Підручники та навчальні посібники

Методичні вказівки

Застосування мікропроцесорної техніки для автоматизації систем електроприводу та технічного діагностування АСК ТП, 2020

Застосування мікропроцесорної техніки для автоматизації систем електроприводу та технічного діагностування АСК ТП, 2020

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Застосування мікропроцесорної техніки для автоматизації систем електроприводу та технічного діагностування АСК ТП» для студентів ступеня магістра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної форми навчання / Укладачі: Чумак Л. І., Бровченко К. А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 39 с.

Методичні вказівки призначені для організації практичних занять та закріплення на практиці теоретичних положень, отриманих студентами на лекціях. Освоїти методику оцінювання та розрахунку основних показників надійності на етапі проектування, автоматизації та експлуатації електрообладнання електроприводу та технічного діагностування АСК ТП з використанням програмного забезпечення.

Ознайомлення з методикою експериментального дослідження застосування мікропроцесорної техніки для автоматизації систем електроприводу та технічного діагностування АСК ТП з можливостями імітаційного моделювання та діагностування автоматизованих систем управління технологічними процесами з допомогою програмного пакету LabView та навиками роботи з ним.

Автоматизація і алгоритмізація технологічних процесів і виробництв, 2019

Автоматизація і алгоритмізація технологічних процесів і виробництв, 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Автоматизація і алгоритмізація технологічних процесів і виробництв» для студентів ступеня магістра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної  форми навчання / Укладачі: Чумак Л. І. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019 – 23 с.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам денної  форми навчання при виконанні курсової роботи з дисципліни «Автоматизація і алгоритмізація технологічних процесів і виробництв» з використанням компютерної техніки.

 

Проектування, монтаж та експлуатація систем автоматики, 2019

Проектування, монтаж та експлуатація систем автоматики, 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки з дисципліни «Проектування, монтаж та експлуатація систем автоматики ” для студентів 5 курсу спец. 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»  /Укладачі: Ужеловський А. В., Бровченко К. А. – Дніпро: ПДАБА, 2019 р. – 32 с.

Методичні вказівки призначені для організації самостійного вивчення студентами дисципліни “«Проектування, монтаж та експлуатація систем автоматики” для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Укладачі: к.т.н., доц. Ужеловський А. В.  кафедри автоматизації та коп’ютерно-інтегрованих технологій ПДАБА, Бровченко К.А., ас. кафедри автоматизації та коп’ютерно-інтегрованих технологій ПДАБА

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для студентів ступеня магістра, 2019

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для студентів ступеня магістра, 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для студентів ступеня магістра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Ткачов В. С., Ужеловський В. О., Чумак Л. І., Ужеловський А. В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019 – 25  с.

У методичних вказівках вкладені загальні положення, напрями і тематика  кваліфікаційних робіт магістрів, вимоги до змісту і структури роботи; приведені   рекомендації до застосування сучасних інформаційних технологій під час   підготовки наукової роботи.

Автоматизоване проектування засобів і систем управління, 2019

Автоматизоване проектування засобів і систем управління, 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки з дисципліни «Автоматизоване проектування засобів і систем управління»  151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної  форми навчання/Укладачі:, Ткачов В. С., Ужеловський А.В.  – Дніпро: ПДАБА, 2019 р. – 20 с.

Методичні вказівки призначені для організації практичних робіт з дисципліни «Автоматизоване проектування засобів і систем управління»  для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»  денної  форми навчання.

У методичних вказівках розглядаються практичні питання, які пов’язані з автоматизацією виробничих процесів, зводяться до розробки систем управління машинами, агрегатами, верстатами, поточними лініями. У дисципліні  викладаються   загальні відомості про системний підхід до вивчення і проектування складних систем, основні принципи системотехніки, системний підхід в якості базового принципу в теорії пізнання, життєвий цикл автоматизованої системи наукових досліджень (АСНД), функції автоматизовані системи наукових досліджень (АСНД), кібернетична модель наукового експерименту Н. Вінера., критерії оцінки похибок вимірювання, організація робіт по створення і експлуатації АСНД, стадії побудови АСНД, зміст етапів проектування АСНД, загальна оцінка ефективності проектних рішень і приватні характеристики АСНД, розповсюдження похибок при розрахунках,інженерна методика системотехнічного проектування вимірювальних систем, імітаційне моделювання технічних систем

Комп’ютерні технології, проектування та дослідження систем автоматичного управління технологічними процесами та виробництвом, 2018

Комп’ютерні технології, проектування та дослідження систем автоматичного управління технологічними процесами та виробництвом, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Комп’ютерні технології, проектування та дослідження систем автоматичного управління технологічними процесами та виробництвом» для студентів ступеня магістра спеціальності 151 «Автоматизація  та комп’ ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. Ч.1 Укладачі.: Ужеловський В. О., Ужеловський А. В.,  Бабенко А., Кравцов О., Лисенко В. – Дніпро: ПДАБА, 2018 – 32с.

Методичні вказівки підготовлені для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання при виконанні практичних занять з дисципліни «Комп’ютерні технології, проектування та дослідження систем автоматичного управління технологічними процесами та виробництвом» для студентів спеціальності 151 «Автоматизація  та комп’ютерно-інтегровані технології» і можуть бути використані при кур-совому, дипломному проектуванні та комплексному вирішуванні завдань дослідницького характеру. У методичних вказівках викладаються методи розрахунку та моделювання САР з використанням обчислювальної техніки.

Автоматизація технологічних процесів виробництва будівельних матеріалів та виробів, 2018

Автоматизація технологічних процесів виробництва будівельних матеріалів та виробів, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів виробництва будівельних матеріалів та виробів» для студентів ступеня магістра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної форми навчання / Укладачі: Чумак Л. І., Грубов В. В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018 – 46 с.

У методичних вказівках викладені загальні положення, зміст, вимоги та рекомендації до виконання курсового роботи; приведені рекомендації до розробки пристроїв керування розрахунків і вибору елементів засобів, джерела стабілізованого живлення, друкованих плат, надійності елементів систем.

Комп’ютерні технології, проектування та дослідження систем автоматичного управління технологічними процесами та виробництвом, 2017

Комп’ютерні технології, проектування та дослідження систем автоматичного управління технологічними процесами та виробництвом, 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни: «Комп’ютерні технології, проектування та дослідження систем автоматичного управління технологічними процесами та виробництвом» для студентів спеціальності 151 «Автоматизація  та комп’ ютерно-інтегровані технології» (частина 2). Укладачі.: Ужеловський В. О., Ужеловський А. В.,  Бабенко А., Кравцов О., Лисенко В., Черненко В. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017 р. – с.

 

Методичні вказівки призначені для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання при виконанні практичних занять з дисципліни: «Комп’ютерні технології, проектування та дослідження систем автоматичного управління технологічними процесами та виробництвом»  для студентів спеціальності 151 «Автоматизація  та комп’ютерно-інтегровані технології» і можуть бути використані при курсовому та дипломному проектуванні.

У методичних вказівках викладаються методи розрахунку та моделювання САР з використанням обчислювальної техніки.

Збірники наукових праць

?>
вверх