Проєкт освітньо-професійної програми «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТИМ» СВО ПДАБА – 281 б-2021

Дата публікації: 25.06.2021
Освітньо-професійна програма «Управління та адміністрування регіональних економічних систем» за першим (бакалаврським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 281 «Управління та адміністрування регіональних економічних систем».
Зауваження та пропозиції надсилати до 26 липня 2021 року на електронну адресу intern.econom@pgasa.dp.ua
?>
вверх