Проєкт освітньо-наукової програми «ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ» СВО ПДАБА – 192 мн – ВВ – 2023

Дата публікації: 28.02.2023

Освітньо-наукова програма «ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ» за другим (магістерським) рівнем визначає передумови, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Документ.

Зауваження та пропозиції надсилати до 27 березня 2023 р. на електронну адресу nechytailo.mykola@pdaba.edu.ua

?>
вверх