Проект освітньо-наукової програми СВО ПДАБА – 101 мн – 2020 «Екологія»

Дата публікації: 27.07.2020
Освітньо-наукова програма «Екологія» за другим (магістерським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 101 «Екологія»
Зауваження та пропозиції надсилати до 27 серпня 2020 року на електронну адресу shmatkov.hryhorii@pgasa.dp.ua
?>
вверх