Наукові спрямування

відсутні

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Старший викладач

Задорожня
Тетяна
Євгенівна

Дисципліни

Вища математика

Теорія ймовірностей та математична статистика.

Основи системного аналізу

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 305 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-53, вн. 4-53

E-mail

zadorozhnia.tetyana@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Методична робота по викладанню математики.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1995 р. закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "Математика". З 1996 року працюю на посаді асистента кафедри вищої математики ПДАБА.

Публікації

1. Методичні вказівки до проведення практичних занять та поточного модульного контролю для студентів спеціальностей 6.050100, 6.050200 (Фін, ЕП, ОіА, МЕ, МЕН). Частина 1/ Укладачі: Долгова І.М., Романенко Т.Є., Фоменко З.Ю. – Дніпропетровськ, ПДАБА, 2008.- 26 с.

2. Методичні вказівки до проведення практичних занять та поточного модульного контролю для студентів спеціальностей 6.050100, 6.050200 (Фін, ЕП, ОіА, МЕ, МЕН). Частина 2/ Укладачі: Долгова І.М., Журакова В.К., Романенко Т.Є., Фоменко З.Ю. – Дніпропетровськ, ПДАБА, 2008.- 62 с.

 

3. Долгова І.М., Задорожняя Т.Є. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Вища математика» (розділи «Лінійна алгебра. Векторна алгебра. Аналітична геометрія») для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2014, – 15 с.

 

4. Піскунов В.І., Чумак Л.О., Паламарчук Л.В., Задорожня Т.Є. Методичні вказівки до виконання контроль-ної роботи №4 з дис-ципліни «Вища мате-матика» для студентів напрямів підготовки 6.050503 «Машинобу-дування» та 6.070106 «Автомобільний тран-спорт» заочної форми навчання. – Дн-к: ПДАБА, 2015. – 22с.

 

5. Чумак Л.О., Задорожня Т.Є. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Вища математика» (розділ «Теорія ймовірностей. Задачі») для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» денної та заочної форм навчання. Дніпро : ДВНЗ ПДАБА,  2016. − 35 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх