Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій

Місія факультету

Навчально-науковий Інститут інноваційних освітніх технологій (НН ІІОТ) сьогодні – це один з найбільших навчальних підрозділів ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” в якому навчаються студенти академії за заочною та вечірньою формою, в тому числі з використанням дистанційних технологій, працює підготовче відділення та відділ підвищення кваліфікації. У розпорядженні студентів матеріально-технічна база інституту та кафедр академії. Навчальний процес проводять висококваліфіковані професори, доценти, старші викладачі та асистенти ДВНЗ ПДАБА.

Перелік освітніх програми зі спеціальностей за бакалаврським та магістерським рівнями вищої освіти, за якими здійснюється підготовка в НН ІІОТ ДВНЗ ПДАБА

ТЕХНІЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
192 Спеціальність БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ
освітні програми:
– Промислове і цивільне будівництво (бакалавр, магістр);
– Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання (бакалавр, магістр);
– Водопостачання та водовідведення (бакалавр, магістр);
– Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (бакалавр, магістр);
– Автомобільні дороги і аеродроми (бакалавр, магістр);
– Міське та комунальне господарство (бакалавр, магістр);
– Енергоаудит та енергоефективність в будівництві (магістр)

191 Спеціальність АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБОДУВАННЯ
освітня програма:
– Архітектура та містобудування (бакалавр (скорочений термін навчання) та магістр за вечірньою формою навчання).

133 Спеціальність ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
освітня програма:
– Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання (бакалавр, магістр).

274 Спеціальність АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
освітня програма:
– Автомобільнний транспорт (бакалавр, магістр).

151 Спеціальність АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
освітня програма:
– Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (бакалавр).

101 Спеціальність ЕКОЛОГІЯ
освітня програма:
– Екологія (бакалавр, магістр).

122 Спеціальність КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ
освітня програма:
– Комп’ютерні науки (бакалавр, магістр)

132 Спеціальність МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
освітня програма:
– Прикладне матеріалознавство (бакалавр, магістр).

Спеціальність ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ
освітня програма:
– Геодезія та землеустрій (бакалавр, магістр).

193 Спеціальність ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА
освітня програма:
– Охорона праці (бакалавр, магістр).

ЕКОНОМІЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
051 Спеціальність ЕКОНОМІКА
освітня програма:
– Економіка будівельного бізнесу (бакалавр).

071 Спеціальність ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
освітні програми:
– Міжнародний облік та бізнес-звітність (бакалавр);
– Облік і оподаткування (магістр).

072 Спеціальність ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
освітні програми:
– Фінансове управління бізнесом (бакалавр);
– Фінанси і кредит (магістр).

073 Спеціальність МЕНЕДЖМЕНТ
освітні програми:
– Менеджмент та адміністрування (бакалавр, магістр);
– Проектний менеджмент (магістр).

075 Спеціальність МАРКЕТИНГ
освітня програма:
– Маркетинг (бакалавр, магістр).

076 Спеціальність ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
освітня програма:
– Економіка підприємства (бакалавр, магістр).

281 Спеціальність ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
освітня програма:
– Управління та адміністрування регіональних економічних систем (бакалавр).

292 Спеціальність МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
освітні програми:
– Міжнародна економіка і бізнес (бакалавр, магістр);
– Міжнародна туристична діяльність (бакалавр);
– Міжнародна торгівля та інвестування (бакалавр).

Спеціальності (освітні програми), за якими ми готуємо фахівців

Контакти

м. Дніпро 49600, вул. Паторжинського, 11-а
Директор:
Петренко Віктор Олегович, к. 203, тел. (056) 746-18-77
Заступники:
Махінько Микола Миколайович, к. 206, тел. (056) 746-15-30
Рабіч Олена Вікторівна, к. 204, тел. (056) 746-02-71
Методисти:
технічних спеціальностей, к. 306, 308, тел. (056) 746-15-55
економічних спеціальностей, к. 305, тел (056) 746-16-78
Відділ дистанційної освіти:
к. 307, тел. (056) 746-12-92

Email:

izido@рgаsа.dp.ua

?>
вверх