Проєкт освітньо-професійної програми «ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ І КОНДИЦІЮВАННЯ» СВО ПДАБА – 192 мп – ТВК – 2023

Дата публікації: 28.02.2023

Освітньо-професійна програма «ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ І КОНДИЦІЮВАННЯ»

за другим (магістерським) рівнем визначає передумови, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Документ.

Зауваження та пропозиції надсилати до 27 березня 2023 р. на електронну адресу petrenko_ao@pdaba.edu.ua

?>
вверх