Проєкт освітньо-наукової програми «Девелопмент нерухомості» СВО ПДАБА-192м-075м- 2022

Дата публікації: 22.02.2022

Освітньо-наукова програма «Девелопмент нерухомості» за другим (магістерським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністями 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ» та 075 «МАРКЕТИНГ»

Документ

Зауваження та пропозиції надсилати до 22 березня 2022 року на електронну адресу morozova.yevheniia@pgasa.dp.ua

?>
вверх