всіх спеціальностей денної форми навчання  / Укладачі: Тичинін В. А., Долгова І. М., Овчинникова Н. П. –  Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 15 с.

У даних методичних вказівках для студентів ступеня бакалавра  усіх спеціальностей денної форми навчання наведено основні теоретичні положення визначеного інтегралу та розглянуті їх геометричні застосування.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Вища математика» (розділ «Функції кількох змінних»), 2019

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Вища математика» (розділ «Функції кількох змінних»), 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Вища математика» (розділ «Функції кількох змінних») для студентів ступеня бакалавра  всіх спеціальностей денної форми навчання  / Укладачі: Тичинін В. А., Долгова І. М., Овчинникова Н. П. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 25с.

В даних методичних вказівках для студентів першого курсу усіх спеціальностей денної форми навчання  наведено основні теоретичні положення з аналізу функцій кількох змінних та їх застосування до розв’язання практичних завдань.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №3 з дисципліни «Вища математика», 2019

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №3 з дисципліни «Вища математика», 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №3 з дисципліни «Вища математика» для іноземних студентів ступеня бакалавра спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 133 «Галузеве машинобудування» та 274 «Автомобільний транспорт» заочної форми навчання. Методические указания к выполнению контрольной работы №3 по дисциплине «Высшая математика» для иностранных студентов степени бакалавра специальностей 151 «Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии», 133 «Отраслевое машиностроение» и 274 «Автомобильный транспорт» заочной формы обучения / Укладачі: Піскунов В. І., Чумак Л. О., Осипчук М. М. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 24 с.

У даних методичних вказівках наведено методику розв’язування задач за темами “Диференціальні рівняння”, “Числові ряди”, “Функціональні ряди”, а також необхідний для цього теоретичний матеріал.

Методичні вказівки з дисципліни «Вища математика» (розділ «Числові ряди»), 2018

Методичні вказівки з дисципліни «Вища математика» (розділ «Числові ряди»), 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки з дисципліни «Вища математика» (розділ «Числові ряди») для студентів ступеня бакалавра галузі знань 071, 072, 073, 076 «Управління та адміністрування» заочної  форми навчання / Укладачі : Левкович О. О., Хорсева Л. Ю. – Дніпро: ПДАБА, 2018.− 10 с.

Методичні вказівки призначені  для студентів економічного факультету заочної форми навчання, що вивчають вищу математику: теоретичні відомості та  ряд докладних розробок типових прикладів. Розроблені на підставі лекцій та практичних занять, що викладаються на заочному факультеті.

Збірники наукових праць

?>
вверх