Наукові спрямування

Систематичне дослідження і застосування окремого точного розв’язку системи гідродинамічних рівнянь Ейлера для сферичних вихроутворень до проблеми утворення, будови та руху планетних систем зірок, зокрема Сонячної системи.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доцент

Осипчук
Микола
Миколайович

Дисципліни

Вища математика

Теорія ймовірностей та математична статистика.

Основи системного аналізу

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 305 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-53, вн. 4-53

E-mail

osypchuk.mykola@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

З 2008 року по 2011 рік навчався в аспіранурі ДНУ ім. О.Гончара за спеціальністю “математичне моделювання та обчислювальні методи”. Неодноразово приймав участь у міжнародних науково-практичних конференціях: «ЛЮДИНА І КОСМОС», «MFL, метод функций Ляпунова и его приложения», «Астрономия в эпоху информационного взрыва: результаты и проблемы», «Українська конференція з космічних досліджень» та ін. У 2018 р. захистив кандидатську дисертацію й отримав ступінь кандидата фізико-математичних наук.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2003 році вступив до Дніпропетровського Національного університету ім. О.Гончара на механіко-математичний факультет за спеціальністю “математика та основи інформатики”. З 2008-2011 р.р. – аспірант ДНУ ім. О.Гончара. З січня 2012 року до теперішнього часу працюю працює асистентом на кафедрі вищої математики ПДАБА.

Публікації

1. Перехрест В. І. Про структури планетарних вихорів і закономірності їх обертання / В. І. Перехрест, М. М. Осипчук // Вісник ДНУ. Серія : Механіка. – Д. : Вид-во ДНУ. – 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 110-118.

2. Осипчук М. М. Резонанси в динамічній системі на торах планетарного вихору / М. М. Осипчук, В. І. Перехрест // Вісник ДНУ. Серія : Моделювання. – Д. : Вид-во ДНУ. – 2010. – Т18, №8, Вип. 2. – С. 64-72. DOI:http://dx.doi.org/10.15421/14101808

3. Перехрест В. І. Про закон ізохронності обертання у планетарних вихорах і планетарних системах. / В. І. Перехрест, М. М. Осипчук // Вісник ДНУ. Серія : Механіка. – Д. : Вид-во ДНУ. – 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 33-43.

4. Перехрест В. І. Про об’єми, маси та кінетичні моменти структур планетарного вихору / В. І. Перехрест, М. М. Осипчук // Вісник ДНУ. Серія : Механіка. – Д. : Вид-во ДНУ. – 2012. – Вип. 16, т. – С. 154-162. ISSN 9125–0912

5. Перехрест В. І. Обернена задача планетних відстаней / В. І. Перехрест, М. М. Осипчук // Вісник ДНУ. Серія : Моделювання. – Д. : Вид-во ДНУ. – 2012. – №8, Вип. 4, т. 20. – С. 116-128. DOI:http://dx.doi.org/10.15421/14122008

6. Перехрест В. І. Про стійкість і резонанси рухів у торових кільцях планетарного вихору / В. І. Перехрест, М. М. Осипчук, Л. В. Ключинська // Вісник ДНУ. Серія : Моделювання. – Д. : Вид-во ДНУ. – 2013. – №8, Вип. 5. – С. 84-97. DOI:http://dx.doi.org/10.15421/14132108

7. Осипчук М. М. Регулярний та сингулярний планетарні вихори: порівняння структур і характеристик / М. М. Осипчук, В. І. Перехрест // Вісник ДНУ. Серія : Моделювання. – Д. : Вид-во ДНУ. – 2014. – №8, Вип. 8, т. 22. – С. 111-120. DOI:http://dx.doi.org/10.15421/14142208

8. Перехрест В. І. Поля тиску та градієнтів тиску в планетарних вихорах / В. І. Перехрест, М. М. Осипчук // Вісник ДНУ. Серія : Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – Д. : Вид-во ДНУ. – 2014. – Вип. 23. – С. 180-196. ISSN 2079–1836

9. Осипчук М.М. Геометрія та структури планетарних вихорів загального типу / М. М. Осипчук, В. І. Перехрест // Вісник ДНУ. Серія : Моделювання. – Д. : Вид-во ДНУ. – 2016. – №8, Вип. 8, т. 23. – С. 65-71. DOI:http://dx.doi.org/10.15421/14162408

10. Перехрест В. І. Застосування вихрової теорії планетних систем до пошуку населених планет у “зелених зонах” зірок / В.І. Перехрест, М.М. Осипчук // East European Scientific Journal (Warsaw, Poland). – 2016. – №6, part 3. – С. 127-137. DOI: https://eesa-journal.com/2016/06/29/ vostochno-evropejskij-nauchnyj-zhurnal-6-2016/

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх