Проект освітньо-професійної програми СВО ПДАБА – 101 б – 2020 «Екологія»

Дата публікації: 27.07.2020
Освітньо-професійна програма «Екологія» за першим (бакалаврським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 101 «Екологія»
Зауваження та пропозиції надсилати до 27 серпня 2020 року на електронну адресу tymoshenko.olena@pgasa.dp.ua
?>
вверх