Проєкт освітньо-професійної програми «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ» СВО ПДАБА – 193мп – 2023

Дата публікації: 26.07.2023

Освітньо-професійна програма ” ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ  ” за другим (магістерським) рівнем визначає передумови, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 193 –  ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ.

Документ.

Зауваження та пропозиції надсилати до 27 серпня 2023 р. на електронну адресу ishutina.hanna@pdaba.edu.ua

?>
вверх