Проєкт освітньо-професійної програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, РЕСТАВРАЦІЯ»  СВО ПДАБА – 023 б – 2022

Дата публікації: 22.02.2022

Освітньо-професійна програма «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ» за першим (бакалаврським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 023 «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ”

Документ

Зауваження та пропозиції надсилати до 22 березня 2022 року на електронну адресу chelnokov.oleksandr@pgasa.dp.ua

?>
вверх