Проєкт освітньо-професійної програми «Охорона праці» СВО ПДАБА – 263 мп – 2021

Дата публікації: 05.07.2021
Освітньо-програма «Охорона праці» за другим (магістерським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 263 «Цивільна безпека».
Зауваження та пропозиції надсилати до 29 липня 2021 року на електронну адресу nalisko.nikolay@pgasa.dp.ua
?>
вверх