Наукові спрямування

Математичне моделювання в системах теплогазопостачання; Сучасні ресурсозберігаючі технології в системах цивільної інженерії; Модернізація, реконструкція систем теплогазопостачання.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моваpre-intermediate

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Шаптала
Дар’я
Євгеніївна

Дисципліни

Сучасні ресурсозберігаючі технології систем цивільної інженерії

Технологічні основи очищення газових викидів

Модернізація, реконструкція та ремонт систем ТГПВ

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В207 (другий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-49, міськ: (056) 756-33-49

E-mail

tigas@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.03 – вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харків, 2013.
Участь у наукових конференціях в галузі будівництва та архітектури:
- XXI міжнародній науково-технічній конференції «Стародубовские чтения» (м. Дніпропетровськ, 2011 р.);
- ІІ міжнародній науково-технічній конференції «Безопасность жизнедеятельности в ХХІ веке», (м. Дніпропетровськ, 2011 р.)
- Міжнародній конференції «Системний аналіз та інформаційні технології − SAIT-2011» (м. Київ, 2011 р.),
- І міжнародній науково-технічній конференції «Обчислювальний інтелект» (м. Черкаси, 2011 р.),
- ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації та трансфер технологій: від ідеї до прибутку» (м . Дніпропетровськ, 2011 р.),
- Міжнародній науково-практичній конференції «Perspektywy rozwoju nauki» (м. Гданськ, Польща, 2012 р.),
- Науково-практичній конференції «Наукові підсумки 2012 р.» (м. Харків, 2012 р.).
Є два патенти на корисну модель.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2006 р. з відзнакою закінчила Дніпропетровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Теплогазопостачання та вентиляція», отримала диплом магістра будівництва. Працювала асистентом кафедри (з 2006 р.), доцентом (з 2014 р.) кафедри теплотехніки та газопостачання ПДАБА, зараз – доцент кафедри системного аналізу і моделювання у теплогазопостачанні ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. Шаптала Д. Є. Математичне моделювання трубчастого нагрівача з розподіленою організованою подачею припливного повітря. Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научных трудов. Дн-ск., ПГАСА, 2013. -280с. Вып.70 –С. 245-250.

2. Шаптала М. В. Разработка математической модели процессов тепломассообмена открытого плавательного бассейна / М. В. Шаптала, Д. Е. Шаптала // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2014. – № 6. – С. 113–118.

3. Пшінько О. М. Методика визначення обсягів споживання електричної енергії та теплоти науковими підрозділами університету / О. М. Пшінько, В. Г. Кузнецов, М. В. Шаптала, Д. Є. Шаптала // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2015. – № 1. – С. 15-22.

4. Барсук Р. В. Системний аналіз у теплопостачанні з трубчастими газовими нагрівачами : навчальний посібник / Р. В. Барсук, Т. В. Данилова, В. В. Данішевський, В. Ф. Іродов, В. В. Ткачова, Д. Є. Шаптала, Г. Я. Чорноморець. – Дніпро : ДВНЗ «ПДАБА», 2017. – 92 с. : ілюстр. ISBN 978-966-323-166-2.

5. Осетянская Д. Е. Повышение безопасности использования комбинированных обогревателей для систем отопления и вентиляции // Д. Е. Осетянская, В. Ф. Иродов // Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научных трудов. Вып. 62. Дн-ск., ГВУЗ ПГАСА, 2011. – 444 с. (в обл.) . – С. 267 – 271.

6. Иродов В. Ф. Повышение эффективности трубчатых газовых нагревателей для лучистого отопления / В. Ф. Иродов, Д. Е. Осетянская // Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научных трудов. Вып. 59, – Дн-ск., ГВУЗ «ПГАСА», 2011. – 184 с. (в обл.) . – С. 77 – 82.

7. Иродов В. Ф. Моделирование трубчатого газового нагревателя повышенного лучеиспускания / В. Ф. Иродов, Д. Е. Осетянская // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д., 2012. – № 6 (171). – С. 10 – 14.

8. Иродов В. Ф. Расчет работы трубчатого газового нагревателя повышенного лучеиспускания с концентрированным потоком излучения / В. Ф. Иродов, Д. Е. Осетянская // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д., 2012. – № 7 – 8 (172 – 173). – С. 44 – 49.

9. Иродов В. Ф. Моделирование трубчатого нагревателя повышенного лучеиспускания как гидравлической цепи с переменными и регулируемыми параметрами / В. Ф. Иродов, Д. Е. Осетянская // Системный анализ и информационные технологии: материалы Международной научно-технической конференции SAIT 2011, К., 23 – 28 мая 2011 г. / УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ». – К.: УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ», 2011. 548 с. – С. 254.

10. Осетянская Д. Е. О расчете трубчатых газовых лучистых нагревателей с устройством подогрева приточного воздуха // Д. Е. Осетянская, В. Ф. Иродов // Інновації та трансфер технологій: від ідеї до прибутку: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 240с. – С. 27 – 28.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх