Проект освітньо-професійної програми СВО ПДАБА – 076б – 2020 «Економіка підприємства»

Дата публікації: 22.05.2020
Освітньо-професійна програма «Економіка підприємства» визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Зауваження та пропозиції надсилати до 15 червня 2020 року на електронну адресу  spiridonova.kira@pgasa.dp.ua
?>
вверх