Проект освітньо-професійної програми СВО ПДАБА – 076 мп – 2020 «Підприємницька діяльність»

Дата публікації: 20.07.2020
Освітньо-професійна програма «Підприємницька діяльність» за другим (магістерським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльністья»
Зауваження та пропозиції надсилати до 20 серпня 2020 року на електронну адресу e.and.p@pgasa.dp.ua
?>
вверх