Наукові спрямування

Математичне моделювання процесів та обробка результатів досліджень за напрямками: виникнення розряду в тонких трубках, використання сонячної енергії для підвищення енергоефективності будівль, вплив високочастотного та теплового випромінювання на людину.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Французська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технических наук, доцент

Чумак
Лариса
Олександрівна

Дисципліни

Вища математика

Теорія ймовірностей та математична статистика.

Сферична тригонометрія.

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 305 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-53, вн. 4-53

E-mail

chumak.larysa@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Моделирование предпробойних полей, возникновение разряда и оптимизация параметров маломощных натриевых ламп высокого давления” й отримала ступінь кандидата технічних наук. Отримано 1 авторське свідотство.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

1995-2003 – Волзька філія Московського енергетичного інституту – Технічного університету. 2003-2004 – Вища школа бізнесу – Інститут економіки та менеджменту (м. Алчевськ). З 2004 – ПДАБА, каф. вищої математики.

Публікації

1. Рабич Е.В., Чумак Л.А., Сытник С.А., Кравчук А.М. Безопасность воздействия электромагнитного излучения в условиях плотной городской застройки // Строительство, материаловедение, машиностроение, серия «Безопасность жизнедеятельности», вып.71, том 2, С.156-162. (17-18.10.2013)

2. Chumak L., Rabich H. Investigation of the Discharge Breakdown Voltage in Compact Arc Tubes // Строительство, материаловедение , машиностроение: .сб. научн. трудов. Вып.№ – Дн-ск, ПГАСА, 2014. – 5С (находится в печати)

3. Chumak L., Kirichenko A., Gagalinska O. Etude de l’impact du champ électromagnétique à haute fréquence // Будівництво, архітектура та економіка -2014. Міжнародний контекст: тези доп. студент. науч.-практ. конф. інозем. мовами. Вип. 4 / під ред. В.І.Большакова. – Д.: ДВНЗ ПДАБА. 2014. С. 92-94.

4. Chumak L., Movtchan A., Gagalinska O. Conception d’utilisation d’énergie du soleil pour ameliorer l’efficacité énergétique du bâtiment // Будівництво, архітектура та економіка -2014. Міжнародний контекст: тези доп. студент. науч.-практ. конф. інозем. мовами. Вип. 4 / під ред. В.І.Большакова. – Д.: ДВНЗ ПДАБА. 2014. С. 98-100.

5. Чумак Л.А., Рабич Е.В. Investigation of the discharge breakdown voltage in compact arc tubes. исследование напряжения возникновения разряда в компактных разрядных трубках / Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. Вып №… – Дн-вск, ПГАСА, 2014. – С.

6. Беликов А.С.,Рабич Е.В., Чумак Л.А., Рагимов С.Ю. Критерии оценки условий труда и защита операторов на рабочих местах с избыточным теплоизлучением. Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. Вып №… – Дн-вск, ПГАСА, 2014. – С.

7. Рабич Е.В., Чумак Л.А. Исследование условий труда операторов на рабочих местах с избыточным теплоизлучением . Зб. наук. праць. Інформаційнй технології в освіті, науці та управлінні Вип. 3. – Дн-вськ: ПДАБА, 2015. – С.57-62.

8. Чумак Л.О., Слобченко Г., Яковішена К. Функціональна геометрія сферичних форм в архітектурі. La géométrie fonctionnelle des formes spheriques dans l’architecture / Будівництво, архітектура та економіка – 2015. Міжнародний контекст: тези доп. студент. науково-практ. конф. інозем. мовами. Вип. 5 / під ред. В.І. Большакова. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2015. С. 26-28.

9. Чумак Л.О., Слобченко Г., Рижкова А.І. Золотий перетин в архітектурі. Section d’or dans l’architecture / Будівництво, архітектура та економіка – 2015. Міжнародний контекст: тези доп. студент. науково-практ. конф. інозем. мовами. Вип. 5 / під ред. В.І. Большакова. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2015. С. 20-21.

10. Лаухина Н.Л., Рабич Е.В., Рагимов С.Ю., Чумак Л.А. Моделирование процесса высокотемпературного излучения на основе энергетической освещенности // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. Вып №.80. – Дн-вск, ПГАСА, 2015. – С.279-284

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх