Марченко Віталій Анатолійович

кандидат технічних наук, доцент кафедри металевих, дерев'яних і пластмасових конструкцій

Премія Президента України
для молодих вчених за колективну роботу«Нелінійне деформування і випучування поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок з істотно вираженим неоднорідним напружено-деформованим станом»,
2016 р.

Щербак Святослав Андрійович

Випускник будівельнотехнологічного факультету (1978)
Доктор технічних наук, професор. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Автор близько 100 наукових робіт, у  тому числі трьох монографій і навчального посібника, двох державних стандартів України. Підготував двох кандидатів технічних наук. Крім того, є почесним професором ПДАБА, академічним радником МІА, членом-кореспондентом АБУ та лауреатом премії Всесоюзної ради науково-технічних товариств (1984), премії АБУ ім. акад. В. С. Буднікова (2000) тощо.

вверх