Проект освітньо-професійної програми «Фінансове управління бізнесом»

Дата публікації: 12.05.2020
Проект освітньо-професійної програми СВО ПДАБА – 072б – 2020 «Фінансове управління бізнесом»
Освітньо-професійна програма «Фінансове управління бізнесом» визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування.
Зауваження та пропозиції надсилати до 15 червня 2020 року на електронну адресу  gis1@ukr.net
?>
вверх