Проєкт освітньо-наукової програми «Прикладне матеріалознавство» СВО ПДАБА 132мн – 2024

Дата публікації: 22.04.2024

Освітньо-наукова програма “Прикладне матеріалознавство” за другим (магістерським) рівнем визначає передумови, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 132 – Матеріалознавство.

Документ.

Зауваження та пропозиції надсилати до 22 травня 2024р. на ел.адресу volchuk.volodymur@pdaba.edu.ua

?>
вверх