Кафедра вищої математики

Місія кафедри

«Очевидний» – найнебезпечніше слово в математиці

Забезпечення високого математичного рівня підготовки фахівців за всіма напрямами підготовки в академії, для чого надати необхідні знання з вищої математики не тільки як самостійної дисципліни, але, головним чином, як засобу дослідження і розв’язання професійних задач, формування у майбутніх фахівців достатнього рівня математичної культури, що дозволить їм ясно уявляти практичні можливості та межи застосування сучасної математики, складати і досліджувати математичні моделі технічних процесів.

Контакти

Кафедра каб.305
(третій поверх головний корпус)

Телефон:
(056) 756-34-53;
внутрішній 4-53 .

Email:

mathematics@pgasa.dp.ua

?>
вверх