Проєкт освітньо-професійної програми “Охорона праці” СВО ПДАБА – 032б-2023

Дата публікації: 28.02.2023

Освітньо-професійна програма ” ОХОРОНА ПРАЦІ  ”

за першим (бакалаврським) рівнем визначає передумови, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 263 “ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА

Документ.

Зауваження та пропозиції надсилати до 27 березня 2023 р. на електронну адресу shalomov.volodymyr@pdaba.edu.ua

?>
вверх